Ikona wyszukiwania

Walka bez leków niemożliwa do wygrania

glowne-czyste.jpg

W Europie jesteśmy właśnie u progu jednej z najważniejszych zmian w kierunku nowoczesnej hodowli zwierząt. Od czasów powojennych nasze fermy uprzemysławiają się i zamieniają w zamknięte hangary z coraz większą liczbą zwierząt, które nie tylko rosną nienaturalnie szybciej i w coraz większych grupach, ale utrzymywane są przy życiu tylko do momentu osiągnięcia odpowiedniej wagi ubojowej, za pomocą antybiotyków – chroniących je w tych nienormalnych warunkach - przed rozprzestrzenianiem się chorób.

Jednak teraz możemy to zmienić!

Jak? Pojawiły się nowe propozycje, żeby zmienić prawo dotyczące stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt. W całej Europie legalne jest obecnie podawanie antybiotyków zdrowym zwierzętom, i to właśnie wspomniane propozycje starają się zmienić.

W ubiegłym roku Parlament Europejski zagłosował (95% głosów za!) za zakazem rutynowego profilaktycznego stosowania antybiotyków. Kolejny etap to zgoda ministrów rolnictwa państw członkowskich na dokonanie tych zmian. Istnieje jednak pewne niebezpieczeństwo, że niektóre rządy nie zechcą zmienić obecnych praktyk. Jednak ze względu na dobrostan zwierząt i nasze własne zdrowie, po prostu muszą to zrobić. W obliczu ciągle rosnącej oporności na środki przeciwbakteryjne, to my jesteśmy bezpośrednio zagrożeni.

antybiotyki_fb_share.jpg

W CIWF przez wiele lat prowadziliśmy kampanię na rzecz tych zmian i jeśli teraz wszyscy podejmiemy działania, w tak kluczowym momencie, to możemy odnieść sukces! 

Jeśli zmienione prawo zostanie przyjęte, to:

  • Leki weterynaryjne nie będą mogły być stosowane w celu poprawy wydajności lub zrekompensowania złych warunków hodowli zwierząt.
  • Nie będzie można dodawać antybiotyków masowo do paszy lub wody, jeśli u żadnego ze zwierząt nie zdiagnozowano żadnej choroby.
  • Aby pomóc w zwalczaniu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u ludzi, zmienione prawo upoważniłoby Komisję Europejską do wyznaczenia antybiotyków, które mają być zarezerwowane wyłącznie dla ludzi.
  • Stosowanie metafilaktyczne (tj. leczenie grupy zwierząt, gdy jedno wykazuje oznaki infekcji) zostałoby ograniczone do zwierząt chorych klinicznie i do pojedynczych zwierząt, u których stwierdzono wysokie ryzyko zakażenia.

Oporność na antybiotyki

"Walka z antybiotykoopornością musi rozpocząć się na farmach."
Rapporteur Françoise Grossetête

Niepotrzebne stosowanie antybiotyków w hodowli jest nie tylko wynikiem złych warunków życia zwierząt, ale stanowi także zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Systematyczne nadużywanie antybiotyków w medycynie ludzi i zwierząt osłabia ich zdolność do leczenia infekcji zagrażających życiu. Eksperci przewidują, że do roku 2050 z powodu infekcji bakterii opornych na antybiotyki, na całym świecie może umierać 10 milionów ludzi rocznie. Im więcej antybiotyków stosuje się w rolnictwie, tym większa będzie oporność bakterii. Antybiotyki są niezbędnym fundamentem medycyny ludzkiej i zwierzęcej i na całym świecie istnieje ogromna obawa odnośnie tego, że niedługo staną się bezużyteczne z powodu coraz bardziej opornych bakterii.

ratujmy.jpg

Globe

Używasz przestarzałej przeglądarki, której nie obsługujemy. Uaktualnij swoją przeglądarkę, aby poprawić bezpieczeństwo.

Jeśli masz więcej pytań na ten temat lub inną sprawę, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@ciwf.pl. Na wszystkie pytania odpowiadamy w ciągu dwóch dni roboczych. Jednak ze względu na dużą liczbę korespondencji, jaką otrzymujemy, czasami może to potrwać nieco dłużej. Prosimy, poczekaj aż odpowiemy na Twoje pytanie. Ewentualnie, jeśli Twoje zapytanie jest pilne, możesz skontaktować się z nami bezpośrednio dzwoniąc pod numer +48 22 428 23 56  (od poniedziałku do piątku od 9 do 17:30).