Search icon

Owczy pęd do Włoch

Wyczerpane zwierzęta ciągnięte za szyje, szarpane za nogi i głodzone. Przepisy unijne dotyczące transportu żywych zwierząt nie chronią ich przed bólem, głodem ani pragnieniem. Według najnowszego raportu organizacji zajmujących się dobrostanem zwierząt obecnie obowiązujące regulacje są systematycznie łamane. Z Polski wysyłane są transporty bardzo młodych zwierząt, które pokonują 1500 kilometrów. Organizacje CIWF Polska, Eyes on Animals i TSB/AWF wzywają do skrócenia transportu żywych jagniąt do maksymalnie 8 godzin. 

20170330_PL_MB_23_Lambs-PL-IT_AWF-(6)-logo.png

Pełna informacja prasowa znajduje się tutaj.