Search icon

Zakaz klatek - kampania na półmetku

Celem inicjatywy jest położenie kresu nieludzkiemu traktowaniu zwierząt hodowlanych trzymanych w klatkach. Europejska Inicjatywa Obywatelska stanowi instrument, przy pomocy którego obywatele mogą kształtować działania UE. Po zebraniu co najmniej 1 miliona podpisów obywateli UE, Komitet przedstawicielski Europejskiej Inicjatywy będzie mógł zwrócić się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosku ustawodawczego. Organizatorzy proszą Komisję o zaproponowanie przepisów zakazujących stosowania wszystkich klatek w hodowli zwierząt gospodarskich. Ambasadorami Inicjatywy w Polsce są m.in. Mateusz Damięcki i Barbara Kurdej-Szatan.

Pełna informacja prasowa znajduje się tutaj.

malu18030219-5555.jpg