Ikona wyszukiwania

Polska robi krok wstecz

News Section Icon Opublikowane 06.02.2014

W tym tygodniu spore poruszenie wśród organizacji i osób zajmujących się ochroną zwierząt wywołał projekt zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych warunków utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej z 28 czerwca 2010 r.

 

Proponowane zmiany dotyczą dwóch kwestii:

- ograniczenia dostępu do wody – zamiast „stałego” proponuje się „odpowiedni”

- zmniejszenie w niektórych przypadkach wymiarów boksów dla krów.*

Już w samym uzasadnieniu wnioskodawca przyznaje, że projekt zmian powstał w wyniku wniosków zgłaszanych przez organizacje zrzeszające hodowców bydła. Jak nietrudno się domyślić, chodzi o względy finansowe – mianowicie rozporządzenie z 2010 r. nakazało zwiększenie wymiarów boksów, a co za tym idzie – ich przebudowę w istniejących już budynkach. Dlatego projekt zmian zakłada powrót do „starych” wymiarów. Można więc podejrzewać, że wielu hodowców w ogóle nie dokonało tychże zmian od czasu obowiązywania rozporządzenia, a tym samym łamało prawo.

Uzasadnienie dodaje także, iż przywrócenie dawnych parametrów będzie „korzystne dla branży”. Niestety, korzyść dla branży na ogół oznacza pogorszenie warunków bytowych zwierząt i tak też będzie w tym przypadku.

Wiele niejasności wzbudza też zastosowanie słowa „odpowiedni” w przypadku dostępu do wody. Ogranicza ono możliwość regulowania częstotliwości picia przez dane zwierzę i zdaje je na łaskę hodowcy.

Warto dodać, że konsumenci europejscy są coraz bardziej świadomi i swoje decyzje często uzależniają od poziomu dobrostanu zwierząt. Uważamy, że wyżej opisane działania tworzą obraz Polski jako kraju, który obniża standardy chowu zwierząt, a co za tym idzie – sprawia, że polskie produkty mogą stać się mniej atrakcyjne na zachodnich rynkach.

W październiku ubiegłego roku wysłaliśmy do Ministerstwa list z naszymi uwagami dotyczącymi proponowanych zmian, jednak zostały one odrzucone.

Będziemy informować o rozwoju sprawy.

 

* lista proponowanych zmian dotyczących wymiarów boksów:

- w systemie na uwięzi w przypadku jałówek >6. miesiąca życia, jednak nie dłużej niż do 7. miesiąca ciąży: długość stanowiska z co najmniej 1,5 m na 1,4 m; szerokość z co najmniej 1 m na 0,9 m;

- w systemie bez uwięzi z wydzielonymi legowiskami w przypadku jałówek >6. miesiąca życia, jednak nie dłużej niż do 7. miesiąca ciąży: szerokość stanowiska z co najmniej 0,9 m na 0,85 m;

- w systemie bez uwięzi bez wydzielonych legowisk na ściółce w przypadku jałówek >6. miesiąca życia, jednak nie dłużej niż do 7. miesiąca ciąży: powierzchnia z co najmniej 2,2 m² na 2 m² i w przypadku bydła opasowego o masie ciała powyżej 300 kg powierzchnia z co najmniej 2,2 m² na 2 m²;

- w systemie bez uwięzi bez wydzielonych legowisk i ściółki dla bydła opasowego o masie ciała powyżej 300 kg: powierzchnia z co najmniej 1,8 m² na 1,6 m².

Globe

Używasz przestarzałej przeglądarki, której nie obsługujemy. Uaktualnij swoją przeglądarkę, aby poprawić bezpieczeństwo.

Jeśli masz więcej pytań na ten temat lub inną sprawę, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@ciwf.pl. Na wszystkie pytania odpowiadamy w ciągu dwóch dni roboczych. Jednak ze względu na dużą liczbę korespondencji, jaką otrzymujemy, czasami może to potrwać nieco dłużej. Prosimy, poczekaj aż odpowiemy na Twoje pytanie. Ewentualnie, jeśli Twoje zapytanie jest pilne, możesz skontaktować się z nami bezpośrednio dzwoniąc pod numer +48 22 428 23 56  (od poniedziałku do piątku od 9 do 17:30).