Search icon

Dla mediów

Raport EggTrack – jak firmy wycofują jaja z hodowli klatkowej

Czytaj więcej

30 września opublikowaliśmy drugi europejski raport EggTrack, który pokazuje postępy firm w wypełnianiu zobowiązań dotyczących wycofywania jaj z hodowli klatkowej do 2025 r. Raport po raz pierwszy opublikowano także w Polsce.

W ostatnich latach wiodące firmy spożywcze lawinowo ogłaszały wycofywanie ze sprzedaży jaj z hodowli klatkowej. To wynik m.in. naszych kampanii na rzecz zakazu stosowania klatek w hodowli wszystkich zwierząt. Raport EggTrack ma na celu wspieranie firm, które podjęły publiczne zobowiązania i zachęcenie ich do informowania o corocznym postępie w kierunku bezklatkowej hodowli kur. Raportowanie umożliwia nam zaoferowanie na czas pomocy, porad i wsparcia firmom, które przechodzą na systemy bezklatkowe.

Pełna informacja prasowa znajduje się tutaj.