Search icon

Kampanie

Oznakowanie żywności

Czytaj więcej

W czasie zakupów podejmujemy wiele ważnych decyzji

Ponad 80% zwierząt hodowanych w Europie pochodzi z ferm przemysłowych. Schowane za zamkniętymi drzwiami, stają się dla nas niewidzialne. Dlatego tak ważne jest, aby informować konsumentów, w jaki sposób powstały dane produkty i umożliwić im świadomy wybór.

Proponujemy wprowadzenie na terenie Unii Europejskiej prostego i przejrzystego systemu oznakowania wszystkich produktów i składników pochodzenia zwierzęcego zgodnie z metodą ich produkcji.

Przykład jajek

W 2004 roku UE wprowadziła system znakowania jajek. W prosty sposób można dowiedzieć się, jak zostało wyprodukowane dane jajko – czy pochodzi od kury z chowu ekologicznego, wolnowybiegowego, ściółkowego, czy też kura trzymana była całe swoje życie w klatce. Sukcesem kampanii na rzecz znakowania jajek było nie tylko wprowadzenie odpowiednich symboli promujących produkty o wyższych standardach produkcji; również jajka z hodowli przemysłowej muszą być oznaczone, tak aby konsument miał pełną świadomość, jakiego pochodzenia produkt wybiera.

Oznakowanie wszystkich produktów odzwierzęcych

Chcielibyśmy, aby stworzony został jasny sposób oznakowania wszystkich produktów i składników odzwierzęcych, a więc zarówno tych pochodzących z chowu ekstensywnego o podwyższonym dobrostanie, jak i z hodowli przemysłowej. W przypadku dobrowolnego oznakowania z pewnością tylko niektórzy producenci zdecydowaliby się na umieszczenie oznakowań, a pozostali nadal ozdabialiby opakowania niemającymi pokrycia w rzeczywistości obrazkami szczęśliwych zwierząt.  

Oznakowanie mięsa drobiowego

W sierpniu 2014 r. zorganizowaliśmy ogólnoeuropejską akcję promującą obowiązkowe oznakowanie mięsa drobiowego zgodnie z metodą produkcji. Obecnie takie oznakowanie jest dobrowolne, więc oczywiste jest, że hodowcy przemysłowi po prostu go nie stosują.

My chcielibyśmy jednak, żeby europejscy konsumenci mieli wybór i wybierali te produkty, które uwzględniają dobrostan zwierząt. Więcej o naszej akcji przeczytacie tutaj.

Europejska trasa Rosy

Europejska trasa Rosy

Czytaj więcej

Czytaj więcej