Ikona wyszukiwania

2022: niezwykły postęp w trudnych czasach

Był to rok bezprecedensowych globalnych wyzwań, ale także nadziei dla zwierząt. Wspólnie z Tobą zrobiliśmy ogromne postępy w zakończeniu okrucieństwa wobec zwierząt hodowlanych takich jak świnie, krowy czy kury.

Twoje nieustające wsparcie dla pracy Compassion daje nam siłę, by każdego dnia pracować dla zwierząt, a Twoja niezachwiana determinacja, by mówić w ich imieniu inspiruje zmiany w Polsce i na świecie.

Los zwierząt jest w dobrych rękach

Po raz kolejny Ty i inne osoby wspierające Compassion pokazaliście, że indywidualne współczucie przekłada się na realną zmianę świata dla zwierząt hodowlanych.

Od kwietnia 2021 do marca 2022 r. sympatycy Compassion podjęli 3 243 056 działań przeciwko okrucieństwu hodowli przemysłowej.

 • Wzywaliście polityków i decydentów do zmian za pomocą petycji, e-maili, listów, publicznych protestów i wieców.
 • Odpowiadaliście na nasze pilne prośby o wsparcie finansowe i tworzyliście własne zbiórki pieniędzy.
 • Dodaliście naszym działaniom mocy dzięki hojnym comiesięcznym darowiznom.

To dzięki Tobie i innym sympatykom naszych działań wieść o cierpieniu zwierząt hodowlanych dotarła do MILIONÓW OSÓB!

 • Szturmowaliście Facebooka, Twittera i Instagram. Tylko podczas Międzynarodowego Dnia „Stop Transportowi Żywych Zwierząt” 37 000 tweetów z hashtagiem #BanLiveExports osiągnęło potencjalny zasięg 41 MILIONÓW wyświetleń.
 • Pomogliście sprawić, że wezwanie do zakończenia cierpienia zwierząt hodowlanych mogło być usłyszane ponad 26 MILIARDÓW razy w telewizji, radiu i prasie na całym świecie.

Bez wątpienia za każdą wielką zmianą stoją działania indywidualnych osób pełnych pasji. Twoje zaangażowanie w 2022 roku dodało siły oddolnemu ruchowi na rzecz zakończenia hodowli przemysłowej.

Każdy sukces, o którym tu przeczytasz, jest dowodem, że los zwierząt jest w dobrych rękach: TWOICH.

Kolaż zdjęć prezentujących sukcesy w 2022 roku

Jesteś siłą napędową zmian

Rządy i decydenci mogą mieć ogromny wpływ – dobry lub zły – na życie zwierząt hodowlanych. Nie podejmują jednak decyzji w próżni. Przez cały 2022 r. Twoja pomoc pozwalała przekonywać rządzących do działania przeciwko okrutnemu traktowaniu zwierząt.

Koniec Epoki Klatkowej

Koniec Epoki Klatkowej

Historyczne zwycięstwo nad klatkami w UE

Czytaj więcej

W tym roku zintensyfikowaliśmy działania, których celem było urzeczywistnienie historycznego zwycięstwa nad hodowlą klatkową.

Po tym, jak Komisja Europejska ogłosiła w czerwcu 2021 r., że zaproponuje przepisy kończące hodowlę klatkową dla 300 milionów zwierząt rocznie, branża hodowlana zaczęła intensywnie lobbować przeciwko zakazowi.

Przeciwnikiem wycofania klatek okazał się również polski minister rolnictwa. Dlatego rozpoczęliśmy ogólnopolską petycję wzywającą ministra do poparcia zakazu, która zebrała ponad 95 000 podpisów i opublikowaliśmy szokujące materiały z naszego śledztwa na fermach loch w Polsce i innych krajach UE, by wywrzeć presję na zakończenie tego okrucieństwa.

