Ikona wyszukiwania

W debacie publicznej oraz dyskusjach naukowych pojawia się coraz więcej wątpliwości odnośnie sprzedaży żywego karpia oraz samych wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania z tymi zwierzętami. Wiele z nich dotyczy metod transportu karpi przez konsumentów, ale także samego przetrzymywania karpi w basenach handlowych.

Jako organizacja, która zajmuje się tematyką dobrostanu zwierząt oraz prowadzi szczególną ogólnopolską kampanię „przeRYBAne”, razem z zespołem naszych ekspertów, przygotowaliśmy także ekspertyzę prawną i naukową, w której jasno wykazaliśmy, że sprzedaż żywych karpi w okresie przedświątecznym jest niehumanitarna i niezgodna z jakimikolwiek założeniami dobrostanu zwierząt.

Z przedstawionej przez nas ekspertyzy prawnej adwokat Karoliny Kuszlewicz oraz opinii naukowej dr Krzysztofa Wojtasa, Dyrektora Departamentu ds. Ryb, wynika, że przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie zwierząt względem karpi jest możliwe dopiero wówczas, gdy ryby te przestaną być sprzedawane żywe. Karpie, jako zwierzęta kręgowe, objęte są ochroną ustawową przed niehumanitarnym traktowaniem, podobnie jak wszystkie inne zwierzęta w Polsce. Karp jest stworzeniem stricte wodnym, w dyskusji o dobrostanie karpi, trzeba jasno zaznaczyć: karp umieszczony poza wodą (nawet przy zachowaniu pełnej wymiany gazowej przez skórę) umiera w ciągu kilku godzin. Nasza ekspertyza prawna wyraźnie pokazała, że zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii odnośnie sprzedaży żywego karpia są sprzeczne z ustawą o ochronie zwierząt. Co więcej, są one także niezgodne z Dyrektywą Europejską, a także zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt oraz Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności.

Przekazaliśmy naszą ekspertyzę do Ministra Rolnictwa wzywając tym samym do wprowadzenia ogólnopolskiego zakazu sprzedaży żywego karpia, powiadomiliśmy Głównego Lekarza Weterynarii o swoim stanowisku oraz dnia 6.12.2018 uczestniczyliśmy w Sejmie w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt.

Globe

Używasz przestarzałej przeglądarki, której nie obsługujemy. Uaktualnij swoją przeglądarkę, aby poprawić bezpieczeństwo.

Jeśli masz więcej pytań na ten temat lub inną sprawę, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@ciwf.pl. Na wszystkie pytania odpowiadamy w ciągu dwóch dni roboczych. Jednak ze względu na dużą liczbę korespondencji, jaką otrzymujemy, czasami może to potrwać nieco dłużej. Prosimy, poczekaj aż odpowiemy na Twoje pytanie. Ewentualnie, jeśli Twoje zapytanie jest pilne, możesz skontaktować się z nami bezpośrednio dzwoniąc pod numer +48 22 428 23 56  (od poniedziałku do piątku od 9 do 17:30).