Ikona wyszukiwania

Międzynarodowe sukcesy CIWF

W trakcie działalności udało nam się osiągnąć rzeczy, dzięki którym bezpośrednio zyskały zwierzęta. Poniżej podajemy krótką listę sukcesów, z których jesteśmy najbardziej dumni.

Dzięki działaniom CIWF od 1997 r. zwierzęta w UE uznawane są za istoty czujące.

Zwierzęta jako istoty czujące

Od 1997 roku zwierzęta na terenie UE mają status istot czujących, dzięki temu oficjalnie potwierdzono, że mogą odczuwać ból i cierpienie; nie mogą być już traktowane jak przedmioty.

A tak ten moment opisuje Philip Lymbery, prezes CIWF, w swojej książce "Farmagedon": "W 1997 r. pojechałem do Amsterdamu na demonstrację, która stanowiła punkt kulminacyjny długiej kampanii prowadzonej przez Compassion in World Farming, aby doprowadzić do zmiany ustawodawstwa UE. Chcieliśmy, aby zwierzęta uznano za „istoty czujące”, oficjalnie potwierdzając, że mogą odczuwać ból i cierpienie. Kiedy maszerowaliśmy z kolorowymi flagami i transparentami, z nieba lał się żar, ale wylany pot się opłacił, bo protest doprowadził do przełomu.
Tego samego dnia przywódcy europejscy przychylili się do naszych żądań i uznali zwierzęta za „istoty czujące”. Odtąd płynęliśmy z prądem".

Dzięki działaniom CIWF od 2005 r. nie ma już dopłat do eksportu zwierząt poza UE.

Koniec dopłat do eksportu żywych zwierząt

Do 2005 roku można było otrzymać dopłaty do eksportu żywych zwierząt poza UE, przez co taki handel był bardzo opłacalny. Jednak transport zwierząt na długie dystanse wiąże się z ogromny cierpieniem zwierząt, jak można jeszcze do tego dopłacać?

Dzięki naszym działaniom zniesiono całkowicie dopłaty do eksportu zwierząt na ubój, natomiast dopłaty w przypadku zwierząt przeznaczonych do hodowli ustalono na 0% Na szczęście pod koniec 2015 roku Światowa Organizacja Handlu podjęła decyzję o całkowitym zniesieniu dopłat.

Good Farm Animal Welfare Awards

Poczynając od roku 2007, wprowadziliśmy serię nagród, które przyznajemy firmom wprowadzającym określone standardy. Uważamy, że firmy działające w branży spożywczej odgrywają kluczową rolę w tworzeniu bardziej etycznego i zrównoważonego łańcucha dostaw. Poprzez swoją politykę działania oraz ceny, jakie oferują rolnikom, mają znaczący wpływ na to, jak może wyglądać hodowla zwierząt.

Do tej pory ponad 337 milionów zwierząt odniosło bezpośrednią korzyść z naszego programu. Przy szacowaniu kierowaliśmy się liczbą zwierząt, która żyje w lepszych warunkach dzięki współpracy CIWF z firmami i hodowcami o wprowadzaniu podwyższonych standardów hodowli.

Dzięki działaniom CIWF od 2007 r. na terenie UE zmieniono kojce dla cieląt.

Unijny zakaz stosowania kojców dla cieląt

Do 2007 roku, kiedy wprowadzono zakaz, dozwolone było stosowanie indywidualnych kojców, w których młode cielęta nie mogły się nawet obrócić. Obecnie, zwierzęta do 8 tygodnia życia mogą być wprawdzie trzymane oddzielnie, ale należy im zapewnić taką przestrzeń, aby mogły się swobodnie obrócić i położyć. Muszą mieć także zapewniony kontakt wzrokowy z innymi cielętami.

Dzięki działaniom CIWF od 2012 r. na terenie UE nie można trzymać kur w klatkach bateryjnych.

Zakaz stosowania klatek bateryjnych dla kur

Zakaz ten obowiązuje na terenie UE od początku 2012 r. Pomimo tego, że sprzedaż jajek pochodzących z takiej hodowli jest zakazana, w niektórych krajach wciąż prawo to jest łamane. Dlatego bezustannie prowadzimy działania na rzecz przestrzegania zakazu przez wszystkie kraje należące do Unii.

Dzięki działaniom CIWF od 2013 r. świnie nie mogą być trzymane w kojcach pojedynczych.

Wprowadzenie zakazu stosowania kojców dla loch

Zakaz ten od 2013 roku obowiązuje na terenie całej UE. Dotyczy on okresu pomiędzy czwartym tygodniem po pokryciu i ostatnim tygodniem przed planowanym porodem. Podobne standardy wprowadza się powoli w niektórych stanach USA oraz w Nowej Zelandii, natomiast w Australii istnieje dobrowolne porozumienie firm, które chcą wprowadzać takie zasady.

Kojce indywidualne uniemożliwiają wyrażanie jakichkolwiek naturalnych zachowań oraz kontakt z innymi zwierzętami. Badania naukowe udowadniają, że takie jałowe środowisko może prowadzić do fizycznego i psychicznego cierpienia.

Dzięki działaniom CIWF nie odbędzie się już festiwal Gadhimai.

