Search icon

Ofiary przemysłu mleczarskiego

Miliony cieląt i jagniąt cierpią podczas wielogodzinnego transportu. Przepisy unijne dotyczące transportu żywych zwierząt nie chronią ich przed bólem, głodem ani pragnieniem.

Według najnowszego raportu organizacji zajmujących się dobrostanem zwierząt obecnie obowiązujące regulacje są systematycznie łamane. Polska wymieniana jest w nim wielokrotnie: stąd są wysyłane transporty bardzo młodych zwierząt, które pokonują tysiące kilometrów, a polskie firmy przewozowe często naruszają przepisy. Organizacje CIWF Polska, Eyes on Animals i TSB|AWF wzywają do skrócenia transportu żywych cieląt i jagniąt do maksymalnie 8 godzin.

Pełna informacja prasowa znajduje się tutaj.

Młode cielęta transportowane w UE