Ikona wyszukiwania

Zanieczyszczenie środowiska

Intensywne rolnictwo jest źródłem zanieczyszczeń ziemi, wód i mórz. Tysiące stłoczonych na niewielkich przestrzeniach zwierząt produkuje potencjalnie niebezpieczne substancje powodujące szkody w środowisku naturalnym.

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa określiła intensywną hodowlę zwierząt jako „jeden z decydujących czynników powodujących obecnie najbardziej poważne problemy środowiskowe, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej”. [1]

Nawozy i pestycydy

W tradycyjnym chowie zwierząt można było zauważyć wydajność w wykorzystywaniu trawy bądź resztek jedzenia, które służyły do karmienia zwierząt. Hodowla przemysłowa, której celem jest  jak największa wydajność bazuje jednak na zbożach i soi bogatych w białko. Uprawy tych roślin pochłaniają bardzo duże ilości pestycydów i nawozów o dużej zawartości z azotu i fosforu. Pierwiastki te trafiają do wód gruntowych, powodując nadmierny rozwój glonów, a co za tym idzie – ograniczanie ilości dostępnego tlenu i tworzenie martwych stref, w których nie mogą rozwijać się prawie żadne organizmy.

Zanieczyszczenie odchodami

Intensywna hodowla zwierząt jest jednoznaczna z olbrzymią ilością odchodów. W tradycyjnym chowie mogłyby one zostać wykorzystane jako naturalny nawóz, jednak na fermach przemysłowych ilość ta jest zbyt duża, a odchody są silnie skoncentrowane. W przypadku braku odpowiedniego zagospodarowania stwarzają poważne zagrożenie dla lokalnego środowiska i wód gruntowych.
Szacuje się, że niektóre duże gospodarstwa produkują więcej odchodów niż populacja sporego amerykańskiego miasta.[2]

Rolnictwo jest także źródłem tlenków azotu, które przyczyniają się do zmniejszania warstwy ozonowej oraz amoniaku, który po rozpuszczeniu w wodzie stanowi poważny problem dla żyjących w niej organizmów.

Potencjalne zagrożenie

W odchodach z ferm mogą znajdować się patogeny, takie jak E. coli, a także metale ciężkie i pestycydy.[3] Ma to znaczenie szczególnie w przypadku lokalizacji w pobliżu ujęć wody pitnej. Zanieczyszczenia te stanowią więc potencjalne zagrożenie dla naszego zdrowia, ale także innych roślin i zwierząt.[1] FAO 2006. Livestock’s Long Shadow 

[2] Government Accountability Office, 2008. Concentrated Animal Feeding Operations 

[3] Pew Commission, 2008. Putting Meat on the Table

Globe

Używasz przestarzałej przeglądarki, której nie obsługujemy. Uaktualnij swoją przeglądarkę, aby poprawić bezpieczeństwo.

Jeśli masz więcej pytań na ten temat lub inną sprawę, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@ciwf.pl. Na wszystkie pytania odpowiadamy w ciągu dwóch dni roboczych. Jednak ze względu na dużą liczbę korespondencji, jaką otrzymujemy, czasami może to potrwać nieco dłużej. Prosimy, poczekaj aż odpowiemy na Twoje pytanie. Ewentualnie, jeśli Twoje zapytanie jest pilne, możesz skontaktować się z nami bezpośrednio dzwoniąc pod numer +48 22 428 23 56  (od poniedziałku do piątku od 9 do 17:30).