Search icon

Dobre zmiany w Nowej Zelandii RSS Feed

News Icon 25.05.2015

Nowa Zelandia uchwaliła nowelizację ustawy o dobrostanie zwierząt, dzięki której zwierzęta zyskały status istot czujących. Tak jak ludzie.

Nadanie im tego statusu oznacza, że oficjalnie uznajemy, że zwierzęta mogą odczuwać ból, oraz pozytywne i negatywne emocje.

Nowe przepisy wprowadzają również zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach. Pozwolą też na szybsze i bardziej skuteczne rozwiązywanie naruszeń o niskim i średnim poziomie i dają większe uprawnienia inspektorom weterynaryjnym. Poza tym nadanie zwierzętom takiego statusu sprawi, że bardziej poważnie będą traktowane zapisy ustawy o dobrostanie zwierząt.

Jak mówi Donna Walzl z Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Towarzystwo Zapobiegania Przemocy wobec Zwierząt): „U zwierząt widać lęk separacyjny i to właśnie jest okazywaniem emocji. Tak samo jest z tymi, które zostają odrzucone – prowadzi to do poważnych problemów z dobrostanem, zwierzęta wyraźnie cierpią. Można to zobaczyć w ich oczach”.

Walzl wiąże duże nadzieje ze zmianami w prawie i tym, że sprawom sądowym dotyczącym znęcania się nad zwierzętami nada to większą wagę.