Ikona wyszukiwania

Polityka Prywatności (ostatnia aktualizacja 10.06.2024)

1. Wstęp

Organizacja Compassion in World Farming International („Compassion”) dba o ochronę Państwa danych osobowych. Wszelkie dane osobowe, które nam Państwo przekazują, przechowywane są w bezpieczny sposób. Chcemy jasno opisać, jak i kiedy zbieramy Państwa dane oraz jak i dlaczego je wykorzystujemy. Ta „Polityka prywatności” wyjaśnia szczegółowo, jakiego rodzaju dane na Państwa temat zbieramy oraz jak wykorzystujemy i przechowujemy Państwa dane osobowe.

Radzimy uważnie przeczytać tę „Politykę prywatności”, żeby upewnić się, że znają Państwo i rozumieją zasady, którymi się kierujemy. Od czasu do czasu możemy aktualizować tę informację, prosimy więc regularnie ją sprawdzać. Jeżeli kontaktujemy się z Państwem regularnie, poinformujemy Państwa o większych zmianach.

2. Co to jest Compassion in World Farming International?

Compassion in World Farming International to zarejestrowana organizacja charytatywna w Anglii i Walii (numer rejestracyjny organizacji 1095050) oraz spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do sumy gwarancyjnej w Anglii i Walii (numer rejestracyjny spółki 4590804).

Adres siedziby Compassion in World Farming: River Court, Mill Lane, Godalming GU7 1EZ, Wielka Brytania.

Organizacja Compassion in World Farming utworzyła również odrębne podmioty charytatywne w innych krajach, aby bardziej efektywnie realizować założone cele. Wszystkie te podmioty są utworzone, kontrolowane i zarządzane przez i w ramach Compassion in World Farming International.

Compassion in World Farming France
22 rue du Sentier, 75002 Paris, Francja
(CIWF France)
Compassion in World Farming Nederland
Groenestraat 294, 6531 JC Nijmegen, Holandia
(CIWF Nederlands)
Compassion in World Farming Brussels
Place Luxembourg 12, 1050 Bruksela, Belgia
(CIWF Brussels)
Compassion in World Farming Italia
Via S. Giorgio 9, 40121 Bologna, Włochy
(CIWF Italia)
Compassion in World Farming Polska
ul. Marszałkowska 28 A / 15, 00-576 Warszawa, Polska
(CIWF Polska)
Compassion in World Farming USA
211 East 43rd Street, 7th Floor, New York City, NY 10017, USA
(CIWF USA)

 

Organem nadzorczym do spraw ochrony danych dla Fundacji CIWF Polska jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193, Warszawa.

3. Jakie dane osobowe zbieramy?

Rodzaje danych osobowych, które możemy zbierać na Państwa temat, obejmują:

 • Imię i nazwisko oraz tytuł lub stanowisko
 • Płeć
 • Data urodzenia
 • Adres pocztowy
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Profile w mediach społecznościowych
 • Adres IP
 • Dane finansowe dotyczące darowizn
 • Status podatnika w Zjednoczonym Królestwie
 • Skąd się Państwo o nas dowiedzieli
 • Informacje o kampaniach, które Państwo wspierają
 • Informacje o Państwa darowiznach i innych metodach wsparcia, jak wolontariat, pozostawienie zapisu w testamencie
 • Zdjęcia lub obrazy cyfrowe (np. zdjęcia zrobione na imprezach Compassion)
 • Jak się z Państwem komunikujemy, jakie są Państwa preferencje
 • Historia naszych kontaktów z Państwem
 • Relacje z innymi osobami w naszej bazie danych, np. członkowie tego samego gospodarstwa domowego

4. Pliki cookie

Cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe na Państwa komputerze, smartfonie, tablecie lub innym urządzeniu. Są tworzone przez Państwa przeglądarkę internetową, kiedy odwiedzają Państwo jakąś witrynę. Za każdym razem, gdy wracają Państwo na tę witrynę, Państwa przeglądarka przesyła plik cookie z powrotem na serwer witryny. Pliki cookie służą różnym celom, m.in. ułatwiają poruszanie się pomiędzy stronami, zapamiętują Państwa preferencje i generalnie zwiększają komfort użytkowania witryny.

