Search icon

News Section Icon Opublikowane 18.09.2020

Compassion Polska wspiera rozwiązania, przegłosowane przez posłów w projekcie noweli ustawy o ochronie zwierząt – czyli tzw. „piątki dla zwierząt”. To dobry krok, który ograniczy cierpienie zwierząt hodowlanych i domowych. Wejście ustawy w życie będzie oznaczać, że w ciągu 12 miesięcy zamknięte zostaną farmy zwierząt futerkowych, w których rocznie zabijanych jest ponad 5 milionów zwierząt.

W noweli ujęte zostały m.in.: kwestie zakazu hodowli zwierząt na futra (z wyjątkiem królika), zakaz uboju rytualnego (za wyjątkiem potrzeb wspólnot religijnych działających na terenie naszego kraju) oraz zakaz wykorzystywania zwierząt w celach widowiskowych i rozrywkowych. Nowela zabrania także trzymania zwierząt domowych na uwięzi dłużej, niż 12 godzin w ciągu doby oraz zakłada utworzenie Rady ds. Zwierząt przy właściwym ministrze.

Pierwsze czytanie projektu złożonego przez posłów Prawa i Sprawiedliwości miało miejsce w środę, 16 września. Po kilkunastu godzinach obrad komisji ds. rolnictwa, w czwartek rano ustawa wróciła do drugiego i trzeciego czytania. Dzięki wytężonej pracy posłów i posłanek, „biały dym” nad Sejmem RP zobaczyliśmy już w piątek nad ranem, kiedy ustawa została przyjęta przez Sejm większością głosów.

To wielki sukces Was wszystkich, którzy angażowali się w działania i kampanie antyfutrzarskie, to sukces organizacji pozarządowych, aktywistów i aktywistek niezrzeszonych, naukowców, naukowczyń, dziennikarzy i dziennikarek, którzy przez lata nagłaśniali temat. Ale to też wielki sukces polskich posłów i posłanek, którzy przez dwa dni pracowali nad poprawkami i dzisiejszym kształtem ustawy

- komentuje Małgorzata Szadkowska z Compassion Polska.

Szczególnie cenne jest, że w pracach nad ustawą panował ponadpartyjny konsensus. Z 365 głosami „za” i jedynie 75 głosami „przeciw” (18 posłów wstrzymało się do głosu), ustawa trafi teraz do Senatu, a następnie – do podpisu prezydenta.

Liczymy, że dzięki kolejnym krajom wprowadzającym przyjazne dla zwierząt ustawodawstwo (kilka dni temu informowaliśmy was o czeskim zakazie chowu klatkowego kur niosek), odpowiednie rozwiązania zostaną wprowadzone również na poziomie prawodawstwa Unii Europejskiej. Brukselo – teraz twoja kolej!