Ikona wyszukiwania

Żeby chronić ludzi, musimy chronić również zwierzęta

News Section Icon Opublikowane 25.06.2021

Child And Kid For One Healthm One Welfare

Zapraszamy do lektury tekstu Philipa Lymbery, prezesa międzynarodowego Compassion in World Farming. Tekst jest oparty na przemówieniu wygłoszonym przez Philipa podczas dialogu w ramach szczytu ONZ ds. systemów żywnościowych dnia 4 czerwca 2021 r.

*

Dlaczego zdrowe systemy żywnościowe są niezbędne dla ludzi i planety

Z trudnych czasów pandemii Covid-19 wynieśliśmy co najmniej jedną lekcję: dobrostan ludzi, zwierząt i planety są ze sobą powiązane. Musimy dbać o zdrowie wszystkich i dobro wszystkich. Fundamentem tej lekcji jest świadomość, że ochrona ludzi oznacza również ochronę zwierząt.

Wiele osób wiąże pojawienie się wirusa Covid-19 ze złym traktowaniem natury, zaś przemysłowa hodowla zwierząt była źródłem pandemii w przeszłości i będzie nim w przyszłości.

Trzymanie tysięcy zwierząt w ciasnych, zatłoczonych klatkach jest bez wątpienia niezdrowe i stanowi idealną pożywkę dla chorób. Nieuniknione jest pojawianie się silnie chorobotwórczych patogenów; zaledwie dziesięć lat temu świńska grypa, mająca swoje źródło na farmach przemysłowych, wywołała pandemię, w wyniku której zmarło na całym świecie około pół miliona ludzi.

Przemysłowa hodowla zwierząt jest nie tylko największym źródłem okrucieństwa w stosunku do zwierząt na naszej planecie. Jest również głównym motorem wylesiania i spadku liczby dzikich zwierząt, a także odpowiada za aż dwie trzecie antybiotyków stosowanych na świecie.

Przemysłowa hodowla zwierząt jest również największym pojedynczym źródłem marnowania żywności na świecie. Czterdzieści procent wszystkich światowych zbiorów zbóż przeznaczamy na karmę dla zwierząt na farmach przemysłowych. Ta sama ilość zboża wystarczyłaby na bezpośrednie wyżywienie czterech miliardów ludzi. Natomiast stosując zboże jako paszę dla zwierząt, czyli przetwarzając je w mięso, mleko i jaja, tracimy znaczną część wartości odżywczych, zarówno pod względem ilości kalorii, jak i białka.

factory_farming_animal_cruelty

Jednocześnie globalny apetyt na coraz większe ilości mięsa oznacza wycinanie coraz większej powierzchni lasów na całym świecie pod tereny uprawne. W konsekwencji wchodzimy w kontakt z nowymi wirusami.

Zapobieganie kryzysowi

W dobie pandemii, kryzysu klimatycznego i zagrożenia dla różnorodności biologicznej, priorytetem jest zakończenie hodowli przemysłowej i zmniejszenie spożycia mięsa i nabiału pochodzenia zwierzęcego.

Możemy zastąpić je alternatywnymi białkami na miarę przyszłości: białkami pochodzenia roślinnego, mięsem hodowanym w laboratorium oraz produktami nowoczesnej fermentacji. Jednocześnie musimy dążyć do tego, aby wszelka żywność pochodzenia zwierzęcego była wytwarzana w gospodarstwach dbających o zdrowie i regenerację środowiska.

whole plant foods.jpg

Wspaniałym aspektem rolnictwa regeneracyjnego i przyjaznego naturze jest jego moc transformacyjna: nie tylko wzbogaca glebę i różnorodność biologiczną, ale również zapewnia najwyższe standardy zdrowia i dobrostanu zwierząt hodowlanych.

Transformacja, której potrzebujemy, jest już mocno spóźniona. Jak powiedział Sekretarz Generalny ONZ, „przekształcenie systemów żywnościowych ma kluczowe znaczenie” dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju (SDG).

Ale jak to zrobić?

Odpowiedzią jest partnerska współpraca przedsiębiorstw, instytucji finansowych, rządów, ONZ i społeczeństwa obywatelskiego na rzecz przekształcenia systemów żywnościowych.

Odpowiedzią jest wyznaczenie przez producentów żywności wymiernych celów w zakresie ograniczenia produkcji pochodzenia zwierzęcego. Jest nią zróżnicowanie oferty białek poprzez wzbogacenie asortymentu produktów pochodzenia roślinnego, produktów fermentacji i mięsa hodowanego laboratoryjnie z komórek.

Odpowiedzią jest zaangażowanie sektora finansowego i upewnienie się, że fundusze rolnicze wspierają wyłącznie przechodzenie na rolnictwo regeneracyjne, zorientowane na zdrowie ludzi i planety.

Odpowiedzią jest wreszcie stosowanie przez rządy polityki zmian: przepisów, zachęt i subsydiów wspierających żywność oraz rolnictwo prozdrowotne i regeneracyjne. Na całym świecie rządy przeznaczają na dotacje dla gospodarstw rolnych 700 miliardów dolarów rocznie, czyli ponad 1 milion dolarów na minutę. Znaczna część tych funduszy napędza kryzys klimatyczny, niszczenie przyrody i problemy zdrowotne ludzkich populacji. Pieniądze te można zamiast tego przeznaczyć na rolnictwo regeneracyjne i popularyzację alternatywnych źródeł białka, niepochodzących od zwierząt.

Tegoroczny szczyt ONZ ds. systemów żywnościowych stanowi ogromną szansę osiągnięcia globalnego porozumienia krajów ONZ w sprawie żywności. Porozumienia, które uznaje kluczową rolę żywności w skutecznym rozwiązywaniu problemów związanych ze zdrowiem, klimatem i różnorodnością biologiczną. Które wyznacza kurs na zdrowsze systemy żywnościowe, bez hodowli przemysłowej i nadmiernego polegania na dietach zwierzęcych.

Porozumienia, które w pełni dostrzega, że ochrona ludzi jest niemożliwa bez ochrony zwierząt.

Globe

Używasz przestarzałej przeglądarki, której nie obsługujemy. Uaktualnij swoją przeglądarkę, aby poprawić bezpieczeństwo.

Jeśli masz więcej pytań na ten temat lub inną sprawę, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@ciwf.pl. Na wszystkie pytania odpowiadamy w ciągu dwóch dni roboczych. Jednak ze względu na dużą liczbę korespondencji, jaką otrzymujemy, czasami może to potrwać nieco dłużej. Prosimy, poczekaj aż odpowiemy na Twoje pytanie. Ewentualnie, jeśli Twoje zapytanie jest pilne, możesz skontaktować się z nami bezpośrednio dzwoniąc pod numer +48 22 428 23 56  (od poniedziałku do piątku od 9 do 17:30).