Pliki cookie pomagają Compassion określić, z których części naszej witryny korzystają odwiedzający, i zapewnić im wygodne korzystanie z witryny. Informacje zawarte w plikach cookie umożliwiają nam też mierzenie efektywności internetowych kampanii marketingowych Compassion, dzięki czemu możemy sprawniej działać.

Sam plik cookie nie może posłużyć do zidentyfikowania Państwa; nie możemy powiązać go z danymi osobowymi na Państwa temat (takimi jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail).

5. Jak i dlaczego wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe:

 • żeby odpowiadać na otrzymywaną od Państwa korespondencję;
 • żeby zarządzać Państwa darowiznami i innymi metodami wsparcia oraz śledzić historię naszych wzajemnych relacji;
 • żeby informować Państwa o naszej działalności i o tym, jak wykorzystywane są Państwa darowizny;
 • żeby wypełniać Państwa prośby dotyczące preferowanych przez Państwa metod kontaktu;
 • do celów prowadzenia kampanii i pozyskiwania funduszy (więcej informacji można znaleźć w punkcie 8);
 • kiedy podpisują Państwo petycję lub podejmują inne działanie, Państwa dane mogą zostać przesłane do organizacji stanowiącej cel kampanii lub w Państwa imieniu wysłany może zostać e-mail, co jest określone w momencie podejmowania przez Państwa danego działania;
 • żeby pomóc nam przeanalizować i zrozumieć naszych odbiorców. Używamy Google Analytics i Google Signals do zbierania informacji o Państwa zachowaniu online, co pozwala nam ulepszać nasze kampanie i zbiórki funduszy oraz nasze usługi dla sympatyków. Możecie Państwo sprawdzić, co Google rejestruje i jakie reklamy wyświetla, odwiedzając stronę https://myadcenter.google.com;
 • jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, osoby trzecie, w tym Meta, mogą wykorzystywać pliki cookie, sygnalizatory sieci (web beacons) i inne technologie do zbierania lub odbierania informacji z tej witryny i innych miejsc w Internecie oraz wykorzystywać te informacje do świadczenia usług pomiarowych i kierowania reklam. Mogą Państwo nie wyrazić zgody na zbieranie i wykorzystywanie tych informacji do kierowania reklam. Niektóre mechanizmy to umożliwiające można znaleźć na stronach https://www.aboutads.info/choices i https://www.youronlinechoices.eu/ lub wyszukując w Internecie;
 • do celów badań i analiz, żeby pomóc nam rozwijać ruch przeciwdziałający masowej hodowli zwierząt poprzez docieranie do nowych odbiorców i osób podzielających nasze przekonania, zainteresowania i wartości. Jeżeli badania wymagają Państwa bezpośredniego udziału, uczestnictwo w nich jest zawsze opcjonalne;
 • żeby pomóc nam zweryfikować Państwa tożsamość, jeżeli jest to konieczne do spełnienia wymogów prawnych i regulacji, do ochrony naszej organizacji i Państwa danych osobowych przed działaniami niezgodnymi z prawem;
 • do zarządzania zapisami testamentowymi (jeżeli są Państwo zaangażowani w zarządzanie spadkiem, np. w roli wykonawcy testamentu obejmującego zapis na rzecz Compassion).
 • w pewnych okolicznościach korzystamy z informacji dostępnych publicznie, niekiedy zaś z usług stron trzecich (np. dostawców usług badawczych i przesiewowych), żeby zidentyfikować osoby, które mogą być w stanie pomóc nam finansowo w wyższym stopniu. Po identyfikacji możemy gromadzić dodatkowe, publicznie dostępne dane w celu uzupełnienia profilu, który pomoże nam skontaktować się z wybranymi osobami w najbardziej odpowiedni sposób.

  Dodatkowe publicznie dostępne informacje, które możemy analizować, obejmują m.in. zapytania internetowe, historię darowizn na cele charytatywne, informacje z serwisów informacyjnych, portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, publicznych rejestrów informacji dotyczących udziałów, sprawozdań finansowych, stanowisk dyrektorskich i sieci kontaktów zawodowych. Przetwarzamy te dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
 • żeby spełniać wymogi prawne i na żądanie udostępniać dane organom ścigania.

6. Jakie są podstawy prawne przetwarzania przez nas danych osobowych?

Zgoda: Informacje o pozyskiwaniu funduszy i prowadzeniu kampanii przesyłamy e-mailem i wiadomościami SMS za Państwa zgodą. Mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wszystkie e-maile dotyczące pozyskiwania funduszy i prowadzenia kampanii zawierają link umożliwiający anulowanie subskrypcji.

