Ikona wyszukiwania

Śladem twoich pieniędzy

News Section Icon Opublikowane 14.05.2014

Zapewne nieraz słyszeliście o międzynarodowych instytucjach finansowych, takich jak Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Rzadziej o EBOR-ze, czyli Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, który wspiera rozwój sektora prywatnego, szczególnie w krajach przechodzących właśnie transformację.

Staracie się ograniczać spożycie produktów odzwierzęcych albo całkiem je wyeliminowaliście? Robicie zakupy świadomie, sprawdzając, skąd pochodzi Wasza żywność, mając na uwadze to, że Wasze wybory kształtują świat?

Dlaczego piszemy o tych dwóch, pozornie niezwiązanych ze sobą, rzeczach? Dlatego, że chcemy, żebyście podążyli śladem Waszych pieniędzy. Chcemy pokazać Wam, że pieniądze przeznaczane na wspieranie i rozwój często wykorzystywane są w bardzo wątpliwych etycznie biznesach, na przykład wtedy, gdy dzięki nim powstaje olbrzymia ferma przemysłowa. Jedna rzecz to aspekt etyczny i trzymanie wielu zwierząt, druga – negatywny wpływ na środowisko, pomimo zapewnień EBOR-u o kierowaniu się zasadami zrównoważonego rozwoju.

Compassion in World Farming prześledziło drogę kilku takich pożyczek, a wyniki przedstawiło w raporcie. Czego można się z niego dowiedzieć?

1. Keskinoğlu (Turcja) – firma ta jest największym producentem jaj w Turcji oraz jednym z wiodących producentów mięsa drobiowego. EBOR zapewni jej długoterminową pożyczkę w wysokości 30 mln euro.

Tymczasem nasze śledztwo ujawniło:

- złe traktowanie zwierząt – wrzucanie ptaków do klatek, używanie klatek z kurami w środku jako schodków, przypadki spadania na ziemię klatek ze zwierzętami i inne;

- naruszenie bezpieczeństwa pracowników – brak masek, duże ryzyko zaprószenia ognia;

- zanieczyszczenie wody – w rzece, do której odprowadzane są, teoretycznie oczyszczane, ścieki znaleziono osady sugerujące pochodzenie z fermy, mnóstwo ptasich piór i kurze nogi; woda miała ciemny kolor i wyraźny brzydki zapach (przed miejscem dopływu ścieków jej stan jest znacznie lepszy);

- reklamę wprowadzającą w błąd – na swoich billboardach firma pokazuje zielone pola z wolno chodzącymi ptakami, co ma się nijak do rzeczywistych warunków.

2. Danosha (Ukraina) – firma zajmuje się hodowlą świń i w bieżącym roku otrzymała obietnicę pożyczki od EBOR-u w wysokości 35 mln euro.

Jednak jej działalność wiąże się z licznym uciążliwościami dla środowiska w związku z dużą ilością skoncentrowanych odchodów:

- odór – w wyniku magazynowania gnojówki, a następnie aplikowania jej jako nawozu powstaje okropny odór, który prowadzi nawet do problemów z samopoczuciem i zdrowiem okolicznych mieszkańców;

- szkody środowiskowe – istnieją obawy, że taka koncentracja gnojówki może doprowadzić do niszczenia gleby oraz zanieczyszczenia wód gruntowych;

- niszczenie okolicznych domów – transport ciężarowy, który pojawił się z powodu działalności firmy powoduje powstawanie pęknięć ścian w domach.

3. MHP (Ukraina) – firma zajmująca się hodowlą kurcząt, należy do jednego z najbogatszych obywateli Ukrainy. Pod koniec zeszłego roku otrzymała pożyczkę w wysokości 40 mln euro.

Od momentu rozpoczęcia budowy fermy w 2010 roku pojawiają się tam różne problemy z nią związane – zaczęły wysychać studnie, a w niektórych domach popękały ściany. Firma zapewniła, że będzie wykorzystywać najnowsze technologie i działać zgodnie ze standardami ochrony środowiska, jednak wylewanie gnojowicy na pola i powodowanie tym wyczuwalnych szeroko odorów zdecydowanie temu zaprzecza. W zeszłym roku sfilmowany został wyciek płynu o kwasowym odczynie, który następnie spływał do pobliskiej rzeki. Dużo kontrowersji wzbudza także kwestia zatrudnienia i wynagrodzenia.

Kiedy ferma osiągnie swoja maksymalną produkcję, będzie jedną z największych tego typu ferm na świecie.

WNIOSKI:

Nasze śledztwo ujawniło niepokojące fakty w każdej z trzech dotowanych przez EBOR ferm. Gdyby takie sytuacje miały miejsce na terenie Unii Europejskiej, mówilibyśmy o łamaniu szeregu przepisów. Naruszany jest więc dobrostan zwierząt, zasady uczciwej reklamy oraz informowania o działalności firmy. Dotyczy to szczególnie MHP, której produkty importowane są od zeszłego roku na teren UE. Istnieją obawy, że produkcja nie odbywa się tam zgodnie z unijnymi przepisami, a dodatkowo dotacje utrudniają konkurencję rolnikom z Unii.

Wygląda na to, że hasła EBOR-u o społecznie odpowiedzialnych inwestycjach pozostają w sferze teorii. Praktyka pokazuje coś zupełnie innego.

Wzywamy EBOR, aby zaprzestał finansowania kontrowersyjnych pod każdym względem inwestycji, jakimi są fermy przemysłowe.

Tutaj możecie zapoznać się z pełnym raportem.

Podpisz petycję do zarządu EBOR-u z wezwaniem o zaprzestanie finansowania ferm przemysłowych z naszych pieniędzy.

Globe

Używasz przestarzałej przeglądarki, której nie obsługujemy. Uaktualnij swoją przeglądarkę, aby poprawić bezpieczeństwo.

Jeśli masz więcej pytań na ten temat lub inną sprawę, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@ciwf.pl. Na wszystkie pytania odpowiadamy w ciągu dwóch dni roboczych. Jednak ze względu na dużą liczbę korespondencji, jaką otrzymujemy, czasami może to potrwać nieco dłużej. Prosimy, poczekaj aż odpowiemy na Twoje pytanie. Ewentualnie, jeśli Twoje zapytanie jest pilne, możesz skontaktować się z nami bezpośrednio dzwoniąc pod numer +48 22 428 23 56  (od poniedziałku do piątku od 9 do 17:30).