Ikona wyszukiwania

ChickenTrack: sprawdzamy postęp europejskich firm

News Section Icon Opublikowane 26.04.2023

Opublikowaliśmy swój pierwszy roczny europejski raport ChickenTrack, aby mierzyć postępy firm w spełnianiu wyższych wymagań dotyczących dobrostanu kurczaków określonych w programie Better Chicken Commitment (BCC).

ChickenTrack

Jak wygląda postęp firm spożywczych w realizacji zobowiązań Better Chicken Commitment?

Pobierz
ChickenTrack

FAKTY: europejska produkcja brojlerów (2020)

 • Polska przoduje w tej dziedzinie, dostarczając jedną piąta unijnej produkcji mięsa drobiowego – 1,12 miliarda kurcząt
 • Polska, Wielka Brytania, Hiszpania, Francja i Włochy są w pierwszej piątce krajów produkujących dostarczając łącznie 4,3 miliarda kurcząt
 • Polska i Holandia mają największy eksport – eksportując ponad 2,1 mln ton mięsa drobiowego

Postępy i realizacja zobowiązań

Do tej pory do BCC przystąpiło ponad 350 firm w Europie i Wielkiej Brytanii. Raport ChickenTrack 2022 zawiera 73 zobowiązania podjęte przez 60 firm wybranych na podstawie ich zasięgu geograficznego i wielkości. Pokazuje, że poczyniono postęp w 31 (42%) zobowiązaniach (w 27 firmach), przy czym 12 zobowiązań (16%) wykazało 100% zgodności z co najmniej jednym z kryteriów BCC. Jednak w przypadku ponad połowy zobowiązań (42) w 37 przedsiębiorstwach (58%) nie odnotowano żadnych postępów.

31 zobowiązań 27 firm publikujących postępy: Aldi Nord (Belgium and Germany), Aldi Sud (Germany), Auchan (France), Carrefour (France), Compass Group (UK), Danone (Europe), E.Leclerc (France), Elior, Eroski, Fleury Michon (France), Greggs (UK), Groupe Casino (France), Hello Fresh (Europe), IKEA, KFC (France, Germany, [Sweden, Netherlands, Belgium], UK & Ireland), Lidl (France), M&S (UK), Nando’s (UK), Papa Johns (UK), REMA 1000, Sodebo (France), Sodexo (France), Subway (Europe), Systeme U (France), The Big Table (UK), Unilever (Europe), Waitrose (UK).

Ponad połowa zobowiązań (42) z 37 firm (58%), które nie publikują postępu we wdrożeniu: Accor, ALDI NORD (Denmark, France, Spain), API Restauration, Aramark, Auchan (Poland and Spain), Azzuri Group, Bertrand Restauration, Best Western, bofrost*, Bordeau Chesnel, Burger King UK, Carrefour (Italy, Poland and Spain), CH&Co Catering, Chipotle, Colruyt, Cooperl, Delhaize Le Lion, Domino’s Pizza Enterprise, Eataly, GLH Hotels, Gousto, Groupe Holder, Groupe Le Duff, Herta, Kraft Heinz, Les Mousquetaires, Lidl (Belgium), Nestlé, Picard, Pizza Express, Pizza Hut, Pret a Manger, Prezzo, SSP Group, Taco Bell, The Restaurant Group, Yo! Sushi.

Tylko norweski producent Norsk Kylling jest w 100% zgodny z kryteriami BCC w całej swojej produkcji drobiu, a tylko 4 firmy (5%) zgłaszają postęp w osiąganiu pełnej zgodności z BCC – REMA 1000 na poziomie 96%, Eroski na poziomie 39%, Elior na poziomie 22% i IKEA na poziomie 3%. Nasz raport zawiera skrócone studia przypadku wdrożenia kryteriów u wspominanego norweskiego producenta Norsk Kylling, w sieci M&S oraz w „Beter Leven” w Holandii.

Przegląd najważniejszych rynków europejskich

Polska

W Polsce mamy obecnie 25 firm z zobowiązaniem BCC, lecz są to przede wszystkim polskie filie międzynarodowych firm, podobnie jak we Włoszech i Hiszpanii – m.in. Accor Hotels, Compass Group, Danone, Frosta, IKEA, Nestlé, Pizza Hut, Sodexo, Subway i Unilever. Spośród 20 największych detalistów w Polsce tylko Auchan i Carrefour mają zobowiązania; firmy te niestety nie poinformowały o postępach w pożądanym formacie, w związku z tym nie mogliśmy umieścić ich postępów w raporcie, chociaż obie mają już kurczaka wolnorosnącego w ofercie marki własnej. Polski producent Res-Drob zobowiązał się do wdrożenia standardu BCC, ale nie informuje o postępach. Chociaż Drosed SA dostarcza rasy wolnorosnące większym sieciom handlowym, na razie nie podjął publicznie zobowiązania do przestrzegania wszystkich kryteriów BCC.