Również za Państwa zgodą kiedy podpisują Państwo petycję lub podejmują inne działanie, Państwa dane mogą zostać przesłane do organizacji stanowiącej cel kampanii lub w Państwa imieniu wysłany może zostać e-mail, co jest określone w momencie podejmowania przez Państwa danego działania.

Wykonanie umowy: Musimy przetwarzać Państwa dane, jeżeli zawarli Państwo z nami umowę – na przykład na dostarczenie towarów lub usług, kiedy kupują Państwo kartki świąteczne lub losy na loterię.

Wypełnienie obowiązku prawnego: Musimy przechowywać i wykorzystywać pewne informacje, aby spełnić wymogi prawa, do celów podatkowych takich jak administrowanie programem Gift Aid, oraz w celu wypełnienia innych wymagań wynikających z przepisów ustawowych i innych regulacji.

Uzasadniony interes: Możemy zbierać i wykorzystywać dane osobowe, jeżeli leży to w naszym uzasadnionym interesie. Dane przetwarzamy wówczas w sposób rzetelny, wyważony, i nie wpływający nadmiernie na Państwa prawa osobiste. Może zdarzyć się na przykład, że proszenie o Państwa zgodę byłoby niepraktyczne lub niewłaściwe, zaś my jesteśmy pewni, że przetwarzanie nie będzie miało wpływu na Państwa prawa.

Nasz uzasadniony interes obejmuje prowadzenie kampanii i pozyskiwanie funduszy na naszą działalność charytatywną. Celem naszej działalności charytatywnej jest zakończenie masowej hodowli zwierząt i promowanie zrównoważonej produkcji żywności, nie wiążącej się z okrucieństwem wobec zwierząt. Realizując wymienione uzasadnione interesy możemy zbierać lub przetwarzać dane osobowe:

 • do celów administracyjnych i zarządczych związanych z Compassion i naszymi podmiotami;
 • żeby zapisywać i odpowiadać na otrzymywaną od Państwa korespondencję;
 • żeby przesyłać Państwu pocztą materiały dotyczące prowadzenia kampanii i pozyskiwania funduszy (mogą Państwo w dowolnej chwili zrezygnować z otrzymywania tych informacji);
 • żeby kontaktować się, e-mailem lub telefonicznie, z konkretnymi odbiorcami istotnymi dla naszej pracy (np. pracownikami/przedstawicielami trustów, fundacji i przedsiębiorstw z branży spożywczej);
 • żeby zapisywać Państwa preferencje dotyczące przesyłania informacji o prowadzeniu kampanii i pozyskiwaniu funduszy, i działać zgodnie z tymi preferencjami;
 • żeby zarządzać Państwa darowiznami i innymi metodami wsparcia oraz informować Państwa o tym, jak wykorzystywane są Państwa darowizny;
 • żeby podziękować Państwu za darowizny;
 • do celów badań i analiz, żeby pomóc nam zrozumieć naszych odbiorców, lepiej prowadzić kampanie i pozyskiwać fundusze oraz obsługiwać naszych sympatyków, a także rozwijać ruch przeciwdziałający masowej hodowli zwierząt;
 • w niektórych okolicznościach, żeby pozyskać informacje o osobach, z którymi chcemy się skontaktować;
 • żeby zarządzać masą spadkową i zapisami w testamentach, kiedy Compassion jest wykonawcą testamentu lub zapisobiorcą;
 • żeby lepiej zwalczać działania niezgodne z prawem.

7. Kiedy i jak zbieramy Państwa dane?

Zbieramy Państwa dane, kiedy kontaktują się Państwo z nami bezpośrednio albo za pośrednictwem strony trzeciej, żeby:

 • przesłać nam zapytanie;
 • zapisać się na listę mailingową;
 • wziąć udział w kampanii;
 • przekazać darowiznę;
 • kupić coś od nas (np. losy na loterię albo kartki świąteczne);
 • zapytać nas o zapis na naszą rzecz w Państwa testamencie albo poinformować nas o dokonaniu takiego zapisu;
 • wejść w interakcje z nami w serwisie społecznościowym;
 • zostać naszym wolontariuszem przy pozyskiwaniu funduszy lub prowadzeniu kampanii;
 • wziąć udział w imprezie;
 • nawiązać z nami kontakt internetowy.

