Ikona wyszukiwania

Nadchodzące wybory do Parlamentu Europejskiego stanowią szansę na poprawę życia milionów zwierząt, które każdego roku cierpią z powodu braku odpowiedniej ochrony prawnej.

Czego żądamy od UE

Okładka dokumentu z naszymi propozycjami rewizji prawa ze zdjęciem świni i logo Compassion
Pobierz dokument

Plany zapowiadanej przez obecną Komisję Europejską w 2020 r. i spodziewanej do końca 2023 r. rewizji prawodawstwa europejskiego w zakresie dobrostanu zwierząt zostały niestety prawie całkowicie porzucone.

W programie prac na rok 2024 właściwie nie ma śladu po propozycji rewizji przepisów dotyczących ochrony zwierząt na fermach i w trakcie uboju, pomimo wyraźnych oczekiwań obywatelek i obywateli. Wyrażali oni jasno swoją opinię w ostatnim Eurobarometrze, licznych ankietach, sondażach i konsultacjach publicznych z ostatnich lat. Świadczy o niej także sukces Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Koniec Epoki Klatkowej”.

Przygotowaliśmy dokument, który przedstawia główne postulaty rewizji przestarzałych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt, które nie spełniają już swoich celów, nie nadążają za najnowszymi doniesieniami naukowymi, lekceważą kluczowe behawioralne i fizjologiczne potrzeby zwierząt i nie spełniają rosnących oczekiwań obywateli UE w zakresie lepszego traktowania zwierząt. Chcemy, by dokument posłużył za drogowskaz dla polityków i polityczek następnej kadencji Parlamentu Europejskiego.

Jesteśmy także częścią koalicji wiodących organizacji działających na rzecz ochrony zwierząt hodowlanych w Polsce, w ramach której powstała inicjatywa Głosuj dla zwierząt

Nasze zalecenia

Na fermach

Oczywistym postulatem w zakresie dobrostanu zwierząt na fermach jest wycofanie hodowli klatkowej do roku 2027. W 2021 roku Komisja publicznie zobowiązała się do realizacji tego zalecenia w odpowiedzi na naszą Europejską Inicjatywę Obywatelską „Koniec Epoki Klatkowej”, jednak w roku 2023 złamała swoją obietnice.

Pozostałe postulaty obejmują m.in. oficjalne standardy właściwe dla poszczególnych gatunków zwierząt hodowlanych (w tym ryb), wprowadzenie zakazu tuczu przymusowego na terenie całej Unii, zakaz rutynowych okaleczeń oraz redukcję wielkości stad w hodowlach. Mają one na celu zapewnienie wszystkim hodowanym zwierzętom odpowiednich dla nich warunków życia tak, by nie przyczyniać się do ich zupełnie zbędnego cierpienia.

W transporcie

Pomimo zajmowania niechlubnej pozycji największego na świecie eksportera żywych zwierząt, Unia Europejska nie zapewnia skutecznej ochrony transportowanym zwierzętom. Szokującą skalę realnego cierpienia ujawnia m.in. nasz raport Cierpienie ukryte w danych, z którego jasno wynika, że aktualne przepisy nie są wystarczające.

Świnie w transporcie w trzypiętrowej klatce

Transport jest z natury stresujący dla zwierząt, dlatego postulujemy wprowadzenie bezwzględnych limitów czasowych: 8 godzin dla wszystkich zwierząt wiezionych do uboju, tuczu lub hodowli oraz 4 godziny dla ptaków, królików i zwierząt w zaawansowanym wieku. Ponadto warunki w jakich są trzymane zwierzęta w transporcie powinny być zgodne z najnowszymi dostępnymi danymi naukowymi i odzwierciedlać indywidualne potrzeby każdego gatunku. Oczekujemy także wprowadzenia całkowitego zakazu transportu zwierząt ciężarnych i nieodsadzonych (wciąż wymagających żywienia mlekiem) oraz zakazu eksportu żywych zwierząt poza granice Unii Europejskiej, gdzie nie jesteśmy w stanie zagwarantować im należytej ochrony.

W trakcie uboju

Każdego roku w UE zabija się blisko 9 miliardów zwierząt lądowych i od 500 milionów do 1,3 miliarda ryb hodowlanych, do czego wciąż są wykorzystywane metody stanowczo odradzane przez wielu naukowców. Wśród nich znajdziemy ogłuszanie wodne ptaków (wiążące się z bolesnym i stresującym spętaniem) oraz ogłuszanie świń wysoko stężonym dwutlenkiem węgla (powodujące intensywne cierpienie przed utratą przytomności). Chcemy wycofania tych metod, do czego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności wzywa już od 2004 roku.

Dodatkowo, potrzebne są specjalne zasady dotyczące uboju ryb, które aktualnie nie są wystarczająco chronione przed cierpieniem, oraz zakaz uboju jednodniowych piskląt, który można zastąpić przerywaniem inkubacji niechcianych jaj w momencie, gdy zarodek nie odczuwa bólu. Cierpienie zwierząt w uboju powinno być także ograniczone przez wprowadzenie zakazu używania elektrycznych poganiaczy i ujednolicenie warunków przyznawania odstępstwa dla uboju bez ogłuszenia (aktualnie są one zależne od wytycznych państwowych, nie ogólnoeuropejskich).

Oznakowanie dobrostanu

Duża część Europejek i Europejczyków chce wyższego dobrostanu zwierząt i jest gotowa zapłacić więcej za produkty, które go zapewniają. Niestety, znacząco utrudnia to brak przejrzystości i informacji na temat warunków hodowli, transportu i uboju zwierząt, od których pochodzą produkty dostępne w sklepach.

Ruda młoda krowa patrząca w obiektyw

Potrzebujemy obowiązkowego oznakowania metody produkcji na wszystkich produktach zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego. Tego typu etykiety zapewniłyby konsumentom pełny obraz sytuacji w łatwy do zrozumienia sposób, nawet bez konieczności posiadania głębszej wiedzy na temat systemów produkcji i ich wpływu na dobrostan.

Poznaj szczegóły

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów naszych postulatów rewizji prawodawstwa unijnego w zakresie dobrostanu zwierząt, przeczytaj pełny dokument dostępny poniżej.

Pełny dokument

Dowiedz się więcej o naszych propozycjach rewizji prawodawstwa UE w zakresie dobrostanu zwierząt.

Rewizja prawodawstwa UE dobrostan zwierząt
Pełny dokument

Czytaj więcej

Czytaj więcej

Globe

Używasz przestarzałej przeglądarki, której nie obsługujemy. Uaktualnij swoją przeglądarkę, aby poprawić bezpieczeństwo.

Jeśli masz więcej pytań na ten temat lub inną sprawę, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@ciwf.pl. Na wszystkie pytania odpowiadamy w ciągu dwóch dni roboczych. Jednak ze względu na dużą liczbę korespondencji, jaką otrzymujemy, czasami może to potrwać nieco dłużej. Prosimy, poczekaj aż odpowiemy na Twoje pytanie. Ewentualnie, jeśli Twoje zapytanie jest pilne, możesz skontaktować się z nami bezpośrednio dzwoniąc pod numer +48 22 428 23 56  (od poniedziałku do piątku od 9 do 17:30).