Search icon

Czy kolejna pandemia jest nam podawana na talerzu?

Organizacja Compassion Polska opublikowała nowy, szczegółowy raport o znamiennym tytule: „Czy kolejna pandemia jest nam podawana na talerzu?”. Zbadała w nim wpływ rolnictwa przemysłowego i hodowli zwierząt w powstawanie i rozpowszechnianie pandemii oraz chorób odzwierzęcych u ludzi. W raporcie zostało podkreślone, że hodowla przemysłowa zwierząt nie jest rozwiązaniem oraz, iż należy odrzucić błędne argumenty o tym, że tzw. „mokre targi” należy zastąpić intensywną hodowlą zwierząt, aby zapewnić tanią żywność wciąż rosnącej światowej populacji. W raporcie dostarczono dowodów podkreślających pilną potrzebę odejścia od intensywnej hodowli przemysłowej zwierząt, zmniejszenie produkcji mięsa i zastąpienie aktualnego, niewydolnego systemu produkcji naszej żywności rolnictwem agroekologicznym i regeneracyjnym.

Pełna treść informacji prasowej.