Ikona wyszukiwania

Europejczycy chcą lepszych warunków dla zwierząt

News Icon 31.03.2016

Najnowszy raport Komisji Europejskiej Eurobarometr wskazuje, że Europejczycy coraz bardziej dbają o dobrostan zwierząt hodowlanych. Ale czy wszyscy?

Nowe badanie postaw konsumentów, opublikowane w połowie marca, pokazuje, na ile ważne dla obywateli UE są warunki, w jakich hodowane są zwierzęta. Niestety nie jest to odzwierciedleniem tego, jak faktycznie taka hodowla wygląda.

Ogólnoeuropejskie badanie (The Eurobarometer on Animal Welfare 2016) wskazuje, że większość Europejczyków w dużym stopniu troszczy się o dobrostan zwierząt i jednocześnie chciałaby, że by warunki chowu jeszcze bardziej się poprawiały. Badanie zostało przeprowadzone przez Komisję Europejską na prośbę Eurogroup for Animals, organizacji, której jesteśmy członkiem.

Jakie są najważniejsze punkty tego badania?

  • 94% osób uważa, że ochrona i dobrostan zwierząt hodowlanych są ważne,
  • 82% uważa, że zwierzęta hodowlane powinny być jeszcze lepiej chronione niż obecnie,
  • 64% powiedziało, że chciałoby mieć więcej informacji na temat tego, jak traktowane są zwierzęta hodowlane w ich kraju,
  • 9 na 10 uważa, że produkty importowane spoza UE powinny być zgodne z unijnymi standardami dotyczącymi dobrostanu zwierząt, a UE powinna robić więcej w celu promowania globalnie świadomości dotyczącej dobrostanu zwierząt,
  • 68% uważa, że niektóre, a nawet większość decyzji związanych z przepisami dotyczącymi dobrostanu zwierząt powinno zapadać na szczeblu unijnym
  • 89% uważa, że powinno istnieć unijne prawo, które obligowałoby ludzi do dbania o zwierzęta wykorzystywane w celach komercyjnych.

Powoła Europejczyków sprawdza etykiety na opakowaniach, kiedy szuka produktów pochodzących z miejsc o wyższym dobrostanie, a 59% jest gotowa więcej za takie produkty płacić. Niestety, mylące oznakowania często sprawiają, że osoby te nie zawsze dostają produkt, za jaki myślą, że płacą, gdy kupują mięso, jajka i nabiał.

Tak kształtuje się średnia dla UE, jak jednak na tym tle wypada Polska? Niestety, w większości przypadków nasze wyniki są niższe niż średnia w przypadkach, gdy pytamy o konieczność poprawy dobrostanu. I tak - tylko 86% Polaków uważa ochronę i dobrostan zwierząt za ważne, co stawia nas wśród krajów z najniższym współczynnikiem (w Szwecji, Finlandii i Portugalii odpowiedziało tak aż 99% pytanych). Jesteśmy też krajem, w którym bardzo mała część ankietowanych stwierdziła, że zwierzęta hodowlane zdecydowanie powinny być lepiej chronione niż obecnie. Stosunkowo niewielu Polaków uważa też kampanie informacyjne za ważne w kształtowaniu pozytywnych postaw młodych ludzi względem zwierząt. W przypadku wielu pytań dość wysoki jest też odsetek osób, które nie mają w ogóle zdania na dany temat, co być może wskazuje na to, że temat ochrony zwierząt hodowlanych jako taki nie jest szczególnie istotny.

Brak woli politycznej

Z tak wyraźnymi wynikami jest dość oczywiste, że główną przeszkodą w poprawie dobrostanu zwierząt w skali UE nie jest popyt na jak najtańszą żywność, ale brak woli politycznej i potrzeba większej świadomości tego, jak faktycznie wyglądają warunki na fermach przemysłowych.

Z takimi wynikami coraz trudniej będzie mówić przedstawicielom przemysłu hodowlanego i spożywczego, że po prostu dają konsumentom to, czego oni żądają. Nie da się dłużej ignorować ruchu, który domaga się poprawy warunków chowu zwierząt.

Krzysztof Mularczyk, dyrektor CIWF Polska

Globe

Używasz przestarzałej przeglądarki, której nie obsługujemy. Uaktualnij swoją przeglądarkę, aby poprawić bezpieczeństwo.

Jeśli masz więcej pytań na ten temat lub inną sprawę, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@ciwf.pl. Na wszystkie pytania odpowiadamy w ciągu dwóch dni roboczych. Jednak ze względu na dużą liczbę korespondencji, jaką otrzymujemy, czasami może to potrwać nieco dłużej. Prosimy, poczekaj aż odpowiemy na Twoje pytanie. Ewentualnie, jeśli Twoje zapytanie jest pilne, możesz skontaktować się z nami bezpośrednio dzwoniąc pod numer +48 22 428 23 56  (od poniedziałku do piątku od 9 do 17:30).