Search icon

Czechy: czas na zakaz klatek! szansa na zwycięstwo!

News Section Icon Opublikowane 16.09.2020

Dziś Izba Poselska w Czechach zagłosowała za zakazem hodowli klatkowej kur niosek, który miałby obowiązywać od 2027 roku. Zakaz zakończyłby tym samym okrutną hodowlę dla 4 500 000 kur. Czescy posłowie potwierdzili dziś swoje stanowisko zgodne ze faktami naukowymi: hodowla klatkowa jest okrutna, przestarzała i nie ma na nią miejsca we współczesnym świecie.

Gratuluję czeskim posłom i posłankom wsłuchania się w opinie większości obywateli i odwagi w zajęciu zdecydowanego stanowiska w obronie zwierząt. Wynik dzisiejszego głosowania to pierwszy i bardzo ważny krok do wprowadzenia zakazu w życie, teraz druga izba parlamentu musi go również poprzeć. Wygląda na to, że Czechy chcą dołączyć do liderów reformy rolnictwa i hodowli zwierząt w Europie, obok Luksemburga, Austrii czy Niemiec, w których podobny zakaz hodowli klatkowej już został przyjęty i obowiązuje. Co więcej, to byłby nasz trzeci sąsiad, który hodowli klatkowej kur w swoim kraju odmawia. Słowacja zdecydowała się na ten krok pół roku temu, wyznaczając vacatio legis na dziesięć lat. Bardzo bym chciała, żeby Polska wkrótce również dołączyła do państw z wysokimi standardami dobrostanu zwierząt hodowlanych. Metalowa, ciasna klatka nigdy nie będzie mogła dać zwierzętom szansy na pełną realizację ich potrzeb fizycznych czy psychicznych i hodowla klatkowa musi zostać zakazana

skomentowała Małgorzata Szadkowska, prezeska naszej organizacji i członkini komitetu obywatelskiego inicjatywy „Koniec Epoki Klatkowej”.

Zakaz klatek w Czechach jest częścią nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która nie została jeszcze przegłosowana przez Senat. Nasz czeski oddział poinformował nas, że proponowany zakaz również w Senacie powinien otrzymać poparcie.

Polska, a hodowla klatkowa. Jak wygląda Polska na tle pozostałych krajów unijnych, jeśli chodzi o hodowlę klatkową? Przygotowaliśmy mapę, która to pokazuje: https://www.ciwf.pl/kampanie/koniec-epoki-klatkowej/europa-bez-klatek-jak-blisko-jestesmy/

CZECHY CHCĄ ZAKAZU HODOWLI KLATKOWEJ KUR OD 2027