Ikona wyszukiwania

Zielone światło dla zakazu klatek

News Section Icon Opublikowane 27.07.2023

Planowany zakaz hodowli klatkowej w Unii Europejskiej został rozpatrzony pozytywnie pomimo zorganizowanych ataków politycznych wymierzonych w Europejski Zielony Ład!

Nasza fundacja wzywa Komisję Europejską do dalszego opierania się naciskom ze strony grup, które skorzystałyby na utrzymaniu statusu quo. Chcemy, by jak najszybciej przyjęła ambitny projekt praw, które zapewnią zwierzętom godne życie.

Świnie za kratami

Proces ustawodawczy

Rada ds. Kontroli Regulacyjnej Komisji Europejskiej, która ocenia potencjalne skutki przyszłych praw i strategii politycznych, dała zielone światło projektowi nowych praw podnoszących dobrostan zwierząt hodowlanych. Następnym etapem prac jest mająca odbyć się w ciągu najbliższych miesięcy wewnętrzna dyskusja nad projektem w Komisji Europejskiej.

Koniec epoki klatkowej

Zakaz hodowli klatkowej to kluczowe zagadnienie zawarte w proponowanych prawach dotyczących dobrostanu zwierząt. Komisja Europejska zobowiązała się do zakończenia chowu klatkowego dwa lata temu w odpowiedzi na naszą Europejską Inicjatywę Obywatelską „Koniec Epoki Klatkowej”, w której wzywamy do zakazu używania klatek w hodowli zwierząt gospodarskich. Nasza Inicjatywa została podpisana przez 1,4 mln obywateli i obywatelek we wszystkich państwach członkowskich UE. Jest to pierwsza tego typu udana inicjatywa na rzecz zwierząt hodowlanych.

Krowy za kratami

Gotowi do walki

“Ostatnie kilka miesięcy ubiegło pod znakiem skoordynowanego ataku na Europejski Zielony Ład, którego część stanowi projekt dotyczący dobrostanu zwierząt. Lobby popierające hodowlę przemysłową przestało się patyczkować i zaczęło otwarcie nas atakować” - komentuje Małgorzata Szadkowska, członkini Europejskiego Komitetu Obywatelskiego inicjatywy End the Cage Age / Koniec Epoki Klatkowej i prezeska naszej fundacji. Nasza fundacja nie ma zamiaru się poddawać w dążeniu do wprowadzenia praw zabraniających chowu klatkowego. Zachowujemy optymizm i wiarę w to, że politycy nie wycofają się ze swoich obietnic.

Nie spodziewamy się, że politycy będą chcieli narażać swoją reputację sprzeciwiając się zapewnieniu zwierzętom godnego życia. Parlament okazał wyraźne wsparcie dla rezolucji dotyczącej zakazu hodowli klatkowej w Unii Europejskiej – 558 posłów zagłosowało za zakończeniem epoki klatkowej, a jedynie 37 opowiedziało się przeciwko” – dodaje Małgorzata Szadkowska.

Globe

Używasz przestarzałej przeglądarki, której nie obsługujemy. Uaktualnij swoją przeglądarkę, aby poprawić bezpieczeństwo.

Jeśli masz więcej pytań na ten temat lub inną sprawę, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@ciwf.pl. Na wszystkie pytania odpowiadamy w ciągu dwóch dni roboczych. Jednak ze względu na dużą liczbę korespondencji, jaką otrzymujemy, czasami może to potrwać nieco dłużej. Prosimy, poczekaj aż odpowiemy na Twoje pytanie. Ewentualnie, jeśli Twoje zapytanie jest pilne, możesz skontaktować się z nami bezpośrednio dzwoniąc pod numer +48 22 428 23 56  (od poniedziałku do piątku od 9 do 17:30).