Search icon

Przepisy nadal łamane podczas transportu zwierząt

Miliony cieląt cierpią podczas wielogodzinnych  transportów. Przepisy unijne dotyczące transportu żywych zwierząt nie chronią ich przed bólem, głodem ani pragnieniem. Według najnowszego raportu organizacji zajmujących się dobrostanem zwierząt obecnie obowiązujące regulacje są regularnie łamane, a Polskie firmy przewozowe wciąż naruszają przepisy. Organizacje Compassion Polska i Animal Welfare Foundation po raz kolejny wzywają do skrócenia transportu żywych cieląt do maksymalnie 8 godzin.

Pełna informacja prasowa znajduje się tutaj.

img001.JPG