W pewnych okolicznościach prowadzimy badania na własną rękę i zbieramy informacje dostępne publicznie. Pewne informacje dostępne są publicznie w źródłach takich jak media społecznościowe, opublikowane artykuły i kanały informacyjne. Wykorzystujemy takie informacje, żeby udoskonalić naszą komunikację i podejście do pozyskiwania funduszy.

Kontaktując się z Compassion za pośrednictwem strony trzeciej należy zapoznać się także z polityką prywatności strony trzeciej.

8. Marketing (prowadzenie kampanii i pozyskiwanie funduszy)

Jako organizacja charytatywna kontaktujemy się z osobami fizycznymi, żeby zachęcić je do udziału w naszych kampaniach oraz pozyskać fundusze na naszą działalność. Informacje dotyczące prowadzenia kampanii i pozyskiwania funduszy przesyłamy na różne sposoby:

E-MAIL, SMS I TELEFON: Tymi kanałami kontaktujemy się z Państwem w ramach prowadzenia kampanii i pozyskiwania funduszy wyłącznie za Państwa zgodą. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na dowolną metodę komunikacji. Wszystkie nasze e-maile dotyczące pozyskiwania funduszy i prowadzenia kampanii zawierają link umożliwiający anulowanie subskrypcji. Mogą też Państwo skontaktować się z nami, korzystając z danych w punkcie 14.

POCZTA: Przesyłamy informacje dotyczące prowadzenia kampanii i pozyskiwania funduszy pocztą w oparciu o nasz uzasadniony interes. Nie otrzymają Państwo od nas korespondencji, jeżeli wyraźnie poproszą nas Państwo o nieprzysyłanie jej. Jeżeli wolą Państwo NIE otrzymywać informacji od nas pocztą, mogą Państwo poinformować nas o tym, korzystając z formularza dołączonego do każdego z naszych listów, albo kontaktując się z nami bezpośrednio (zob. punkt 14). Prosimy pamiętać, że Państwa preferencje mogą nie zostać uaktualnione natychmiast, ale staramy się rozpatrzyć wszystkie prośby w ciągu 28 dni.

REKLAMY W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH: Jeżeli korzystają Państwo z mediów społecznościowych, możemy wykorzystać narzędzia udostępniane przez główne serwisy społecznościowe, takie jak Meta, żeby dotrzeć do osób, które prawdopodobnie chciałyby zaangażować się w nasze kampanie lub zareagować na nie. Jeżeli brali Państwo udział w naszych kampaniach i nie zrezygnowali z udziału, możemy skontaktować się z Państwem poprzez reklamy w mediach społecznościowych. Możemy również anonimowo wykorzystać Państwa profil i w połączeniu z wielu innymi profilami określić odbiorców, którzy prawdopodobnie chcieliby zaangażować się w nasze kampanie i pomóc nam w realizacji naszej misji i celów charytatywnych.

Żeby poprawić efektywność naszych kampanii, stosujemy śledzenie konwersji, żeby zmierzyć wyniki i zmaksymalizować na przykład stopę zwrotu z inwestycji poniesionych na reklamy na Meta dzięki raportom z działań podejmowanych przez odbiorców po wyświetleniu im reklamy. Dodajemy do naszej witryny plik cookie albo piksel monitorowania konwersji, a następnie porównujemy zdarzenie konwersji z gronem osób, które zobaczyły reklamę na Meta. Piksele nie zawierają danych osobowych i żadne dane osobowe nie są zbierane w rezultacie stosowania pikseli. Jeżeli nie chcą Państwo, żeby piksele i technologie remarketingowe były stosowane w stosunku do Państwa, prosimy odwiedzić stronę preferencji reklamowych na Meta.

9. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane przechowywane są przez okres niezbędny do celu, w którym zostały zebrane. Jesteśmy zobowiązani do zatrzymywania pewnych danych w celu wypełnienia obowiązków prawnych i związanych z prowadzeniem dokumentacji, np. dokumentację finansową mamy obowiązek przechowywać przez 6 lat. Stosujemy zasadę minimalizacji danych, to znaczy przechowujemy tylko te dane, które są niezbędne. Bezpiecznie usuwamy dane, które nie są już potrzebne.

