Search icon

Prawdziwy koszt taniego mięsa

Po II wojnie światowej nastąpiła wyraźna intensyfikacja rolnictwa. Dopłaty dla rolników doprowadziły do uprzemysłowienia produkcji roślinnej – masowego stosowania nawozów i pestycydów, mechanizacji. Natomiast zwierzęta stłoczono w wielkich hodowlach, odebrano im dostęp do naturalnego światła i świeżego powietrza, zautomatyzowano proces rozrodu i sen. Wszystko po to, żeby otrzymać jeszcze więcej taniego mięsa, jajek, mleka.

Zwiększająca się liczba ludzi oraz wzrost popytu na mięso prowadzą do jeszcze większej intensyfikacji produkcji. Obecnie na całym świecie hodowanych jest ok. 70 miliardów zwierząt, z czego dwie trzecie w hodowlach przemysłowych. Tego typu hodowle to nie tylko cierpienie zwierząt, ale także koszty ukryte, które ponoszą ludzie i środowisko.

Compassion in World Farming stawia sobie ambitny cel. Chcemy pokazać prawdziwe koszty intensywnej hodowli i promować rolnictwo, które zapewni nam dostęp do zdrowej żywności produkowanej w sposób sprawiedliwy, humanitarny i ekologiczny.

Czytaj więcej