Ikona wyszukiwania

News Section Icon Opublikowane 16.05.2023

Naukowcy z Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w opublikowanych dziś wynikach badań potwierdzili, że UE musi zapewnić lepsze warunki hodowli krów mlecznych, kaczek, gęsi i przepiórek, aby poprawić ich dobrostan. EFSA potwierdziło, że chów uwięziowy krów oraz hodowla klatkowa kaczek, gęsi i przepiórek w klatkach szkodzi ich dobrostanowi.

Z zadowoleniem przyjmujemy zalecenia EFSA, które jest doradczym ciałem naukowym Unii Europejskiej. Wzywamy do wzięcia pod uwagę tych konkluzji w projektach przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt, które mają zostać przyjęte jeszcze w tym roku.

Zalecenia dotyczące krów mlecznych…

Naukowcy z EFSA twierdzą, że krowy mleczne „trwale uwiązane w boksach mają upośledzony dobrostan”, ponieważ nie są w stanie prawidłowo odpoczywać ani wykonywać naturalnych zachowań związanych z ciążą. Brak odpowiednich warunków hodowli prowadzi również do bolesnych urazów i problemów zdrowotnych, takich jak zapalenie wymion. EFSA zaleca dostęp do pastwisk, grubej ściółki i szczotek, aby zapewnić krowom czystość i wygodę, a także do pomieszczenia o powierzchni co najmniej 9 m² na jedno zwierzę. Z zadowoleniem przyjmujemy te zalecenia. Nawet w rolnictwie ekologicznym UE standardy są dość niskie: zaledwie 6 m² na krowę (patrz Aneks I).

Dwie krowy w hali na uwięzi

…kaczek, gęsi i przepiórek

EFSA potwierdza również, że kiedy kaczki, gęsi i przepiórki są trzymane w klatkach, cierpią z powodu „ograniczeń ruchu, stresu w grupie, niezdolności do wykonywania naturalnych zachowań, uszkodzeń kości, zmian w tkankach miękkich i uszkodzeń powłok, zaburzeń lokomotorycznych, niezdolności do poszukiwania pożywienia oraz niezdolności do wykonywania czynności poprzedzających składanie jaj”.

Dlatego naukowcy zalecają, aby tych ptaków nie trzymać w klatkach i stwierdzają, że jeśli są zamknięte, należy zapewnić im więcej miejsca. Kaczki i gęsi powinny mieć dostęp do otwartej wody i wybiegu. Ptaki powinny znajdować się w miejscu wystarczająco wysokim, aby mogły skakać lub latać bez obrażeń. W przypadku przepiórek tę wysokość szacują na 1,5 metra.

Przepiórka wychyla głowę z klatki

Europejska demokracja jest zagrożona

Naukowcy nie mają wątpliwości: kaczek, gęsi i przepiórek nie wolno trzymać w klatkach, a krów mlecznych nie wolno hodować na uwięzi w małych boksach. Oczekujemy, że politycy i polityczki UE wywiążą się ze swojej obietnicy i doprowadzą do zaprzestania stosowania klatek w hodowli oraz zapewnią zwierzętom godne życie

– mówi Małgorzata Szadkowska, prezeska Fundacji Compassion in World Farming Polska.

Obywatele i obywatelki UE od lat czekają na unijną reformę prawa dotyczącego dobrostanu zwierząt hodowlanych, ale lobbyści wielkiego agrobiznesu dążą do zatrzymania tego procesu lub nawet jego odwrócenia. Ich partykularne interesy zagrażają europejskiej demokracji, co ma tym większe znaczenie, że zbliżają się wybory

– dodaje Małgorzata Szadkowska.

Sytuacja krów, kaczek, gęsi i przepiórek w UE

Unia Europejska jest największym producentem mleka na świecie. Hoduje się tu około 20 milionów krów mlecznych. Każdego roku krowa musi urodzić jedno cielę, aby dawać mleko przez 10 miesięcy w roku. Cielę jest jej odbierane wkrótce po urodzeniu, a w ciągu trzech miesięcy od porodu krowa mleczna jest ponownie sztucznie zapładniana. Kulawizna i zapalenie wymion to bardzo częste schorzenia krów spowodowane złymi warunkami hodowlanymi.

Każdego roku w UE hoduje się około 35 milionów kaczek i gęsi na foie gras, a trzema największymi producentami są Francja, Węgry i Bułgaria. Większość z nich jest przetrzymywana w klatkach przez ostatnie dwa tygodnie życia, co ułatwia wymuszone karmienie. Zarówno umieszczanie w klatkach, jak i wymuszanie karmienia są praktykami całkowicie niepotrzebnymi i powodującymi ogromne cierpienie. EFSA w swoim dokumencie nie skomentowała wymuszonego karmienia, ponieważ nie zostało to uwzględnione w zleceniu Komisji Europejskiej.

Gęś w klatce podczas wymuszonego karmienia
©L214 - Ethique & Animaux

Zwierzęta mają prawo do dobrego życia

Każdego roku w Unii Europejskiej co najmniej 300 milionów zwierząt hodowlanych spędza całe lub znaczną część swojego życia w klatkach – od macior w kojcach porodowych po kury nioski w tak zwanych klatkach „wzbogaconych”. Komisja Europejska zobowiązała się jednak do zaprzestania stosowania klatek w hodowli zwierząt w odpowiedzi na naszą kampanię „End the Cage Age – Koniec Epoki Klatkowej” wspieraną przez 1,4 miliona Europejczyków i Europejek.

W ramach procesu legislacyjnego mającego na celu zmianę unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt Komisja Europejska upoważniła EFSA do sporządzenia szeregu opinii naukowych. Opublikowała już sprawozdania naukowe na temat kur niosek, kurczaków mięsnych, cieląt, świń, transportu i zagrożeń dla zdrowia związanych z hodowlą zwierząt. Opublikowane dziś dwie opinie (w sprawie krów mlecznych oraz kaczek, gęsi i przepiórek) były ostatnimi, które zostały opracowane przed oczekiwanym wnioskiem ustawodawczym, który ma zostać przedstawiony jeszcze w tym roku.

Globe

Używasz przestarzałej przeglądarki, której nie obsługujemy. Uaktualnij swoją przeglądarkę, aby poprawić bezpieczeństwo.

Jeśli masz więcej pytań na ten temat lub inną sprawę, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@ciwf.pl. Na wszystkie pytania odpowiadamy w ciągu dwóch dni roboczych. Jednak ze względu na dużą liczbę korespondencji, jaką otrzymujemy, czasami może to potrwać nieco dłużej. Prosimy, poczekaj aż odpowiemy na Twoje pytanie. Ewentualnie, jeśli Twoje zapytanie jest pilne, możesz skontaktować się z nami bezpośrednio dzwoniąc pod numer +48 22 428 23 56  (od poniedziałku do piątku od 9 do 17:30).