Nasza kampania była bardzo intensywna:

 • dwukrotnie zrealizowaliśmy dużą kampanię billboardową w Warszawie i innych miastach Polski,
 • wykupiliśmy reklamy w prasie, które pokazały cierpienie zwierząt w klatkach,
 • nagłośniliśmy wyniki śledztwa w największych ogólnopolskich mediach,
 • zamówiliśmy niezależny raport, który potwierdził, że Polska ma fundusze na odejście od hodowli klatkowej.

Poprosiliśmy też naszych sympatyków o wzięcie udziału w konsultacjach unijnych związanych z prawem dotyczącym zwierząt hodowlanych. Ogromna ilość odpowiedzi z Polski (zajęliśmy trzecie miejsce w całej UE!) to znak dla Komisji Europejskiej, że czas na koniec Epoki Klatkowej i innych okrutnych form hodowli.

Co dalej?

Dzięki Twojemu wsparciu:

 • będziemy naciskać na polskie ministerstwo rolnictwa i rząd, by poparły unijny projekt wycofania klatek z hodowli zwierząt,
 • będziemy domagać się od Komisji Europejskiej dotrzymania zobowiązania do przedstawienia propozycji prawa zakazującego hodowli klatkowej,
 • będziemy walczyć o zabezpieczenie kalifornijskiego zakazu hodowli klatkowej.
Stop Transportowi Żywych Zwierząt

Stop Transportowi Żywych Zwierząt

Ruch przeciwko transportowi żywych zwierząt

Czytaj więcej

Na początku 2022 roku złożyliśmy 900 000 podpisów pod petycją, która połączyła wielki obywatelski ruch przeciwko transportom żywych zwierząt.

W czerwcu, z okazji Międzynarodowego Dnia „Stop Transportowi Żywych Zwierząt”, zjednoczyliśmy ponad 130 organizacji z 45 krajów we wspólnym apelu o koniec tej okrutnej praktyki.

Dzięki tym naciskom rząd Wielkiej Brytanii debatuje na temat wprowadzenia zakazu eksportu żywych zwierząt, a Komisja Europejska ponownie analizuje prawo dotyczące transportu.

W Polsce natomiast nasz spot reklamowy „Piekielne Podróże” otrzymał aż 2 nagrody na Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych 17 Celów: zarówno od jury, jak i nagrodę publiczności!

Co dalej?

Dzięki Twojemu wsparciu:

 • będziemy upewniać się, że nowe prawo unijne dotyczące zwierząt będzie zawierało zapis kończący eksport żywych zwierząt poza granice UE,
 • będziemy wywierać presję na brytyjski rząd, by zakończył eksport żywych zwierząt poza swoje granice.
PrzeRYBAne – również dla ośmiornic

PrzeRYBAne – również dla ośmiornic

Walczymy przeciwko okrutnej hodowli

Czytaj więcej

Po naszym śledztwie ujawniającym okrucieństwo wobec łososi hodowlanych w Szkocji, wysłaliśmy do rządu szkockiego list otwarty wzywający do moratorium na rozwój hodowli. Został podpisany przez ponad 130 000 osób.

Dodatkowo, ponad 150 000 osób podpisało naszą petycję wzywającą do wprowadzenia surowych zasad ochrony około miliarda ryb hodowlanych każdego roku w UE.

A nasz raport na temat hodowli przemysłowej ośmiornic osiągnął w mediach potencjalny zasięg 2,5 miliarda osób! Zwiększyło to presję przeciwko planowanej komercyjnej hodowli ośmiornic w Hiszpanii.

Co dalej?

