Ikona wyszukiwania

Obrońmy zwierzęta i naszą demokrację

Dzięki 1,4 miliona obywateli i obywatelek Europy, którzy poparli naszą kampanię "Koniec Epoki Klatkowej", Komisja Europejska złożyła obietnicę przedstawienia projektu zakazu stosowania klatek w całej UE. 

W październiku 2023 r. minął termin opublikowania tego projektu, a Komisja wciąż milczy. Niedotrzymanie tej obietnicy jest szokującym zlekceważeniem naszych demokratycznych praw i okrutną zdradą zwierząt hodowanych na fermach. Złamane obietnice oznaczają złamane życie dla 300 milionów zwierząt uwięzionych w okrutnych klatkach. 

18 marca 2024 r. Komitet Obywatelski europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Koniec Epoki Klatkowej” wszczął postępowanie prawne przeciwko Komisji Europejskiej w związku z niewypełnieniem przez nią obiecanego zobowiązania dotyczącego zakazu chowu klatkowego.

Nasza historia i polskie zaangażowanie

2018

Komitet Obywatelski: Małgorzata Szadkowska, Romana Sonkova, Geert Laugs, Léopoldine Charbonneaux, Olga Kikou, Annamaria Pisapia i Mahi Klosterhalfen

Siedmioro europejskich obywatelek i obywateli zakłada Koniec Epoki Klatkowej - End the Cage Age,  Europejską Inicjatywę Obywatelską, której misją jest wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt w klatkach. Reprezentantką Polski - kraju, w którym hoduje się więcej zwierząt w klatkach niż jest mieszkańców – zostaje Małgorzata Szadkowska - prezeska Compassion in World Farming Polska. Następnie do tej historycznej inicjatywy dołącza ponad 170 organizacji i dbających o zwierzęta obywateli z całej Europy, aby podnieść świadomość społeczną i zmobilizować opinię publiczną.

 

2019

Podpisy dla poparcia kampanii i ruchu Koniec Epoki Klatkowej

We wrześniu 2019 r. kampania Koniec Epoki Klatkowej odnosi swój pierwszy sukces, zbierając ponad 1,4 miliona zweryfikowanych podpisów obywatelek i obywateli UE. W Polsce projekt staje się pierwszą tak masowo podpisywaną inicjatywą na rzecz zwierząt hodowlanych, zbierając ponad 1,5 razy więcej wymaganych i zweryfikowanych podpisów niż wymagają tego założenia Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej. To niesamowite osiągnięcie w historii europejskich inicjatyw obywatelskich.

 

2021

Komisja Europejska zobowiązuje się do przedstawienia propozycji zakazu hodowli klatkowej

30 czerwca 2021 r. Komisja Europejska publicznie deklaruje swoje historyczne zobowiązanie do zmiany obecnego prawodawstwa UE, obiecując:

  • przedstawienie projektu ustawy do końca 2023 r. w celu stopniowego wycofywania a ostatecznie zakazania stosowania klatek dla kur, macior, cieląt, królików, kaczek, gęsi i innych zwierząt hodowlanych;
  • stopniowe wycofywanie klatek dla zwierząt hodowlanych w całej Europie do 2027 r.;
  • zagwarantowanie, że wszystkie produkty importowane do UE będą zgodne z przyszłymi standardami dotyczącymi chowu bezklatkowego;
  • wdrożenie systemów zachęt i wsparcia finansowego dla europejskich ferm podczas przechodzenia na chów bezklatkowy.

To było przełomowe oświadczenie, które dało nadzieję na lepszy dobrostan zwierząt, a także pokazujące siłę demokracji w UE.

2021-2023

Protest "Koniec Epoki Klatkowej" przed budynkiem Komisji Europejskiej w Brukseli

Między 2021 r. a 2023 r. przeprowadziliśmy wiele kampanii mających na celu podtrzymanie znaczenia sprawy i zagwarantowanie, że obiecany projekt nie pójdzie w zapomnienie. W Polsce opublikowaliśmy m.in. śledztwa z ferm świń oraz cieląt, a także prowadziliśmy medialne kampanie w miastach w całym kraju. Pomimo naszych nacisków, konsultacji społecznych, zebranych dowodów naukowych i uzyskania zielonego światła od własnego organu kontrolnego, Komisja nie opublikowała przepisów wycofujących hodowlę klatkową.