10. Udostępnianie Państwa danych

Nie sprzedajemy Państwa danych osobowych i nie wymieniamy ich. Compassion z zasady nigdy nie przekazuje Państwa danych innym organizacjom do ich użytku, chyba że mamy Państwa wyraźną zgodę albo wymaga tego prawo.

W Compassion współpracujemy z wynajętymi dostawcami i w stosownych przypadkach udostępniamy im informacje na Państwa temat. Państwa dane są wykorzystywane wyłącznie zgodnie z naszymi wyraźnymi instrukcjami i wyłącznie do określonych przez nas celów, żeby przeprowadzić w naszym imieniu niezbędne działania, takie jak wysyłanie korespondencji i realizowanie transakcji finansowych. Wszyscy nasi dostawcy są zaufani i podpisali umowy z nami. Każdy z nich zobowiązał się do dbania o ochronę Państwa danych osobowych. Weryfikujemy politykę i procedury wszystkich dostawców zewnętrznych, żeby upewnić się, że jesteśmy zadowoleni z poziomu ich zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z poziomu zabezpieczenia ich systemów. Jeżeli przestaniemy korzystać z usług danego dostawcy, Państwa dane osobowe przechowywane przez tego dostawcę zostaną bezpiecznie usunięte.

Ujawnienie Państwa danych osobowych może być konieczne na żądanie organów nadzorczych, instytucji rządowych i organów ścigania.

11. Dzieci i osoby podatne na zagrożenia

Ochrona dzieci

Ochrona prywatności dzieci jest istotna dla Compassion in World Farming. Chociaż nie jesteśmy odpowiedzialni za określanie wieku osób odwiedzających nasze witryny, witryny te są zaprojektowane z myślą o użytkowaniu przez osoby w wieku 16 lub więcej lat. Młodsze osoby powinny zapoznać się z warunkami tej „Polityki prywatności” w towarzystwie rodzica lub opiekuna, żeby upewnić się, że zarówno dorosły, jak i dziecko rozumieją jej treść. Dzieci nie powinny przesyłać żadnych informacji do naszej witryny ani nawiązywać komunikacji z Compassion bez zgody rodzica. Przestrzegamy wszystkich właściwych praw dotyczących zbierania danych osobowych dzieci.

UWAGA: rodzice i opiekunowie powinni mieć świadomość, że w związku z naturą naszej pracy, obrazy w witrynach i wiadomościach przesyłanych przez Compassion in World Farming (np. starannie dobrane przedstawienia zwierząt martwych, umierających lub cierpiących) mogą być uważane za nieodpowiednie dla dzieci.

Ochrona sympatyków w warunkach szczególnej podatności na zagrożenia

Staramy się zapewniać najwyższy standard opieki naszych sympatyków i chronić ich prywatność, godność i dobrostan. Jeżeli uważamy, że nasz sympatyk może znajdować się w sytuacji szczególnej podatności na zagrożenia, co może wpływać na jego decyzję o udzieleniu nam wsparcia finansowego lub w innej formie, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby chronić tę osobę. Naszą politykę wspierania sympatyków w warunkach szczególnej podatności na zagrożenia można znaleźć tutaj.

12. Państwa prawa

Chcemy upewnić się, że Państwa prawa są przestrzegane, kiedy wykorzystujemy i przechowujemy otrzymane od Państwa informacje.

Dostęp do przechowywanych przez nas informacji – Żądanie dostępu przez osobę, której dane dotyczą

Mogą Państwo poprosić o kopię przechowywanych przez nas informacji na Państwa temat. W większości przypadków będzie to bezpłatne. Prosimy poinformować nas, jakie dane osobowe chcą Państwo otrzymać, i przekazać nam dowód swojej tożsamości. Mogą Państwo przesłać e-mail na adres access@ciwf.pl albo napisać do nas na adres Fundacja CIWF Polska, ul. Marszałkowska 28 A/ 15, 00-576 Warszawa.

Korygowanie przechowywanych przez nas informacji

Jeżeli Państwa dane osobowe są nieaktualne albo nieprawidłowe, skorygujemy je na Państwa prośbę.