Dzięki Twojemu wsparciu:

 • będziemy nalegać na uwzględnienie dobrostanu ryb w nowym prawie unijnym dotyczącym warunków hodowli,
 • będziemy naświetlać problem zależności hodowli od ryb dziko poławianych,
 • będziemy bacznie przyglądać się planom stworzenia komercyjnej hodowli ośmiornic, by obronić je przed cierpieniem,
Ratujmy nasze antybiotyki

Ratujmy nasze antybiotyki

Nowe prawo zakazujące rutynowego stosowania antybiotyków

Czytaj więcej

Nasza kampania odniosła sukces! 28 stycznia 2022 r. weszło w życie nowe prawo UE zakazujące rutynowego stosowania antybiotyków. To wielki postęp w walce o powstrzymanie nadużywania antybiotyków na fermach!

Co dalej?

Dzięki Twojemu wsparciu będziemy zabiegać o pełne wdrożenie unijnego zakazu rutynowego stosowania antybiotyków na fermach.

Ważna ustawa w Wielkiej Brytanii

Ważna ustawa w Wielkiej Brytanii

Zwierzęta uznane za istoty czujące

Czytaj więcej

W kwietniu pięcioletnia, zacięta kampania prowadzona przez sympatyków Compassion osiągnęła swój cel: uznanie w brytyjskim prawie, że zwierzęta mogą doświadczać bólu, cierpienia i radości.

Nowa ustawa przywróciła niezbędną ochronę, którą zwierzęta straciły po Brexicie. Co więcej, poszła o krok dalej niż Unia Europejska w zapewnieniu zwierzętom dobrostanu, ustanawiając niezależny komitet w celu kontrolowania polityki rządu.

Ustawa uznaje zdolność kręgowców, a także homarów, ośmiornic i krabów do myślenia i odczuwania. To ogromny przełom w walce o ich ochronę przed cierpieniem.

Co dalej?

Dzięki Twojemu wsparciu będziemy działać, by kryteria programu ochrony kurczaków Better Chicken Commitment znalazły odzwierciedlenie w prawie unijnym.

Nasze postępy w Azji

Nasze postępy w Azji

Program grantowy dla Azji

Czytaj więcej

Pomagamy, i będziemy dalej pomagać, budować oddolny ruch na rzecz zwierząt hodowlanych w Japonii, Indonezji i Korei Południowej poprzez nasz program regrantingu dla Azji.

Zmieniamy biznes spożywczy

Ponad 2,5 miliarda zwierząt każdego roku żyje w lepszych warunkach dzięki naszej współpracy z biznesem.

Razem pomagamy firmom zobowiązywać się do porzucenia produktów pochodzących z hodowli przemysłowej i z tych zobowiązań je rozliczamy.

2. Chwalimy globalne postępy

Chwalimy globalne postępy

Czytaj więcej

Nasze nagrody doceniają firmy spożywcze, które postępują właściwie dla zwierząt hodowlanych.

Nasze coroczne nagrody Good Farm Animal Welfare Awards nagradzają firmy spożywcze, które działają na rzecz poprawy warunków hodowli zwierząt. Tegoroczne nagrody miały prawdziwie międzynarodowy zasięg.

 • Przyznaliśmy 27 nagród za rozwiązania, które mają poprawić życie ponad 138 milionom zwierząt rocznie.
 • Carrefour został pierwszym dużym sprzedawcą detalicznym w Brazylii, który został nagrodzony za wprowadzenie lepszych standardów dla kur.
 • Domino’s otrzymała prestiżową nagrodę Cage Free Award za pracę nad wycofaniem klatek dla WSZYSTKICH gatunków zwierząt w całym europejskim łańcuchu dostaw.
 • Compass Group (Wielka Brytania i Irlandia) otrzymała nagrodę Planet Friendly Award za zobowiązanie się do redukcji białka pochodzenia zwierzęcego o 25% do 2025 r.
 • Nasza pierwsza nagroda w Tajlandii została przyznana Hilltribe Organics za zrównoważone praktyki rolnicze.
 • ZOO GROUP to pierwsza chińska siecią kawiarni, która zdobyła nagrodę Good Egg Award.
 • Japońska sieć handlowa Shunrakuzen i wiodący producent jaj z Hiszpanii Huevos Guillén otrzymali nagrody Good Egg Awards.

