Ikona wyszukiwania

News Section Icon Opublikowane 09.12.2020

Według europejskiego sondażu YouGov przeprowadzonego na nasze zlecenie, ankietowani mieszkańcy Unii Europejskiej popierają wprowadzenie zakazu hodowli klatkowej zwierząt hodowlanych. Pod tym względem od reszty krajów nie różni się też Polska - zakaz popiera 63% dorosłych Polaków i Polek.

Europejski sondaż YouGov został przeprowadzony na zlecenie europejskiej koalicji organizacji pozarządowych: naszej fundacji oraz Animal Equality, Four Paws, Humane Society International – Europe, WeMove Europe i World Animal Protection Netherlands. Jego wyniki pokazują, że postulaty złożonej przez nas w październiku Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Koniec Epoki Klatkowej”, cieszą się szerokim poparciem wśród ankietowanych mieszkańców Polski i całej Unii Europejskiej:

  • 71%[1] dorosłych Polaków i Polek (średnia w krajach UE objętych badaniem: 73%) zgodziło się z twierdzeniem, że trzymanie zwierząt hodowlanych w klatkach jest okrutne wobec zwierząt
  • Zakaz hodowli klatkowej zwierząt hodowlanych popiera 63% dorosłych Polaków i Polek (średnia w krajach UE objętych badaniem: 64%), zaś sprzeciwia się mu 26% z nich (średnia w krajach UE objętych badaniem: 29%).
  • 74% dorosłych Polaków i Polek zgadza się z twierdzeniem, że Unia Europejska powinna realokować fundusze rolnicze i wspierać finansowo odchodzenie od klatkowych systemów hodowli zwierząt (średnia w krajach UE objętych badaniem: 74%)
- Wyniki sondażu potwierdzają to, co mogliśmy już podejrzewać zbierając niemal 1,4 miliona podpisów pod naszą Europejską Inicjatywą Obywatelską. Nadszedł już czas na Koniec Epoki Klatkowej. Chce tego większość z nas: zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. Współczucie dla zwierząt jest tym, co łączy nas ponad wszystkimi podziałami.

 - komentuje Małgorzata Szadkowska, nasza prezeska i członkini Komitetu Obywatelskiego inicjatywy „Koniec Epoki Klatkowej” 

To, że hodowla zwierząt oparta wyłącznie na systemach bezklatkowych jest jak najbardziej możliwa, potwierdza wydany w ubiegłym tygodniu raport ekspertów Parlamentu Europejskiego, o którym informowaliśmy w zeszłym tygodniu.

Zarówno raport, jak i sondaż powstały w odpowiedzi na postulaty zawarte w Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej „Koniec Epoki Klatkowej”. Domagamy się w niej wprowadzenia unijnego zakazu hodowli klatkowej. Inicjatywę poparło niemal 1 400 000 obywateli i obywatelek UE. Możliwa zmiana dotyczyłaby ponad 340 milionów  zwierząt hodowanych w systemie klatkowym w krajach Unii Europejskiej – w tym prawie 42 milionów zwierząt hodowanych w Polsce.

- - -

[1] Wszystkie dane liczbowe, o ile nie podano inaczej, pochodzą od YouGov Plc.  Całkowita liczebność próby wyniosła 21948 osób dorosłych w Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Polsce (reprezentatywna próba 1001 osób), Rumunii, Holandii, Belgii, Grecji, Czechach, Szwecji, Portugalii, na Węgrzech, w Austrii, Bułgarii, Danii, Finlandii, Słowacji, Irlandii, Chorwacji, Litwie, Słowenii, Łotwie i Estonii. Badanie zostało wykonane w okresie od 8 września do 5 października 2020 r.  Ankiety zostały przeprowadzone online. Liczby  otrzymały jednakową wagę dla każdego kraju, aby uzyskać ich "średnią" wartość.

Badanie w Polsce zostało wykonane w dniach 22-25 września 2020 roku. Danym liczbowym w Polsce nadano adekwatną wagę i są reprezentatywne dla wszystkich dorosłych Polaków i Polek (w wieku 18+).

Sondaż został również przeprowadzony w 3 najmniejszych państwach członkowskich Unii Europejskiej (na Cyprze, Malcie, w Luksemburgu). Przeprowadzenie badań w tych krajach w ramach odpowiedniej próby nie było możliwe, więc dane nie były reprezentatywne. Ta zmniejszona liczebność próby nie wykazuje jednak żadnej różnicy w stosunku do wyniku ogólnego. Badania te zostały wyłączone z danych liczbowych, o których mowa w niniejszym komunikacie.

Przed wypełnieniem ankiety, respondenci otrzymali do przeczytania następujący tekst wprowadzający: „W Unii Europejskiej ponad 300 milionów zwierząt hodowlanych (m.in. kury, świnie, króliki, kaczki, gęsi, cielęta itd.) przeznaczonych do hodowli na żywność jest trzymanych w klatkach. Niektórzy ludzie argumentują, że ograniczanie naturalnego ruchu zwierząt poprzez trzymanie w klatkach jest nieuzasadnione. Inne osoby twierdzą, że klatki są niezbędne do ekonomicznej gospodarki rolnej, ponieważ pozwalają na hodowanie zwierząt na dużą skalę. W jakim stopniu zgadzasz się lub nie zgadzasz z każdym z poniższych stwierdzeń?”

Pełne wyniki sondażu można znaleźć na stronie YouGov.

Globe

Używasz przestarzałej przeglądarki, której nie obsługujemy. Uaktualnij swoją przeglądarkę, aby poprawić bezpieczeństwo.

Jeśli masz więcej pytań na ten temat lub inną sprawę, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@ciwf.pl. Na wszystkie pytania odpowiadamy w ciągu dwóch dni roboczych. Jednak ze względu na dużą liczbę korespondencji, jaką otrzymujemy, czasami może to potrwać nieco dłużej. Prosimy, poczekaj aż odpowiemy na Twoje pytanie. Ewentualnie, jeśli Twoje zapytanie jest pilne, możesz skontaktować się z nami bezpośrednio dzwoniąc pod numer +48 22 428 23 56  (od poniedziałku do piątku od 9 do 17:30).