Koniec rzezi zwierząt na festiwalu Gadhimai

Nawet do 250 000 zwierząt zginęło w trakcie nepalskiego festiwalu Gadhimai, który ostatnio miał miejsce w 2009 roku. Postanowiliśmy podjąć konkretne działania, aby w roku 2014 się to nie powtórzyło. Do naszej akcji przyłączyło się 134 000 osób z całej Europy, to również ich i Wasze głosy, apelujące do rządu Nepalu o zakończenie rzezi zwierząt, przyczyniły się do podjęcia takiej decyzji.

Przez najbliższe kilka lat będziemy pracować i edukować mieszkańców Nepalu, tak aby najbardziej zagorzali zwolennicy festiwalu przyjęli jego nową formę. Taką, która celebruje życie zamiast śmierci. Mamy nadzieję, że ta decyzja będzie przełomem w kierunku zakazu wszystkich rytualnych rzezi zwierząt w Nepalu.

kroliki.png

Początek Końca Epoki Klatkowej europejskich królików

14 marca 2017 r. Parlament Europejski uchwalił rezolucję, w której wezwał Komisję Europejską do stworzenia prawa dotyczącego hodowli królików na mięso. Do tej pory nie ma żadnych przepisów, które regulowałyby tę kwestię. Raport europosła Stefana Ecka, który został przegłosowany pozytywnie, zakłada opracowanie minimalnych standardów takich hodowli i przygotowanie nowego prawa. Głosowanie plenarne z 14 marca jest więc pierwszym krokiem, który rozpocznie drogę do ustalenia nowego prawa i ostatecznego wycofania, a następnie zakazania hodowli królików w klatkach.

Komisja śledcza UE ds. transportu zwierząt

19 czerwca 2020 roku Parlament Europejski zagłosował w sprawie powołania komisji śledczej ds. transportu zwierząt – 605 europosłów i europosłanek zagłosowało „za”, a zaledwie 53 przeciwko. Jesteśmy zachwyceni wynikiem głosowania. Od lat prowadzimy  i na świecie globalną akcję Stop Transportowi Żywych Zwierząt, której dzień obchodzimy corocznie 14 czerwca.

Stoptransportowi IP1406

Decyzja Parlamentu UE jest następstwem fali działań społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych i instytucji UE. W najnowszej strategii europejskiej „Od pola do stołu” wyraźnie zostało podkreślone, że Komisja Europejska zamierza dokonać przeglądu przepisów dotyczących transportu zwierząt. W grudniu ubiegłego roku Rada UE w swoim raporcie w sprawie dobrostanu zwierząt mówiła o „wyraźnych niedociągnięciach i niespójnościach” w odniesieniu do wyzwań związanych z transportem na duże odległości.

Komisja UE zobowiązała się wycofać klatki z hodowli!

11 września 2018 zarejestrowaliśmy Europejską Inicjatywę Obywatelską "End the Cage Age - Koniec Epoki Klatkowej". Po zebraniu niemal 1,4 miliona zweryfikowanych podpisów, dzięki Waszemu wielkiemu zaangażowaniu, złożyliśmy ją do Komisji Europejskiej

30 czerwca 2021 r., Komisja Europejska podjęła historyczną decyzję, zobowiązując się do wycofania klatek w hodowli zwierząt w całej Unii Europejskiej. Komisja planuje wprowadzenie zakazu stosowania klatek dla kur, matek świń, cieląt, królików, kaczek, gęsi i innych zwierząt hodowlanych wspominanych w naszej inicjatywie, rozważając możliwą datę oznaczającą wygaszanie hodowli klatkowej na 2027 r.

Komisarz UE ds. zdrowia Stella Kyriakides wraz z wiceprzewodniczącą Komisji Věrą Jourovą ogłosiły to na konferencji prasowej, podczas której przedstawiły odpowiedź Komisji na naszą Europejską Inicjatywę Obywatelską „Koniec Epoki Klatkowej”, w której wzywamy do zakazu używania klatek w hodowli zwierząt gospodarskich. Nasza Inicjatywa została podpisana przez 1,4 mln obywateli i obywatelek we wszystkich państwach członkowskich UE. Jest to pierwsza tego typu udana inicjatywa na rzecz zwierząt hodowlanych.

Zakaz eksportu żywych zwierząt w Wielkiej Brytanii

14 maja 2024 po ponad 50 latach naszej kampanii projekt ustawy zakazującej okrutnego eksportu żywych zwierząt przeszedł ostatni etap w brytyjskim parlamencie. Zwierzęta hodowlane nie będą już mogły być eksportowane z lub przez Wielką Brytanię w celu uboju lub tuczu.

Ten koszmarny, zbędny i archaiczny handel, który przez dziesięciolecia powodował cierpienie, wyczerpanie, a nawet śmierć milionów zwierząt stłoczonych w pojazdach podczas długich, stresujących podróży, zostanie oficjalnie zakończony.

Globe

Używasz przestarzałej przeglądarki, której nie obsługujemy. Uaktualnij swoją przeglądarkę, aby poprawić bezpieczeństwo.

Jeśli masz więcej pytań na ten temat lub inną sprawę, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@ciwf.pl. Na wszystkie pytania odpowiadamy w ciągu dwóch dni roboczych. Jednak ze względu na dużą liczbę korespondencji, jaką otrzymujemy, czasami może to potrwać nieco dłużej. Prosimy, poczekaj aż odpowiemy na Twoje pytanie. Ewentualnie, jeśli Twoje zapytanie jest pilne, możesz skontaktować się z nami bezpośrednio dzwoniąc pod numer +48 22 428 23 56  (od poniedziałku do piątku od 9 do 17:30).