Ikona wyszukiwania

Czy KE ignoruje dobrostan zwierząt?

News Section Icon Opublikowane 29.11.2013

Materiały ze śledztwa przeprowadzonego na 45 fermach świń w kilku krajach EU stały się osią, wokół której prowadzimy naszą kampanię "Szanuj mnie". Okazuje się, że pomimo obowiązującej od początku tego roku dyrektywy ustanawiającej minimalne normy ochrony świń, w większości unijnych krajów jej przepisy są łamane i to pomimo faktu, że na przygotowanie się do jej wdrożenia było 12 lat.

W związku z wynikami śledztwa i we współpracy z kilkoma innymi ważnymi organizacjami zwróciliśmy się do przewodniczącego Komisji Europejskiej, kierując uwagę na powszechne naruszenie w/w dyrektywy. Spośród wszystkich ferm tylko jedna spełniała wymagania dotyczące zakazu rutynowego obcinania ogonów i trzymania loch w pojedynczych kojcach przez całą ciążę oraz nakazu zapewnienia materiału wzbogacającego, takiego jak słoma. Pozostałe miejsca nie dostosowały się do wymagań dyrektywy, można więc z dużym prawdopodobieństwem założyć, że naruszenia tychże przepisów są w krajach UE zjawiskiem powszechnym.

Ku naszemu zdumieniu odpowiedź KE była bardzo lakoniczna. Stwierdzono jedynie, że przewodniczący list otrzymał i że przyjął jego treść do wiadomości.

Poczuliśmy, że sprawa została zignorowana. Nie tylko jeśli chodzi o dobrostan zwierząt, ale także wielu obywateli UE, którzy wyrażają poparcie dla tej kwestii. Warto dodać, że w 10-stopniowej skali Eurobarometru, dobrostan zwierząt uzyskał aż 7,8 pkt. Uważamy zatem, że wszyscy zasługujemy na bardziej wyczerpującą odpowiedź.

Dlatego w naszym liście ponawiamy prośbę o wyjaśnienie, jak KE zamierza zająć się problemem bardzo słabego egzekwowania przepisów dyrektywy.

Pełną treść listu można zobaczyć tutaj.

 

 

 

 

Globe

Używasz przestarzałej przeglądarki, której nie obsługujemy. Uaktualnij swoją przeglądarkę, aby poprawić bezpieczeństwo.

Jeśli masz więcej pytań na ten temat lub inną sprawę, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@ciwf.pl. Na wszystkie pytania odpowiadamy w ciągu dwóch dni roboczych. Jednak ze względu na dużą liczbę korespondencji, jaką otrzymujemy, czasami może to potrwać nieco dłużej. Prosimy, poczekaj aż odpowiemy na Twoje pytanie. Ewentualnie, jeśli Twoje zapytanie jest pilne, możesz skontaktować się z nami bezpośrednio dzwoniąc pod numer +48 22 428 23 56  (od poniedziałku do piątku od 9 do 17:30).