Search icon

Wartości odżywcze

Czy sposób hodowania zwierząt wpływa na wartość odżywczą uzyskanych z nich produktów?

Przeanalizowaliśmy wyniki ponad 200 badań dotyczących związku pomiędzy dobrostanem zwierząt a zawartością składników odżywczych w produktach odzwierzęcych, w tym 76 bardziej szczegółowych badań na ten temat. Rezultaty są bardzo obiecujące.

Mięso, produkty mleczne oraz jajka z gospodarstw przestrzegających wyższych standardów chowu najczęściej zawierają więcej istotnych składników odżywczych, za to mniej tłuszczów w porównaniu z produktami pochodzącymi z ferm przemysłowych. Oznacza to, że można znacząco zredukować ilość tłuszczów w naszej diecie, szczególnie nasyconych, które, przyjmowane w zbyt dużych ilościach, szkodzą naszemu zdrowiu. Dla przykładu, w porównaniu z produktami pochodzącymi z ferm przemysłowych:

  • mięso kurcząt z chowu wolnowybiegowego i ekologicznego  - może zwierać do 50% mniej tłuszczu
  • mięso krów pasących się na pastwiskach - może mieć od 25-50% mniej tłuszczów

Związek pomiędzy zapewnieniem dobrostanu zwierzętom a lepszymi wartościami odżywczymi staje się szczególnie widoczny, gdy spojrzymy na obecność kwasów omega-3. Analizy wykazują, że czynniki te są ze sobą powiązane współproporcjonalnie, a więc zapewnienie zwierzętom lepszych warunków wpływa dodatnio na zawartość tychże kwasów. Przyglądając się bliżej wynikom badań, zauważyliśmy, że w porównaniu do zwierząt z ferm przemysłowych:

  • w przypadku krów – w mięsie zwierząt karmionych na pastwiskach było do 430% więcej kwasów omega-3, a mleku o 50-185% więcej,
  • w przypadku kurcząt – mięso kurcząt z wolnego wybiegu zawierało do 565% więcej kwasów omega-3,
  • w przypadku jajek – te z chowu wolnowybiegowego zawierały do 170% więcej kwasów omega-3,
  • w przypadku świń – mięso pochodzące z farm o wyższym dobrostanie zawierało do 290% więcej kwasów omega-3.


Podobnie wyglądało porównanie zawartości antyoksydantów w produktach pochodzących z różnych rodzajów chowu. Więcej było ich zawsze w przypadku gospodarstw ekologicznych albo takich, w których zwierzęta miały w ogóle dostęp do wolnego wybiegu i świeżego powietrza.

Śmiało można więc wysnuć wniosek, że zapewnienie zwierzętom lepszych warunków do życia daje produkt lepszej jakości.

Zwierzęta są istotami czującymi. Odczuwają zarówno ból i strach, jak i pozytywne emocje – radość czy szczęście. Jednak przez nasz wygórowany popyt na tanie białko, miliardy zwierząt zamykane są w budynkach i klatkach, w jałowym środowisku, gdzie stają się szczególnie podatne na choroby, gdzie nie mają możliwości swobodnego poruszania się ani wyrażania swoich naturalnych zachowań, gdzie nikt nie dba o ich potrzeby psychologiczne, a wszystko to w imię coraz wyższych zysków przy coraz niższych cenach.  

Przemysłowy chów zwierząt jest praktyką, która nie może trwać w nieskończoność. Bezwzględne wykorzystywanie zwierząt, ziemi, energii i wody musi się skończyć. Aby poprawić warunki, w jakich trzymane są zwierzęta, oraz zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska niezbędna jest natychmiastowa zmiana hodowli na bardziej przyjazną dla zwierząt i środowiska.

Jak pokazaliśmy powyżej, farmy, które zapewniają wysokie standardy hodowli zwierząt, produkują lepsze jakościowo mięso, jajka i produkty mleczne. Zacznij kupować pożywienie pochodzące z chowu wolnowybiegowego oraz ekologicznego, a przyczynisz się zarówno do poprawy warunków dla zwierząt, jak i własnego zdrowia, szczególnie jeśli połączysz to ze zdrową dieta zawierającą duże ilości warzyw i owoców.