2024

18 marca 2024 r. Komitet Obywatelski europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Koniec Epoki Klatkowej” wszczął postępowanie prawne przeciwko Komisji Europejskiej w związku z niewypełnieniem przez nią obiecanego zobowiązania dotyczącego zakazu chowu klatkowego. To pierwsza tego typu sprawa przeciwko Komisji UE. W przypadku powodzenia Komisja EU będzie zmuszona przez Trybunał Sprawiedliwości UE do opublikowania swoich propozycji legislacyjnych w jasnych i rozsądnych ramach czasowych oraz do udzielenia dostępu do swoich akt Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Koniec Epoki Klatkowej”.

 

To walka nie tylko o nasze zwierzęta. To także walka o naszą demokrację. Dlatego Wasze głosy są ważne.

DOMAGAMY SIĘ zakazu klatek.

DOMAGAMY SIĘ ochrony dla zwierząt.

DOMAGAMY SIĘ szacunku dla demokracji.

Udostępnij wideo TERAZ - niech usłyszą nasz głos!

Czarno-białe zdjęcie kur w klatce

Action Icon
Udostępnij

Chcemy zgromadzić tysiące głosów poparcia, by Komisja Europejska otrzymała wyraźny i głośny komunikat: NATYCHMIAST opublikujcie projekt zakazu hodowli klatkowej. Liczy się każdy głos. Udostępnij ten film na swoim kanale i napisz czego życzysz zwierzętom w klatkach. W postach użyj tagu #EndTheCageAge.

Udostępniam!
3. Udostępnij

OBROŃMY ZWIERZĘTA I NASZĄ DEMOKRACJĘ

Dzięki 1,4 miliona obywateli i obywatelek Europy, którzy poparli naszą kampanię "Koniec Epoki Klatkowej", Komisja Europejska złożyła obietnicę przedstawienia projektu zakazu stosowania klatek w całej UE. 

W październiku minął termin opublikowania tego projektu, a Komisja wciąż milczy. Niedotrzymanie tej obietnicy jest szokującym zlekceważeniem naszych demokratycznych praw i okrutną zdradą zwierząt hodowanych na fermach. Złamane obietnice oznaczają złamane życie dla 300 milionów zwierząt uwięzionych w okrutnych klatkach. 

Komitet Obywatelski "Koniec Epoki Klatkowej" wystosował pismo do Komisji Europejskiej, w którym domaga się opublikowania propozycji zakazu hodowli klatkowej lub poniesienia konsekwencji prawnych. Komisji pozostało już tylko kilka tygodni na udzielenie odpowiedzi.

Świnie w hodowli intensywnej

Action Icon
DOMAGAMY SIĘ

Chcemy wywrzeć maksymalną presję na Komisję Europejską, aby opublikowała obiecany projekt.  Domagamy się pustych klatek, a nie pustych obietnic! Pomóż, udostępniając film z naszej kampanii jak największej liczbie osób.  Jeśli cenisz demokrację, jeśli chcesz zobaczyć zwierzęta hodowlane wolne od okrutnych klatek, prosimy o pilne działanie. #EndTheCageAge

Zobacz i udostępnij
6. DOMAGAMY SIĘ

Działamy razem

Ruch "Koniec Epoki Klatkowej" zrzesza wiele organizacji pod wspólnym sztandarem - całkowitego zakazania stosowania klatek w hodowli zwierząt.

Zobacz nasze wideo
Działamy razem

Ruch ten reprezentuje 94% Europejczyków i Europejek, którzy uważają, że ochrona dobrostanu zwierząt hodowlanych jest ważna, oraz 82%, którzy uważają, że zwierzęta hodowlane powinny być lepiej chronione. Klatki są ponurym świadectwem naszego społeczeństwa.

Razem położymy kres Epoce Klatkowej.

Loga organizacji, z którymi współpracujemy w ramach ruchu
Razem uda nam się zakończyć Epokę Klatkową na zawsze!

Razem uda nam się zakończyć Epokę Klatkową na zawsze!

Przyłącz się!
Globe

Używasz przestarzałej przeglądarki, której nie obsługujemy. Uaktualnij swoją przeglądarkę, aby poprawić bezpieczeństwo.

Jeśli masz więcej pytań na ten temat lub inną sprawę, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@ciwf.pl. Na wszystkie pytania odpowiadamy w ciągu dwóch dni roboczych. Jednak ze względu na dużą liczbę korespondencji, jaką otrzymujemy, czasami może to potrwać nieco dłużej. Prosimy, poczekaj aż odpowiemy na Twoje pytanie. Ewentualnie, jeśli Twoje zapytanie jest pilne, możesz skontaktować się z nami bezpośrednio dzwoniąc pod numer +48 22 428 23 56  (od poniedziałku do piątku od 9 do 17:30).