Search icon

Ratujmy nasze antybiotyki!

Stosowanie antybiotyków w Europie jest ponad dwukrotnie wyższe u zwierząt, niż u ludzi. Co gorsze, w europejskich gospodarstwach ponad 91% antybiotyków podawanych jest zwierzętom masowo, w paszy lub w wodzie pitnej, najczęściej w przemysłowej hodowli świń i drobiu.

antybiotyki_fb_share.jpg
SYTUACJA W POLSCE
  • Polska zajmuje niechlubne 2 miejsce w Europie pod względem zużycia w hodowli zwierząt Krytycznie Ważnych Antybiotyków (tj. najsilniejszych w leczeniu chorób ludzi);
  • 60% wszystkich antybiotyków stosowanych jest w hodowli zwierząt;
    W ciągu 3 lat (2011-2014) zużycie antybiotyków w rolnictwie wzrosło o 23%;
  • Prawie 600 ton antybiotyków podano zwierzętom hodowlanym w 2014r.;
  • Zwierzętom podaj się średnio 3 razy więcej antybiotyków, niż wynosi zalecana bezpieczna dawka (140,8 mg leków na kilogram masy ciała zwierzęcia, podczas gdy maksymalna bezpieczna dawka nie powinna przekraczać 50 mg/kg).

Zachęcamy polskich obywateli, by wezwali Ministra Rolnictwa i Ministra Zdrowia, do podjęcia natychmiastowych działań w kwestii nadużywania antybiotyków w rolnictwie.

Pełna informacja prasowa znajduje się tutaj.