Ikona wyszukiwania

Nasza misja i wizja

Nasza wizja

Pilnie potrzebujemy nowej wizji przyszłości dla żywności i rolnictwa, która poprawi zdrowie ludzkości i samej planety. Nasza wizja wyraża dążenie do przyjęcia na całym świecie polityki żywnościowej i rolnej, która szanuje i chroni interesy ludzi, zwierząt i planety.

Okładka Wizji

WIZJA została poparta i podpisana przez wybitne osobistości z rożnych międzynarodowych środowisk, od nauki, sztuki czy sportu, przez religię i etykę, po osobistości znane z mediów, m.in.: dr Jane Goodall, profesora Petera Singera, profesora Raj Patela, profesora Carla Safinę, profesora Fransa de Waala, Christianę Figueres, arcybiskupa Desmonda Tutu (zm. 2021) i ponad 300 innych. Wszyscy Wizjonerzy i Wizjonerki są zjednoczeni w swoim pragnieniu urzeczywistnienia naszej Wizji.

 

Nasze postulaty w Wizji to:

  • Dobre zdrowie dzięki zapewnieniu powszechnego dostępu do wystarczających ilości pełnowartościowej żywności,
  • Zrównoważone metody produkcji rolnej, dające źródło utrzymania na obszarach wiejskich i łagodzące ubóstwo,
  • Ochrony planety i jej cennych zasobów: gleby, wody, lasów i różnorodności biologicznej,
  • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń pochodzących z rolnictwa,
  • Humanitarne metody hodowli promujące zdrowie i naturalne zachowania zwierząt, jako istot czujących oraz nie powodujące u nich bólu i cierpienia,
  • Redukcja spożycia produktów zwierzęcych w populacjach o wysokiej konsumpcji dla osiągnięcia celów środowiskowych, zdrowotnych i zrównoważonego rozwoju.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszą wizją sprawiedliwego systemu żywnościowego oraz z pełną listą naszych Wizjonerów i Wizjonerek.

Mniej więcej dwie trzecie zwierząt gospodarskich – ponad 50 miliardów rocznie – jest hodowanych przemysłowo. Ta intensywna metoda hodowli stawia na zyski i wydajność, produkując ogromne ilości pozornie taniego mięsa, mleka i jaj.

Nasza misja

Naszą misją jest zakończenie okrutnych form hodowli zwierząt i promowanie ich dobrostanu w Polsce i na całym świecie. Działamy na rzecz systemu produkcji żywności, który będzie dbał o dobro zwierząt, szanował środowisko i ludzi, a także będzie uczciwie oznakowany.

Chcemy, by zwierzęta wróciły na ziemię, na pastwiska. Postulaty i propozycje narzędzi, za pomocą których można je zrealizować, zamieściliśmy w naszej Karcie. Mamy swój udział w kampaniach, które przyniosły realne zmiany dla zwierząt i wiele sukcesów na swoim koncie.

Hodowla przemysłowa ma swoją cenę: cenę, jaką płacą zwierzęta, planeta i my sami. Traktuje ona:

  • zwierzęta jak maszyny – często zamknięte w klatkach lub odizolowane od innych, stłoczone, uwiązane i zmuszane do przekraczania granic swojej wydolności,
  • planetę jak niekończący się zasób, z którego bezkarnie może czerpać paszę i wodę, a następnie generować zanieczyszczenia i gazy cieplarniane,
  • niesprawiedliwie ludzi – na globalnej północy przekarmia tanim mięsem i powoduje choroby cywilizacyjne, a na globalnym południu doprowadza do głodu.
Globe

Używasz przestarzałej przeglądarki, której nie obsługujemy. Uaktualnij swoją przeglądarkę, aby poprawić bezpieczeństwo.

Jeśli masz więcej pytań na ten temat lub inną sprawę, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@ciwf.pl. Na wszystkie pytania odpowiadamy w ciągu dwóch dni roboczych. Jednak ze względu na dużą liczbę korespondencji, jaką otrzymujemy, czasami może to potrwać nieco dłużej. Prosimy, poczekaj aż odpowiemy na Twoje pytanie. Ewentualnie, jeśli Twoje zapytanie jest pilne, możesz skontaktować się z nami bezpośrednio dzwoniąc pod numer +48 22 428 23 56  (od poniedziałku do piątku od 9 do 17:30).