Ikona wyszukiwania

News Section Icon Opublikowane 27.06.2024

Liczące się europejskie organizacje pozarządowe zwracają się dziś, 27 czerwca 2024 roku, do Trybunału Sprawiedliwości UE o umożliwienie im przyłączenia się do naszego pozwu przeciwko Komisji Europejskiej o niespełnienie obietnicy wycofania klatek z hodowli zwierząt.

Organizacje takie jak The ECI Campaign, Eurogroup for Animals, foodwatch i Animal Equality proszą o przyznanie im statusu interwenientów, argumentując, że zaniechanie przez Komisję Europejską publikacji przepisów wycofujących hodowlę klatkową bezpośrednio wpływa na ich interesy.

Jeśli Trybunał Sprawiedliwości UE przyjmie te organizacje jako interwenientów, każda z nich w ramach postępowania przeciwko Komisji będzie mogła przedstawić dowody świadczące o tym, że dotychczasowy brak publikacji przepisów negatywnie odcisnął się na ich społecznych działaniach.

Stawką w tej grze są zwierzęta i demokracja

Komisja Europejska musi wywiązać się ze swojego prawnie wiążącego zobowiązania do wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt w klatkach. Zaniechanie Komisji nie tylko wpływają na około 300 milionów zwierząt hodowlanych cierpiących w klatkach każdego roku, ale także szkodzi naszemu środowisku. Co więcej, kpi z Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej jako demokratycznego narzędzia oraz z 1,4 miliona obywatelek i obywateli UE, którzy podpisali naszą EIO „Koniec Epoki Klatkowej” – mówi Małgorzata Szadkowska, prezeska Compassion in World Farming Polska i członkini Komitetu Obywatelskiego „Koniec Epoki Klatkowej”.

Cieszymy się, że inne organizacje pozarządowe wspierają nasz pozew i razem z nami chcą pociągnąć Komisję Europejską do odpowiedzialności. Pokazuje to, że zakaz stosowania klatek ma znaczenie dla bardzo wielu obszarów życia społecznego. Nie spoczniemy, dopóki Komisja nie spełni swojej obietnicy i dopóki każda klatka nie będzie pusta – dodaje Małgorzata Szadkowska.

Każdego roku w całej UE około 300 milionów zwierząt hodowlanych spędza całość lub część swojego życia w klatkach. Kury nioski i króliki są zamknięte w jałowych klatkach wielkości kartki A4. Lochy są zmuszane do karmienia prosiąt w klatkach tak małych, że nie mogą się nawet obrócić. Cielęta izolowane są w ten sposób od innych cieląt.

Zgodnie z sondażem Eurobarometr przeprowadzonym w 2023 roku, aż 89% obywateli UE (oraz 87% obywateli Polski) uważa, że zwierzęta nie powinny być hodowane w klatkach. Potwierdza to też unijne ciało naukowe, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, który poparł stopniowe wycofywanie klatek w hodowli świń, cieląt mlecznych, kur niosek, kaczek, przepiórek i królików.

„Nie odpuścimy” – mówią potencjalni interwenienci

Obywatele UE skorzystali z demokratycznego narzędzia, jakim dysponują i wyrazili chęć, aby miliony zwierząt znalazły się poza klatkami. Nie ma żadnego argumentu przeciwko zakończeniu tego cierpienia zwierząt. Milczenie Komisji w tej sprawie podważa demokratyczny cel Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej – skomentowała sytuację Reineke Hameleers, Prezeska Eurogroup for Animals.

Carsten Berg, Dyrektor The ECI Campaign powiedział: To nie tylko los zwierząt wisi tu na włosku, to także los Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, a wraz z nim los unijnej demokracji. Nigdy wcześniej instrument partycypacji bezpośredniej nie doprowadził do znaczącej zmiany polityki UE. Obietnica złożona przez Komisję Europejską w odpowiedzi na tę Europejską Inicjatywę Obywatelską „Koniec Epoki Klatkowej” była pod tym względem wyjątkowa. To godne ubolewania, że potrzebna jest interwencja Trybunału, aby zmusić Komisję do dotrzymania obietnicy.

W podobnym tonie wypowiada się Jörg Rohwedder, Dyrektor foodwatch International: Cierpienie milionów zwierząt hodowlanych jasno pokazuje skalę porażki unijnej polityki rolnej. foodwatch od samego początku aktywnie wspiera inicjatywę „Koniec Epoki Klatkowej”, a jako organizacja strażnicza nie poddamy się aż do samego końca. Ignorowanie 1,4 miliona europejskich konsumentów domagających się zakazu stosowania klatek i nieprzestrzeganie obiecanego harmonogramu przez Komisję jest niedopuszczalne. Konsumenci nie chcą kupować produktów pochodzących od zwierząt hodowanych w klatkach! Europejskie Inicjatywy Obywatelskie takie jak ta są ważnymi narzędziami zapewniającymi partycypację i gwarantującymi, że konsumenci zostaną wysłuchani. Nie odpuścimy.

O co walczymy? Historia pozwu

W 2021 r. Komisja Europejska podjęła prawnie wiążące zobowiązanie do przedstawienia wniosków ustawodawczych w sprawie unijnego zakazu hodowli klatkowej przed końcem 2023 roku. Nastąpiło to po złożeniu Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Koniec Epoki Klatkowej”, prowadzonej przez Compassion in World Farming i wspieranej przez 170 europejskich organizacji pozarządowych z całej UE, którą podpisało 1,4 miliona obywateli i obywatelek UE.

W związku z niespełnieniem tej obietnicy, Komitet Obywatelski EIO w marcu br. złożył wniosek o rozpoczęcie postępowania przeciwko Komisji Europejskiej w Trybunale Sprawiedliwości UE. To pierwszy pozew przeciwko Komisji UE, który związany jest z niewywiązaniem się Komisji z deklaracji w związku z Europejską Inicjatywą Obywatelską.

W przypadku wygranej, Komisja Europejska może zostać zmuszona przez Trybunał Sprawiedliwości do ustalenia rozsądnych ram czasowych na przedstawienie wniosków legislacyjnych oraz do udzielenia dostępu do akt EIO „Koniec Epoki Klatkowej”.

Globe

Używasz przestarzałej przeglądarki, której nie obsługujemy. Uaktualnij swoją przeglądarkę, aby poprawić bezpieczeństwo.

Jeśli masz więcej pytań na ten temat lub inną sprawę, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@ciwf.pl. Na wszystkie pytania odpowiadamy w ciągu dwóch dni roboczych. Jednak ze względu na dużą liczbę korespondencji, jaką otrzymujemy, czasami może to potrwać nieco dłużej. Prosimy, poczekaj aż odpowiemy na Twoje pytanie. Ewentualnie, jeśli Twoje zapytanie jest pilne, możesz skontaktować się z nami bezpośrednio dzwoniąc pod numer +48 22 428 23 56  (od poniedziałku do piątku od 9 do 17:30).