Search icon

Luksus czy okrutna hodowla w miniaturze?

Zimą na przełomie 2015/16 odwiedziliśmy fermy, producentów klatek oraz rzeźnie we Włoszech, Francji, Portugalii oraz Grecji. Naszym celem było pokazanie jak hoduje się przepiórki w Europie. Jak się okazało, ptaki te – choć kojarzone z produktem luksusowym - hodowane są w warunkach, które z luksusem nic wspólnego nie mają.

To pierwsze śledztwo, które zwraca uwagę na warunki chowu tych zwierząt. Rzuciliśmy światło na przemysł, o którym bardzo mało się mówi, a który więzi w klatkach miliony zwierząt rocznie, powodując cierpienie, ale który wytwarza produkty reklamowane jako produkt luksusowy.

Pełna informacja prasowa znajduje się tutaj.

Przepiórki