Search icon

Dla mediów

Zakaz stosowania antybiotyków od 2022 roku

Czytaj więcej

Nowe przepisy mające na celu zakończenie nadużywania antybiotyków w rolnictwie zostały zatwierdzone przez Parlament Europejski. To wynik wieloletniej kampanii organizacji Compassion Polska i Compassion in World Farming International. 

Przełomowe prawodawstwo zakazuje prewencyjnego masowego podawania leków grupom zdrowych zwierząt od roku 2022. Nadużywanie antybiotyków w rolnictwie trwa od dziesięcioleci z powodu zatłoczenia i złych warunków, w jakich hodowane są zwierzęta. Warunki te sprzyjają rozwojowi bakterii opornych na antybiotyki, które mogą następnie rozprzestrzenić się na ludzi.

Pełna informacja prasowa znajduje się tutaj.