Search icon

Międzynarodowe sukcesy CIWF

W trakcie działalności udało nam się osiągnąć rzeczy, dzięki którym bezpośrednio zyskały zwierzęta. Poniżej podajemy krótką listę sukcesów, z których jesteśmy najbardziej dumni.

Dzięki działaniom CIWF od 1997 r. zwierzęta w UE uznawane są za istoty czujące.

Zwierzęta jako istoty czujące

Od 1997 roku zwierzęta na terenie UE mają status istot czujących, dzięki temu oficjalnie potwierdzono, że mogą odczuwać ból i cierpienie; nie mogą być już traktowane jak przedmioty.

A tak ten moment opisuje Philip Lymbery, prezes CIWF, w swojej książce "Farmagedon": "W 1997 r. pojechałem do Amsterdamu na demonstrację, która stanowiła punkt kulminacyjny długiej kampanii prowadzonej przez Compassion in World Farming, aby doprowadzić do zmiany ustawodawstwa UE. Chcieliśmy, aby zwierzęta uznano za „istoty czujące”, oficjalnie potwierdzając, że mogą odczuwać ból i cierpienie. Kiedy maszerowaliśmy z kolorowymi flagami i transparentami, z nieba lał się żar, ale wylany pot się opłacił, bo protest doprowadził do przełomu.
Tego samego dnia przywódcy europejscy przychylili się do naszych żądań i uznali zwierzęta za „istoty czujące”. Odtąd płynęliśmy z prądem".

Dzięki działaniom CIWF od 2005 r. nie ma już dopłat do eksportu zwierząt poza UE.

Koniec dopłat do eksportu żywych zwierząt

Do 2005 roku można było otrzymać dopłaty do eksportu żywych zwierząt poza UE, przez co taki handel był bardzo opłacalny. Jednak transport zwierząt na długie dystanse wiąże się z ogromny cierpieniem zwierząt, jak można jeszcze do tego dopłacać?

Dzięki naszym działaniom zniesiono całkowicie dopłaty do eksportu zwierząt na ubój, natomiast dopłaty w przypadku zwierząt przeznaczonych do hodowli ustalono na 0% Na szczęście pod koniec 2015 roku Światowa Organizacja Handlu podjęła decyzję o całkowitym zniesieniu dopłat.

Good Farm Animal Welfare Awards

Poczynając od roku 2007, wprowadziliśmy serię nagród, które przyznajemy firmom wprowadzającym określone standardy. Uważamy, że firmy działające w branży spożywczej odgrywają kluczową rolę w tworzeniu bardziej etycznego i zrównoważonego łańcucha dostaw. Poprzez swoją politykę działania oraz ceny, jakie oferują rolnikom, mają znaczący wpływ na to, jak może wyglądać hodowla zwierząt.

Do tej pory ponad 337 milionów zwierząt odniosło bezpośrednią korzyść z naszego programu. Przy szacowaniu kierowaliśmy się liczbą zwierząt, która żyje w lepszych warunkach dzięki współpracy CIWF z firmami i hodowcami o wprowadzaniu podwyższonych standardów hodowli.

Dzięki działaniom CIWF od 2007 r. na terenie UE zmieniono kojce dla cieląt.

Unijny zakaz stosowania kojców dla cieląt

Do 2007 roku, kiedy wprowadzono zakaz, dozwolone było stosowanie indywidualnych kojców, w których młode cielęta nie mogły się nawet obrócić. Obecnie, zwierzęta do 8 tygodnia życia mogą być wprawdzie trzymane oddzielnie, ale należy im zapewnić taką przestrzeń, aby mogły się swobodnie obrócić i położyć. Muszą mieć także zapewniony kontakt wzrokowy z innymi cielętami.

Dzięki działaniom CIWF od 2012 r. na terenie UE nie można trzymać kur w klatkach bateryjnych.

Zakaz stosowania klatek bateryjnych dla kur

Zakaz ten obowiązuje na terenie UE od początku 2012 r. Pomimo tego, że sprzedaż jajek pochodzących z takiej hodowli jest zakazana, w niektórych krajach wciąż prawo to jest łamane. Dlatego bezustannie prowadzimy działania na rzecz przestrzegania zakazu przez wszystkie kraje należące do Unii.

Dzięki działaniom CIWF od 2013 r. świnie nie mogą być trzymane w kojcach pojedynczych.

Wprowadzenie zakazu stosowania kojców dla loch

Zakaz ten od 2013 roku obowiązuje na terenie całej UE. Dotyczy on okresu pomiędzy czwartym tygodniem po pokryciu i ostatnim tygodniem przed planowanym porodem. Podobne standardy wprowadza się powoli w niektórych stanach USA oraz w Nowej Zelandii, natomiast w Australii istnieje dobrowolne porozumienie firm, które chcą wprowadzać takie zasady.

Kojce indywidualne uniemożliwiają wyrażanie jakichkolwiek naturalnych zachowań oraz kontakt z innymi zwierzętami. Badania naukowe udowadniają, że takie jałowe środowisko może prowadzić do fizycznego i psychicznego cierpienia.

Dzięki działaniom CIWF nie odbędzie się już festiwal Gadhimai.

Koniec rzezi zwierząt na festiwalu Gadhimai

Nawet do 250 000 zwierząt zginęło w trakcie nepalskiego festiwalu Gadhimai, który ostatnio miał miejsce w 2009 roku. Postanowiliśmy podjąć konkretne działania, aby w roku 2014 się to nie powtórzyło. Do naszej akcji przyłączyło się 134 000 osób z całej Europy, to również ich i Wasze głosy, apelujące do rządu Nepalu o zakończenie rzezi zwierząt, przyczyniły się do podjęcia takiej decyzji.

Przez najbliższe kilka lat będziemy pracować i edukować mieszkańców Nepalu, tak aby najbardziej zagorzali zwolennicy festiwalu przyjęli jego nową formę. Taką, która celebruje życie zamiast śmierci. Mamy nadzieję, że ta decyzja będzie przełomem w kierunku zakazu wszystkich rytualnych rzezi zwierząt w Nepalu.

 

kroliki.png

 

Początek Końca Epoki Klatkowej europejskich królików

14 marca 2017 r. Parlament Europejski uchwalił rezolucję, w której wezwał Komisję Europejską do stworzenia prawa dotyczącego hodowli królików na mięso. Do tej pory nie ma żadnych przepisów, które regulowałyby tę kwestię. Raport europosła Stefana Ecka, który został przegłosowany pozytywnie, zakłada opracowanie minimalnych standardów takich hodowli i przygotowanie nowego prawa. Głosowanie plenarne z 14 marca jest więc pierwszym krokiem, który rozpocznie drogę do ustalenia nowego prawa i ostatecznego wycofania, a następnie zakazania hodowli królików w klatkach.