Search icon

News Section Icon Opublikowane 05.06.2020

Compassion Polska będąca członkiem Koalicji Klimatycznej, publikuje wspólne stanowisko Koalicji dotyczące nakładających się kryzysów: klimatycznego, zdrowotnegi i gospodarczego, w którym przedstawia realne możliwości działania w Polsce, aby zapobiec dalszym katastrofalnym skutkom działalności człowieka. Pełna treść stanowiska znajduje się TUTAJ.

Stanowisko Visual

Unia Europejska przedstawiła swoją propozycję naprawy sytuacji po wstrząsach związanych z pandemią oraz przygotowania następnego pokolenia na kolejne wyzwania. Przedstawiony plan nadal wymaga jednak dopracowania i wzmocnienia. Członkowie Koalicji Klimatycznej uważnie przyglądają się toczącej się debacie publicznej i dołączają do niej ze swoją wizją odpowiedzi na nakładające się kryzysy: klimatyczny, zdrowotny i gospodarczy. Compassion Polska zaapelowało także do polskiego rządu i największych międzynarodowych instytucji o zmianę modelu rolnictwa i hodowli zwierząt. ZOBACZ TREŚĆ PETYCJI >>

W swoim nowym komunikacie* UE podkreśliła, że jednym z najważniejszych wyzwań obecnego pokolenia pozostaje zielona transformacja, a Europejski Zielony Ład ma być podstawą dalszego rozwoju. Publiczne inwestycje będące integralną częścią odbudowy gospodarki mają być prowadzone zgodnie z zasadą nieszkodzenia środowisku.

W ocenie Koalicji Klimatycznej takie działania są niezbędne i pilne. Chcemy widzieć całą Europę, w tym Polskę, zgodnie budującą bezpieczną, zdrową, neutralną klimatycznie przyszłość, z zachowaniem zasad sprawiedliwości społecznej i szacunku dla środowiska. Ochrona klimatu niewątpliwie kosztuje i o tym nieustannie słyszymy. Jest jednak druga strona medalu – czyli znacznie wyższe koszty zaniechania zielonej transformacji i walki z kryzysem klimatycznym, o czym mówi się znacznie rzadziej, choć Polska i Polacy też już je ponoszą.

- Nagle zobaczyliśmy, co się wydarzy jeśli dotknie nas więcej niż jeden kryzys i to COVID-19 wyeksponował niebezpieczeństwo płynące z ignorowania potencjalnych kryzysów do momentu, aż ich skutki stają się naprawdę poważne. A przecież inne zagrożenia - zmiana klimatu, oporność na antybiotyki, utrata różnorodności biologicznej, niedobór wody i zanieczyszczenie - właśnie osiągają punkt krytyczny. Nie możemy jednak zapominać, że nasze okrutne traktowanie zwierząt dzikich i hodowlanych szkodzi naszemu zdrowiu i nadal będzie to robić, chyba że dokonamy fundamentalnych zmian w naszym podejściu do nich. Nasz system produkcji żywności odgrywa w tych kryzysach kluczową rolę i musimy go zmienić. Rozwiązaniem jest m.in. taka zmiana modelu rolnictwa, który zmniejszy liczbę hodowanych zwierząt, a te, które pozostaną w hodowli, będą trzymane w warunkach zapewniających im dużo większy dobrostan. Zmiana ta jednak musi być poparta zmniejszeniem konsumpcji produktów pochodzenia zwierzęcego i zastąpiona pożywną dietą skoncentrowaną na roślinach i białkach roślinnych – Małgorzata Szadkowska, prezeska Compassion Polska.

- Kryzys spowodowany pandemią nie spowodował, że nagle zniknęła groźba katastrofy klimatycznej. Wręcz przeciwnie. Jest ona w coraz większym stopniu naszą codziennością. Niestabilność pogody, nadzwyczaj wysokie temperatury zimą i wiosną, susza, to tylko niektóre symptomy tego zjawiska. Niosą one za sobą wiele negatywnych skutków: wzrost cen żywności i kosztów utrzymania, straty gospodarcze w wielu sektorach - rolnictwie, leśnictwie, energetyce czy turystyce, ale też wzrost zachorowań czy przedwczesne zgodny wywołane falami upałów. Jeśli chcemy ograniczyć zakres tych negatywnych zjawisk i żyć w bardziej bezpiecznym środowisku, jeśli kochamy nasze dzieci i chcemy ich bezpieczeństwa, musimy wyjść z kryzysu spowodowanego COVID-19 w taki sposób, by uwzględnić przy tym konieczność ochrony środowiska i klimatu. Nie dajmy się po raz kolejny oszukać, że nie da się pogodzić rozwoju z poszanowaniem zasobów przyrodniczych. Podejmujmy właściwe decyzje, póki jest jeszcze na to czas – podkreślił prof. Zbigniew Karaczun z SGGW, ekspert Koalicji Klimatycznej.

- Kryzys pandemiczny przypomniał nam, jak bardzo jesteśmy i zawsze będziemy od środowiska i od siebie nawzajem zależni. Nie możemy sobie pozwolić na to, by wychodzenie z jednego kryzysu pogłębiało inne. Dlatego musimy dopilnować, by każde działanie naprawcze, inwestycja czy nowe miejsce pracy, niezależnie, w jakim sektorze, zbliżały nas do osiągnięcia nadrzędnych celów środowiskowych i społecznych, które sobie postawiliśmy – Urszula Stefanowicz z Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego, ekspertka Koalicji Klimatycznej.

Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem 26 organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu. Misją Koalicji Klimatycznej jest wspólne działanie w celu zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska.

*https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-europe-moment-repair-prepare-next-generation.pdf