Ikona wyszukiwania

Koniec Epoki Klatkowej kur na Słowacji!

News Section Icon Opublikowane 17.02.2020

7 lutego Gabriela Matecna (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wicepremier słowackiego rządu) wraz z przedstawicielami Słowackiej Konfederacji Handlu oraz Słowackiego Związku Hodowców Drobiu podpisali memorandum, w którym określony został cel wycofania klatkowej hodowli kur niosek do 2030 roku i zastąpienia jej systemami alternatywnymi (hodowlą ściółkową i wolnowybiegową).

Slv Hens

Trzy zaangażowane strony skomentowały, że postawiony w memorandum cel wynika z rosnącej presji społecznej na odchodzenie od jajek pochodzących z hodowli klatkowej. Aktualnie blisko 80% krajowej produkcji jaj pochodzi właśnie z systemów klatkowych, co rodzi ryzyko, że w niedalekiej przyszłości słowackie jajka traciłyby na znaczeniu i znikałyby z rynku ze względu na coraz większą świadomość konsumentów dotyczącą dobrostanu zwierząt.

Szczególne znaczenie dla podpisanego memorandum ma zaangażowanie Słowackiej Konferderacji Handlu, która zapewniła, że krajowi sprzedawcy będą preferować jajka pochodzące z krajowej produkcji o podwyższonym dobrostanie oraz podkreśliła gospodarcze korzyści płynące z realizacji wyznaczonego celu. Z jednej strony, konsumenci będą mieli lepszy dostęp do lepszej jakości rodzimych produktów pochodzących z hodowli spełniających wyższe normy dobrostanowe; z drugiej natomiast, słowaccy hodowcy kur niosek będą w stanie wzmocnić swoją pozycję, pozostać niezależnymi i ograniczyć import jaj z zagranicy.

To wspaniałe osiągnięcie jest wynikiem ciężkiej pracy i wielu lat kampanii organizacji prozwierzęcych Humánny Pokrok (Humanitarny Postęp) i Sloboda Zvierat (Wolność Zwierząt) – członków koalicji grup i organizacji wspierających naszą Europejską Inicjatywę Obywatelską Koniec Epoki Klatkowej. To bardzo ważny krok na drodze do poprawy dobrostanu kur niosek na Słowacji, ale także istotny precedens wśród państw członkowskich UE, za którym – na rzecz czego będziemy działać – podążą także inne kraje.

Osiągnięcia takie jak to udowadniają, że wywieranie społecznej presji na poziomie krajowym i europejskim może przynieść wymierne skutki w postaci decyzji politycznych i wprowadzenia realnych zmian.

Jesteśmy podekscytowani słowackim memorandum. To wspaniała wiadomość, że Ministerstwo Rolnictwa współpracuje z producentami i sprzedawcami detalicznymi nie tylko w celu zakazania korzystania z klatek, ale także w celu zapewnienia, że jaja o wyższym dobrostanie będą pierwszą preferencją i pierwszym wyborem zarówno dla słowackich handlowców, jak i konsumentów – komentuje Romana Šonková, nasza reprezentantka w Czechach. – Oczekujemy, że więcej europejskich państw oraz Komisja Europejska także podążą tą drogą i jak najszybciej zrobią to, co właściwe zarówno dla konsumentów, jak i dla zwierząt hodowlanych.

Globe

Używasz przestarzałej przeglądarki, której nie obsługujemy. Uaktualnij swoją przeglądarkę, aby poprawić bezpieczeństwo.

Jeśli masz więcej pytań na ten temat lub inną sprawę, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@ciwf.pl. Na wszystkie pytania odpowiadamy w ciągu dwóch dni roboczych. Jednak ze względu na dużą liczbę korespondencji, jaką otrzymujemy, czasami może to potrwać nieco dłużej. Prosimy, poczekaj aż odpowiemy na Twoje pytanie. Ewentualnie, jeśli Twoje zapytanie jest pilne, możesz skontaktować się z nami bezpośrednio dzwoniąc pod numer +48 22 428 23 56  (od poniedziałku do piątku od 9 do 17:30).