Francja

Od września 2021 r. wszyscy najwięksi francuscy detaliści przystąpili do BCC: zobowiązania obejmują kluczowych sieci handlowe - ALDI, Auchan, Carrefour, E.Leclerc, Groupe Casino, Intermarché, Système U, Lidl i Schiever. Ponadto francuskie oznakowanie dotyczące dobrostanu zwierząt uruchomione w grudniu 2018 r. „Etiquette Bien-Être Animal” wspiera przemiany rynkowe, oferując sieciom wyraźny sposób wskazania konsumentom ich produktów ‘Better Chicken’ na półce. Poziom C na etykiecie jest dla konsumentów gwarancją spełnienia kryteriów BCC. Obydwie sieci Carrefour i Système U mają już produkty kategorii C na swoich półkach w ograniczonej liczbie sklepów. Liczba zobowiązań we Francji osiągnęła liczbę 110 i obejmuje również czołowych producentów i firmy gastronomiczne. Obaj wiodący francuscy producenci drobiu, LDC i Galliance, są w stanie dostarczać swoim klientom produkty o wyższym dobrostanie. Galliance ma na celu produkcję co najmniej 50% całkowitej produkcji kurczaka w standardzie BCC do 2026 r.

Włochy

Chociaż we Włoszech do BCC przystąpiło 26 firm spożywczych, większość z nich to włoskie oddziały międzynarodowych firm, w tym bofrost, Compass Group i Sodexo. Włoski sektor detaliczny pozostaje w tyle w porównaniu z innymi krajami europejskimi, z zaledwie Carrefourem, Cortilią i Eataly, które zobowiązały się do BCC. Gruppo Fileni jest jedynym producentem we Włoszech, który opublikował zobowiązanie do transformacji części swojej produkcji do standardu BCC: 100% kurczaka ekologicznego i z wolnego wybiegu do 2023 r., a co najmniej 37% całości swojej produkcji do 2026 r.

Holandia

Holandia ma najwyższy udział w produkcji kurczaków ras wolnorosnących w Europie. Rasy wolnorosnące stanowią już 40% produkcji (i 100% rynku detalicznego kurczaka świeżego). Wszystkie większe sieci handlowe (stanowiące około 95% rynku świeżego kurczaka w Holandii) wycofują z półek brojlera szybkorosnącego w 100% do końca 2023r. , a część z nich już to uczyniło (np. liderzy na rynku Albert Heijn i Jumbo). Holenderski standard „Beter Leven” 1 gwiazdka w dużej części pokrywa się ze standardem BCC, choć nie w 100%. W niektórych wymaganiach przekracza nawet standard BCC, wymagając np. dostępu do zadaszonego wybiegu, tak zwanej werandy. W Holandii sieci handlowe wywołały rozpoczęły efekt kuli śnieżnej w całym sektorze. Producenci mogli mieć zaufanie, w którym kierunku podąża rynek i budować produkcję w wyższym standardzie, pobierając wyższą cenę. Dochody producentów w Holandii pozostały w dużej mierze stabilne i istniała dodatkowa korzyść zdrowotna i ekonomiczna wynikająca z mniejszego stosowania antybiotyków. Usunięcie opcji niskiego dobrostanu dla konsumentów oznaczało, że kurczak wolnorosnący o wyższym dobrostanie stał się nowym standardem w sprzedaży detalicznej w Holandii.

Hiszpania

W Hiszpanii było 9 zobowiązań, w tym Aldi Hiszpania, Alcampo (Auchan Hiszpania), Carrefour Hiszpania i Eroski – z których pięciu to detaliści. Eroski jest jedyną firmą w Hiszpanii informującą o postępach.

Postęp w poszczególnych kryteriach

ChickenTrack szczegółowo opisuje postępy w sześciu kryteriach BCC:

 • gęstość obsady (najczęściej zgłaszane kryterium dla 25 zobowiązań), średni postęp 30%
 • zmiana rasy (zgłoszona dla 21 zobowiązań), średnio 21% wdrożenia
 • zapewnienie naturalnego światła (zgłoszone dla 23 zobowiązań), średnio 43% wdrożenia
 • materiały wzbogacające (zgłoszona dla 24 zobowiązań), średnio 47% wdrożenia
 • kontrolowane ogłuszanie atmosferyczne (CAS) (zgłoszone dla 19 zobowiązań), średnio 54% wdrożenia
 • audyt zgodności z BCC – raportowany tylko przez jedną firmę, M&S

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę międzynarodową trudną sytuację ze względu na wpływ pandemii COVID, wojny na Ukrainie, rosnącej inflacji i utrzymującego się problemu z grypą ptasią (HPAI), zgłaszane postępy są zachęcające. Pomimo wyżej wspomnianych wyzwań konieczne jest, aby firmy kontynuowały prace nad planowaniem i realizacją najważniejszych składowych BCC, aby umożliwić płynne przejście na większą skalę produkcji i sprzedaży, gdy poprawi się sytuacja ekonomiczna.

