Kampanie

Poprzez nasze kampanie chcemy zwrócić uwagę na warunki chowu zwierząt i doprowadzić do zakończenia chowu przemysłowego.

Dobrostan zwierząt, czyli troska o odpowiednie warunki fizyczne jak i psychiczne, leży w centrum naszych działań. Wszystko, co robimy opieramy na naukowych danych, a nie tylko na emocjach.

Jednak, aby osiągnąć sukces, potrzebujemy Twojego wsparcia. Dowiedz się, co możesz zrobić, aby wesprzeć chów zwierząt, który będzie uwzględniał ich potrzeby i traktował je z szacunkiem oraz nie będzie szkodził ludziom i środowisku.

Miliardy zwierząt na całym świecie cierpią... razem możemy to zmienićShare this page