Co dalej?

Dzięki Twojemu wsparciu:

 • będziemy kontynuować rozliczanie firm z ich zobowiązań dotyczących chowu jaj bezklatkowych,
 • będziemy dalej wspierać największe firmy spożywcze w Europie i Azji w przechodzeniu na jajka z hodowli bezklatkowych
 • będziemy namawiać firmy do ograniczenia produktów pochodzenia zwierzęcego i rozwoju regeneratywnego rolnictwa przyjaznego zwierzętom.

Przewodzimy rewolucji żywnościowej

Wzrasta świadomość niszczącego wpływu hodowli przemysłowej i wysokiego spożycia mięsa na ludzkie zdrowie i naszą planetę. Musimy zmienić sposób, w jaki produkujemy żywność – a Ty stoisz na czele tych zmian razem z nami.

Doniosłe zwycięstwo

Doniosłe zwycięstwo

Czytaj więcej

Powiązania między warunkami hodowli zwierząt a kryzysami środowiskowymi zostaną formalnie uznane na szczeblu globalnym po tym, jak 93 kraje przyjęły historyczną rezolucję na piątym Zgromadzeniu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska.

Compassion odegrało kluczową rolę w wezwaniu Programu Środowiskowego ONZ do stworzenia raportu badającego te powiązania. Celem jest zrozumienie, jak poprawa warunków hodowli zwierząt może pomóc zatrzymać utratę bioróżnorodności oraz ograniczyć zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska i ryzyko przyszłych pandemii.

Przełomowe exposé

Przełomowe exposé

Czytaj więcej

W sierpniu 2022 r. swoją premierę miała książka „Sixty Harvests Left”, nasza nowa broń w walce o zakończenie przemysłowej hodowli zwierząt.

Książka globalnego dyrektora Compassion Philipa Lymbery’ego wzięła swój tytuł („Pozostało sześćdziesiąt żniw”) od przerażającego ostrzeżenia ONZ, które ujawniło, w jaki sposób praktyki wielkiego agrobiznesu zagrażają środowisku i dzikiej przyrodzie.

Książka bada, jak możemy zapewnić dobrą przyszłość dla zwierząt hodowlanych, dzikiej przyrody i wszystkich ludzi.

Wyjątkowa obecność

Wyjątkowa obecność

Czytaj więcej

W 2022 r. wezwaliśmy do ograniczenia światowej zależności od mięsa, wysyłając naszą „mapę redukcji mięsa” i międzynarodową petycję do przywódców krajów i regionów o wysokim spożyciu mięsa.

Natomiast podczas szczytu klimatycznego COP27 w Szarm el-Szejk w Egipcie rozpoczęliśmy naszą jak dotąd najbardziej ambitną międzynarodową kampanię o znamiennej nazwie END.IT. Apelujemy o globalne porozumienie dotyczące zmiany systemu żywnościowego i zakończenia hodowli przemysłowej na całym świecie.

Nadzieja od pola do stołu

Nadzieja od pola do stołu

Czytaj więcej

W maju 2022 r. „Konferencja w sprawie przyszłości Europy” zakończyła się wezwaniem do Prezydencji Rady UE o zwrot w stronę zrównoważone diety i lepszych warunków hodowli zwierząt.

Było to następstwem przyjęcia przez Parlament Europejski strategii „Od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego. Compassion lobbowało za tym wynikiem, który powinien utorować drogę do wprowadzenia wyższych standardów hodowli zwierząt.

W Polsce dołączyliśmy do Koalicji Żywa Ziemia, aby jeszcze lepiej działać na rzecz nowego rolnictwa.

Światowa wizja

Cow laying down in a field of yellow flowers
© iStock

Celem Compassion jest osiągnięcie globalnego porozumienia na rzecz zmiany rolnictwa i hodowli zwierząt.