Korygowanie przechowywanych przez nas informacji

Prosimy poinformować nas, jeżeli chcą Państwo, abyśmy usunęli informacje na Państwa temat z naszej bazy danych. Oznacza to, że usunięte zostaną wszystkie Państwa dane. Należy pamiętać, że jesteśmy zobowiązani do zatrzymywania pewnych danych w celu wypełnienia obowiązków prawnych, np. dokumentację finansową mamy obowiązek przechowywać przez 6 lat.

Rezygnacja z otrzymywania wiadomości marketingowych (na temat prowadzenia kampanii i pozyskiwania funduszy)

Na żądanie wstrzymamy przesyłanie jakichkolwiek wiadomości dotyczących prowadzenia kampanii i pozyskiwania funduszy konkretnym kanałem komunikacji. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, mogą Państwo wycofać ją w dowolnym momencie. Staramy się zaktualizować Państwa preferencje w ciągu 28 dni.

Ograniczenie przetwarzania

Jeżeli nie życzą sobie Państwo, żeby Państwa dane osobowe były wykorzystywane do klasyfikacji lub profilowania, prosimy nas o tym poinformować. Staramy się zaktualizować Państwa preferencje w ciągu 28 dni.

Wykorzystywanie Państwa danych gdzie indziej

Na życzenie przekażemy Państwu (lub wskazanej stronie trzeciej) Państwa dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Jeżeli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki Państwa dane osobowe są przetwarzane, mogą Państwo wnieść skargę do brytyjskiego organu Information Commissioner’s Office. Ogóle informacje można znaleźć w witrynie ICO pod adresem: https://ico.org.uk/for-the-public

13. Jak chronimy Państwa dane?

Jako organizacja dążymy do zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Państwa dane przechowywane są w bezpiecznej sieci, zaś nasze systemy są regularnie monitorowane pod kątem zagrożeń. Dostęp do Państwa danych jest ściśle monitorowany; udostępniane są jedynie pracownikom, wolontariuszom i wykonawcom, których obowiązują właściwe polityki i procedury ochrony danych.

Weryfikujemy politykę i procedury wszystkich stron trzecich, z którymi współpracujemy, żeby upewnić się, że spełniają wymagania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

14. Osoba odpowiedzialna za zarządzanie danymi w Compassion in World Farming

Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z Compassion in World Farming w kwestiach związanych z naszą polityką prywatności lub zarządzeniem danym, np. żeby uzyskać dostęp do swoich danych lub skorygować je, odpowiednią osobą kontaktową jest nasz kierownik ds. ochrony danych:

E-mail:

Adres pocztowy: Fundacja CIWF Polska, ul. Marszałkowska 28 A/ 15, 00-576, Warszawa.

Telefon: +48 22 428 23 56

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, które przechowujemy, prosimy podać, jakie dane osobowe chcą Państwo zobaczyć, i dostarczyć nam dowód swojej tożsamości.

Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z polskim organem regulacyjnym (Urząd Ochrony Danych Osobowych), można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej: Urząd Ochrony Danych Osobowych https://www.uodo.gov.pl

15. Przekazywanie danych osobowych

Compassion in World Farming International zarządza siecią podmiotów w Europie i ma biuro w USA. Wszystkie nasze dane przechowywane są na terenie UE i Kanady. Przekazując Compassion swoje dane, zgadzają się Państwo na ich przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie. W pewnych sytuacjach Państwa dane mogą być przekazywane w obrębie naszej sieci; jednak dane z Unii Europejskiej nie są przetwarzane w USA. Jeżeli kontaktują się Państwo z Compassion USA, Państwa dane będą przekazywane, przetwarzane i przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach na terenie UE i Kanady.

Globe

Używasz przestarzałej przeglądarki, której nie obsługujemy. Uaktualnij swoją przeglądarkę, aby poprawić bezpieczeństwo.

Jeśli masz więcej pytań na ten temat lub inną sprawę, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@ciwf.pl. Na wszystkie pytania odpowiadamy w ciągu dwóch dni roboczych. Jednak ze względu na dużą liczbę korespondencji, jaką otrzymujemy, czasami może to potrwać nieco dłużej. Prosimy, poczekaj aż odpowiemy na Twoje pytanie. Ewentualnie, jeśli Twoje zapytanie jest pilne, możesz skontaktować się z nami bezpośrednio dzwoniąc pod numer +48 22 428 23 56  (od poniedziałku do piątku od 9 do 17:30).