Prawdziwy sukces we wdrażaniu BCC można osiągnąć poprzez przystąpienie większej liczby firm do BCC, przynajmniej w skali danego kraju. Dzięki temu można osiągnąć ekonomię skali: stymulując popyt na kurczaki o wyższym dobrostanie; zwiększając gotowość producentów do dostarczania w standardzie BCC, wspartą długoterminowymi kontraktami; oraz poprzez kreatywny marketing i etykietowanie, aby zachęcić więcej konsumentów do wspierania kurczaków o wyższym dobrostanie poprzez ich wybory zakupowe.

Lidia Krawczyk, Food Business Manager w Compassion, podsumowała: „Kurczaki o wyższym dobrostanie powinny być priorytetem dla wszystkich firm sektora spożywczego. Kurczaki są istotami czującymi i zasługują na dobrą jakość życia oraz humanitarny ubój. Wykorzystując silniejsze, wolnorosnące rasy i zapewniając im lepsze warunki życia, możemy spowodować, że kurczaki będą żyć dłużej, zdrowiej i pełniej. Jest to możliwe i tego oczekują konsumenci. Kiedy zobowiązania są podejmowane dzięki wspólnemu wysiłkowi wielu firm, wraz z odpowiedzialnymi inwestycjami, zdecydowanym wdrażaniem i proaktywnym marketingiem, te wyższe standardy dobrostanu są nie tylko opłacalne ekonomicznie, ale także transformacyjne dla całego sektora”.

Compassion nakłania te firmy, którzy jeszcze nie przystąpiły do BCC, do podjęcia zobowiązań, a te, które nie opublikowały danych na temat stopnia wdrożenia, lub jeszcze nie rozpoczęły tego procesu, do działania tu i teraz. Istotne jest to, aby firmy nadal pracowały nad swoimi planami działania, ale przede wszystkim współpracowały, aby utrzymać tempo tych zmian. Wszystkie części sektora spożywczego muszą być na pokładzie tego przedsięwzięcia, aby stymulować rynek i wprowadzać zmiany na dużą skalę. ChickenTrack będzie się ukazywał co roku, aby informować o postępach.

Kryteria dotyczące kurczaków

We wrześniu 2017 r. Compassion in World Farming połączyło siły z grupą europejskich organizacji pozarządowych wzywających firmy do podpisania zobowiązania Better Chicken Commitment – znanego również jako European Chicken Commitment (ECC). Celem jest dokonanie znaczącej poprawy standardów w chowie i uboju kurcząt brojlerów do 2026 roku. „Do 2026 roku będziemy wymagać od naszych dostawców spełnienia następujących wymagań dotyczących 100% [świeżego, mrożonego i przetworzonego] kurczaka w naszym łańcuchu dostaw:

 1. Przestrzegaj wszystkich unijnych przepisów i regulacji dotyczących dobrostanu zwierząt, niezależnie od kraju produkcji.
 2. Wprowadź maksymalną obsadę na poziomie 30 kg/m2 lub mniej. Odradza się przerzedzanie, a jeśli jest praktykowane, musi być ograniczone do jednego przerzedzania na stado.
 3. Adoptuj rasy, które wykazują wyższy dobrostan: albo następujące rasy, Hubbard Redbro (wyłącznie do użytku w pomieszczeniach); Hubbard Norfolk Black, JA757, JACY57, 787, 957 lub 987, Rambler Ranger, Ranger Classic i Ranger Gold lub inne rasy, które spełniają kryteria protokołu oceny dobrostanu ras brojlerów RSPCA.
 4. Spełniaj udoskonalone normy środowiskowe, w tym:
  1. co najmniej 50 luksów światła, w tym światła naturalnego,
  2. co najmniej 2 metry powierzchni użytkowej na grzędy i dwa podłoża do dziobania na 1000 ptaków,
  3. w odniesieniu do jakości powietrza, maksymalne wymagania Załącznika 2.3 Dyrektywy UE dotyczącej brojlerów, niezależnie od obsady,
  4. brak klatek lub systemów wielopoziomowych
 5. Zastosuj kontrolowane ogłuszanie atmosferyczne przy użyciu gazu obojętnego lub systemów wielofazowych albo skuteczne ogłuszanie elektryczne bez inwersji na żywo.
 6. Wykaż zgodność z powyższymi standardami poprzez niezależne audyty i coroczne sprawozdania publiczne na temat postępów w realizacji tego zobowiązania."
Globe

Używasz przestarzałej przeglądarki, której nie obsługujemy. Uaktualnij swoją przeglądarkę, aby poprawić bezpieczeństwo.

Jeśli masz więcej pytań na ten temat lub inną sprawę, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@ciwf.pl. Na wszystkie pytania odpowiadamy w ciągu dwóch dni roboczych. Jednak ze względu na dużą liczbę korespondencji, jaką otrzymujemy, czasami może to potrwać nieco dłużej. Prosimy, poczekaj aż odpowiemy na Twoje pytanie. Ewentualnie, jeśli Twoje zapytanie jest pilne, możesz skontaktować się z nami bezpośrednio dzwoniąc pod numer +48 22 428 23 56  (od poniedziałku do piątku od 9 do 17:30).