Zabiegamy o międzynarodowe zobowiązania – w tym o rezolucję Organizacji Narodów Zjednoczonych – w celu zmiany systemu żywnościowego na przyjazny dla przyrody i zwierząt. Ten cel jest ambitny, ale jesteśmy przekonani, że z Twoim wsparciem będziemy mogli go osiągnąć.

W 2023 r. nasza międzynarodowa konferencja „Wymieranie lub Regeneracja” zgromadzi wpływowych decydentów oraz osobistości nauki i kultury, aby zbadać powiązania między kryzysem klimatycznym a hodowlą zwierząt.

Będziemy budować potężny ruch organizacji i obywateli wspierających kampanię END.IT wzywającą ONZ do działania przeciwko hodowli przemysłowej.

Razem z Tobą, dzięki każdej wygranej kończącej okrutne praktyki wobec zwierząt, kładziemy podwaliny pod lepszą przyszłość – dla zwierząt, ludzi i naszej planety.

Dziękujemy

Praca Compassion jest możliwa dzięki darczyńcom i darczyniom: ich hojności i podejmowanych działaniach na rzecz ochrony zwierząt i końca hodowli przemysłowej.

Serdecznie dziękujemy każdej osobie, która przekazała w tym roku darowiznę na rzecz naszej pracy, a także wszystkim, którzy pamiętali o Compassion w swoim testamencie.

Poniższe zestawienie przedstawia światowy dochód i wydatki wszystkich biur Compassion in World Farming od kwietnia 2021 do marca 2022. Sprawozdanie finansowe Compassion Polska będzie dostępne na naszej stronie internetowej w pierwszym kwartale 2023 r.

Światowy DochóD

CIWf Income 2022 £14029117
purple circle
5 942 139 £ Duże darowizny i granty
green circle
4 435 923 £ Darowizny indywidualne
yellow circle
3 568 617 £ Darowizny w testamentach
light purple circle
82 438 £ Dochód z inwestycji

ŚWIATOWE Wydatki

CIWf expenditure 2022 £11628070
green circle
5 552 327 £ Kampania przeciwko hodowli przemysłowej
yellow circle
2 894 547 £ Współpraca z biznesem
grey circle
3 146 568 £ Pozyskiwanie funduszy
light grey circle
34 628 £ Koszty zarządzania inwestycjami

 

Twój wpływ na świat w 2022 roku

Pobierz raport

Pobierz i udostępnij swoją własną cyfrową kopię raportu w formacie PDF.

Pobierz
2022

Dopiero poznajesz Compassion?

Dołącz do nas!

Dodaj swój adres mailowy do listy mailingowej przez ten formularz, aby stanąć na pierwszej linii walki z hodowlą przemysłową i otrzymywać od nas wiadomości, jak najskuteczniej pomagać zwierzętom hodowlanym.

Wpłać darowiznę, która pomoże nam osiągnąć przełomowe zwycięstwa dla zwierząt w 2023 roku, przekaż 1,5% podatku na KRS 0000484066 lub dowiedz się, jak przekazać darowiznę w testamencie, by pomóc przyszłym pokoleniom ludzi i zwierząt.

Zdjęcia: © iStock, © CIWF

Globe

Używasz przestarzałej przeglądarki, której nie obsługujemy. Uaktualnij swoją przeglądarkę, aby poprawić bezpieczeństwo.

Jeśli masz więcej pytań na ten temat lub inną sprawę, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@ciwf.pl. Na wszystkie pytania odpowiadamy w ciągu dwóch dni roboczych. Jednak ze względu na dużą liczbę korespondencji, jaką otrzymujemy, czasami może to potrwać nieco dłużej. Prosimy, poczekaj aż odpowiemy na Twoje pytanie. Ewentualnie, jeśli Twoje zapytanie jest pilne, możesz skontaktować się z nami bezpośrednio dzwoniąc pod numer +48 22 428 23 56  (od poniedziałku do piątku od 9 do 17:30).