Ikona wyszukiwania

News Section Icon Opublikowane 09.02.2023

We wtorek byliśmy w Sejmie RP, by uczestniczyć w spotkaniu podkomisji ds. dobrostanu zwierząt gospodarskich. Tematem debaty była nasza inicjatywa Koniec Epoki Klatkowej.

Małgorzata Szadkowska i aktywiści w Sejmie

Razem ze Stowarzyszeniem Otwarte Klatki, Eurogroup for Animals, profesor Pauliną Kramarz z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Jarosławem Urbańskim z Zachodniego Ośrodka Badań Społecznych i Ekonomicznych reprezentowaliśmy stronę społeczną i mocne argumenty za potrzebą transformacji polskiego rolnictwa w kierunku bezklatkowych hodowli zwierząt.

Czy stać nas na Koniec Epoki Klatkowej?

W kwestii hodowli zwierząt z ponad 40 milionami zwierząt zamkniętych w klatkach Polska znajduje się na szarym końcu jeśli chodzi o dobrostan zwierząt: zajmujemy 20 miejsce, jeśli chodzi o wszystkie kraje unijne! Co to znaczy? Tyle, że 76% zwierząt w Polsce całe swoje życie lub jego część spędza w ciasnych klatkach.

Podczas spotkania przedstawiliśmy najważniejsze wnioski z naszych raportów i zaapelowaliśmy do obecnych przedstawicieli ministerstwa rolnictwa, komisji i podkomisji oraz środowiska hodowców o jak najszybsze podjęcie działań w celu odejścia od okrutnej hodowli klatkowej.

Pełna sala podczas spotkania podkomisji

Zaprezentowane przez nas wnioski były klarowne: nie należy opóźniać tej transformacji i czekać z przeprowadzeniem jej w naszym kraju. To rekomendacja Instytutu Europejskiej Polityki Środowiskowej, niezależnego ośrodka analitycznego, który na nasze zlecenie wykonał obszerną analizą i opublikował raport pt.: „Finansowanie przejścia na chów bezklatkowy w Europie”.

IEEP bada jakie unijne i krajowe źródła finansowania publicznego należy wykorzystać w celu wsparcia przejścia na chów bezklatkowy, a także jaki wkład mogą wnieść sami producenci i inne podmioty w obrębie łańcucha produkcji żywności, takie jak przetwórcy, detaliści i konsumenci. Przygotowania do tej transformacji należy rozpocząć na długo przed ostatecznym porozumieniem w sprawie wiążących przepisów unijnych ponieważ kierunek działań jest jasny i cel jednoznaczny: wycofanie klatek z hodowli.

Tu najbardziej bezpośrednim i znaczącym źródłem finansowania jest Wspólna Polityka Rolna – proszę pamiętać, że dla Polski to jest co najmniej 1,5 miliarda euro na dobrostan zwierząt w ramach 25 miliardów przeznaczonych na całe WPR. Oczywiście wsparcie dla inwestycji z pomocą funduszy WPR musi być lepiej ukierunkowane i lepiej zaprojektowane – tak, aby skutecznie stymulować odchodzenie od hodowli klatkowej. Wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego jest także jednym ze sposobów poprawy dobrostanu zwierząt już teraz i zmniejszenia naszej zależności od klatek

– wyjaśniała nasza prezeska, Małgorzata Szadkowska.

 

Małgorzata Szadkowska przemawia podczas spotkania podkomisji

Zaleciliśmy wykorzystać także takie instrumenty gospodarcze jak podatki, znakowanie żywności i zamówienia publiczne. Strategie zamówień publicznych powinny ułatwiać konsumentom rezygnowanie z produktów klatkowych, a promować te pochodzące z hodowli bezklatkowych.

Wspominaliśmy także o już funkcjonujących identycznych, choć pojedynczych (w kwestii gatunków zwierząt) zakazach w kilkunastu unijnych krajach, także wśród naszych najbliższych sąsiadów i zalecaliśmy przyjrzeć się dobrym praktykom z tych doświadczeń.

Pełna sala podczas spotkania podkomisji

Ważne pytania o polskie rolnictwo

Małgorzata Szadkowska zwróciła się także z dwoma pytaniami do departamentu rolnictwa:

  • dlaczego tak mało środków zostało przeznaczonych w aktualnym polskim planie WPR na takie konkretne działanie i stymulowanie odejścia od hodowli klatkowej,
  • dlaczego polskie ministerstwo rolnictwa nie zajmuje się aktywnym promowaniem hodowli bezklatkowej/wolnowybiegowej wiedząc, że na tej transformacji skorzystają także – poza zwierzętami, co jest oczywiste – hodowcy?
Sala podczas spotkania podkomisji

Po spotkaniu przekazaliśmy nasze raporty do ministerstwa i liczymy na kolejną merytoryczną debatę oraz służmy pomocą i wiedzą analityczną w temacie hodowli wolnowybiegowych.

Kontekst: historyczna decyzja Komisji Europejskiej

30 czerwca 2021 roku Komisja Europejska podjęła historyczną decyzję, odpowiadając pozytywnie na naszą inicjatywę End the Cage Age – Koniec Epoki Klatkowej zobowiązując się do wycofania klatek w hodowli zwierząt w całej Unii Europejskiej.

Komisja planuje wprowadzenie zakazu stosowania klatek dla kur, matek świń, cieląt, królików, kaczek, gęsi i innych zwierząt hodowlanych wspominanych w naszej inicjatywie, rozważając możliwą datę oznaczającą wygaszanie hodowli klatkowej na 2027 rok.

Komisja zobowiązała się także do dokonania przeglądu unijnego prawa, które jest przestrzale i już nie ma racji bytu w świetle aktualnej wiedzy naukowej. Nowe, zweryfikowane propozycje przepisów odzwierciedlających aktualną wiedzę naukową na temat zwierząt hodowlanych mają pojawić się na jesieni tego roku.

Globe

Używasz przestarzałej przeglądarki, której nie obsługujemy. Uaktualnij swoją przeglądarkę, aby poprawić bezpieczeństwo.

Jeśli masz więcej pytań na ten temat lub inną sprawę, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@ciwf.pl. Na wszystkie pytania odpowiadamy w ciągu dwóch dni roboczych. Jednak ze względu na dużą liczbę korespondencji, jaką otrzymujemy, czasami może to potrwać nieco dłużej. Prosimy, poczekaj aż odpowiemy na Twoje pytanie. Ewentualnie, jeśli Twoje zapytanie jest pilne, możesz skontaktować się z nami bezpośrednio dzwoniąc pod numer +48 22 428 23 56  (od poniedziałku do piątku od 9 do 17:30).