Szanuj mnie

W Polsce hoduje się około 11 milionów (1) świń, z czego większość w gospodarstwach przemysłowych. Na początku 2013 roku zaczęła obowiązywać Dyrektywa 2008/120/WE dotyczącej dobrostanu świń. Według danych Komisji Europejskiej (stan z początku 2013 r.) nie wszystkie kraje członkowskie dostosowały się do nowych wymogów. Wśród krajów, które nie spełniają obowiązujących wymagań była także Polska.

Kampania Szanuj mnieKampania „Szanuj mnie” była częścią kampanii ogólnoeuropejskiej. Jej celem było pokazanie rzeczywistych warunków chowu świń oraz zachęcenie władz polskich oraz hodowców do dostosowania się do wymogów dyrektywy i zapewnienia świniom lepszych warunków bytowania.

Śledztwo przeprowadzone na fermach w Polsce i Czechach potwierdziło wnioski z podobnych śledztw w innych krajach.

Petycja

Dyrektywa dotycząca dobrostanu świń została przyjęta już w 2001 roku. Mimo iż Polska przyłączyła się do Unii Europejskiej dopiero 3 lata później, od samego początku władze wiedziały o zmieniającym się prawie i musiały poczynić przygotowania do jego wprowadzenia. 

Pomimo 12-letniego okresu przygotowawczego ani władze, ani hodowcy nie przygotowały w pełni warunków do spełnienia wymaganych przez Dyrektywę standardów.

Wymagają one, aby świniom zapewniony został odpowiedni materiał gnieżdżący, np. słoma, tak żeby zwierzęta te mogły zaspokoić naturalną potrzebę eksploracji; wprowadza zakaz rutynowego obcinania ogonków oraz zapewnienie czystego miejsca utrzymania. Jednak głównym tematem, na którym skupia się obecne prawodawstwo jest dobrostan loch. Wcześniej w okresie ciąży mogły one być trzymane w indywidualnych kojach, w których nie mogły się obrócić. Obecnie okres ten został znacząco skrócony i obejmuje jedynie pierwsze cztery tygodnie po zapłodnieniu i ostatni tydzień przed planowanym porodem.

Materiały pochodzące z polskich i czeskich ferm potwierdziły, że warunki te nie zostały spełnione. Sytuacja wyglądała podobnie we Włoszech, Hiszpanii, Irlandii i na Cyprze.

Dlatego zbieraliśmy podpisy pod petycją, w której wzywaliśmy polskie i europejskie władze do jak najszybszego egzekwowania obowiązującego prawa i zakończenia cierpienia milionów świń na fermach całej Europy.

Ponieważ – jak wszystkie zwierzęta – także świnie mają prawo do godnego i wolnego od cierpienia życia.

(1) GUS, stan na marzec 2013 r.



Share this page