Ikona wyszukiwania

Zobowiązania a działania na rzecz zwierząt - nasz nowy raport

News Section Icon Opublikowane 07.05.2024

Krowa patrząca w obiektyw z szaro-zielonym filtrem

Najnowsza odsłona naszego światowego raportu BBFAW (ang. Business Benchmark on Farm Animal Welfare, pl. Standardy biznesowe w zakresie dobrostanu zwierząt hodowlanych) ujawniła, że chociaż większość światowych gigantów spożywczych (95%) porusza temat dobrostanu zwierząt w swoich strategiach, większość z nich nie realizuje jeszcze tego typu zobowiązań w praktyce.

BBFAW, który został zainicjowany w 2012 roku, ocenia 150 światowych producentów żywności, sprzedawców detalicznych i firm świadczących usługi gastronomiczne - w tym McDonalds, Carrefour i Tyson Foods - pod kątem ich polityki i praktyk w zakresie dobrostanu zwierząt hodowlanych. BBFAW jest wspierany zarówno przez naszą fundację, jak i FOUR PAWS oraz koalicję inwestorów instytucyjnych, zarządzających aktywami o wartości ponad 1,9 biliona dolarów, którzy będą współpracować z firmami w nadchodzącym roku w celu poprawy ich praktyk.

Odświeżony raport zaostrza kryteria dobrostanu zwierząt

Po wprowadzeniu szeregu zmian, BBFAW został ponownie zaprezentowany wraz z zaostrzonymi kryteriami oceny, które wyznaczają nowy punkt odniesienia dla poprawy dobrostanu zwierząt. W szczególności większy nacisk położyliśmy na efektywność działań, mierząc, jak dobrze firmy wywiązują się ze swoich zobowiązań w zakresie dobrostanu zwierząt. Na przykład postępy w takich kwestiach, jak czas spędzany przez zwierzęta hodowlane w transporcie lub procent łańcucha dostaw, który jest wolny od klatek.

Po raz pierwszy firmy zostały również zapytane o ich świadomość potrzeby zmniejszenia zależności od żywności pochodzenia zwierzęcego i przejścia na alternatywne źródła białka.

Światowe przedsiębiorstwa ocenione pod kątem zobowiązań i ich realizacji

Najważniejsze spostrzeżenia zawarte w raporcie są następujące:

  • 95% światowych firm spożywczych uznaje obecnie „dobrostan zwierząt hodowlanych” za kluczową kwestię biznesową, przy czym Marks & Spencer (UK), Premier Foods (UK) i Waitrose (UK) są najwyżej sklasyfikowanymi firmami na „poziomie 2”. Zgodnie z oczekiwaniami, żadna z badanych korporacji nie uzyskała najwyższego statusu, czyli „poziomu 1” po zaostrzeniu metodologii.
  • 93% firm otrzymało niską ocenę „E” lub „F” w kategorii „Efektywność działań”. Kategoria jest miarą tego, czy zwierzęta hodowlane w ich łańcuchach dostaw są rzeczywiście chronione przed niehumanitarnymi praktykami, takimi jak przetrzymywanie w zamknięciu lub rutynowe okaleczanie.  Firmy z najniższą oceną oddziaływania „F” to Amazon Whole Foods (USA), Domino's Pizza Inc (USA), Müller (DE) i Tyson Foods (USA).
  • Żadna ze 150 firm nie otrzymała najwyższych ocen „A” i „B” w kategorii „Efektywność działań”. Najwyżej ocenione przedsiębiorstwa znalazły się w grupie „C” i są to m.in. Marks & Spencer (UK), Groupe Danone (FR), Premier Foods (UK), Waitrose (UK), Cranswick PLC (UK) i Migros-Genossenschafts-Bund (Szwajcaria).
  • 19 światowych firm spożywczych, w tym Domino's Pizza Inc (USA) i Yum China Holdings (właściciele KFC w Chinach), nie opublikowało jeszcze swojej formalnej polityki w zakresie dobrostanu zwierząt hodowlanych.
  • 25% analizowanych firm uznaje potrzebę zmniejszenia zależności od żywności pochodzenia zwierzęcego i dywersyfikacji w kierunku alternatywnych źródeł białka, a 21 firm, w tym Greggs, Sodexo i Carrefour, opublikowało konkretne cele czasowe dla tych przemian.
  • Koalicja inwestorów zarządzająca aktywami o wartości 2,3 bilionów dolarów zamierza zwrócić się do firm spożywczych w sprawie wyników BBFAW. „Niskie standardy dobrostanu zwierząt hodowlanych nie tylko szkodzą zwierzętom, ale zagrażają długoterminowym inwestycjom, stwarzając ryzyko rozwoju chorób, konieczności wycofywania żywności z rynku, a także narażając firmy na problemy regulacyjne i utratę reputacji” - powiedziała Abigail Herron z Aviva Investors, wchodzącej w skład koalicji inwestorów.

Pozostaje jeszcze wiele do zrobienia

Nasz raport pokazuje, że należy podjąć prace nad konkretnymi kwestiami związanymi z dobrostanem zwierząt, w tym:

  • Rutynowe okaleczanie: Większość firm (52%) nie ma polityki regulującej rutynowe okaleczenia - takie jak znakowanie bydła gorącym żelazem lub obcinanie ogonów świniom.
  • Transport żywych zwierząt: Zaledwie 27% ocenianych firm podaje, że ograniczyło transport żywych zwierząt hodowlanych do krótkich tras (tj. 4 godziny lub mniej w przypadku drobiu i królików oraz 8 godzin w przypadku innych gatunków zwierząt).
  • Antybiotyki: Tylko 40% firm zobowiązało się do zaprzestania rutynowego stosowania profilaktycznych i metafilaktycznych antybiotyków (podawanie leku całemu stadu, gdy chore jest tylko jedno zwierzę) - pomimo ryzyka rosnącej oporności na antybiotyki.
  • Trzymanie w zamknięciu: Tylko 18% firm, w tym Tyson Foods i WH Group (która obejmuje dużego amerykańskiego producenta wieprzowiny Smithfield), nie zobowiązało się do zaprzestania stosowania hodowli w zamknięciu. Z kolei 9% firm posiadających trzodę chlewną w swoim łańcuchu dostaw (13 ze 137 firm) wyznaczyło realistyczne cele w zakresie zaprzestania stosowania kojców porodowych i indywidualnych dla świń - metalowych klatek niewiele większych od dorosłej świni.

Philip Lymbery, prezes międzynarodowy naszej fundacji skomentował: „BBFAW nadal odgrywa kluczową rolę w podnoszeniu standardów w największych światowych firmach spożywczych, pokazując korzyści płynące z takiego podejścia i zapewniając istotną podstawę do podejmowania decyzji przez inwestorów".

Globe

Używasz przestarzałej przeglądarki, której nie obsługujemy. Uaktualnij swoją przeglądarkę, aby poprawić bezpieczeństwo.

Jeśli masz więcej pytań na ten temat lub inną sprawę, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@ciwf.pl. Na wszystkie pytania odpowiadamy w ciągu dwóch dni roboczych. Jednak ze względu na dużą liczbę korespondencji, jaką otrzymujemy, czasami może to potrwać nieco dłużej. Prosimy, poczekaj aż odpowiemy na Twoje pytanie. Ewentualnie, jeśli Twoje zapytanie jest pilne, możesz skontaktować się z nami bezpośrednio dzwoniąc pod numer +48 22 428 23 56  (od poniedziałku do piątku od 9 do 17:30).