Search icon

Kampanie

Po co ten PESEL?!

Czytaj więcej

Czym jest Europejska Inicjatywa Obywatelska i po co wam mój PESEL?

Europejska Inicjatywa Obywatelska nie jest zwykłą petycją, a obywatelskim projektem ustawy UE i działa na nieco innych zasadach – to realne narzędzie do zmiany przepisów prawa unijnego. Wymagania, takie jak podanie numeru PESEL, są warunkiem stawianym nie przez nas, a przez Polskę jako państwo członkowskie UE. Potwierdza to informacja o procedurach przeprowadzania Inicjatywy Obywatelskiej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W całej Unii, we wszystkich krajach, obywatele proszeni są o konkretne dane. Po zakończeniu Inicjatywy zostaną one zweryfikowane przez Ministerstwo w danym kraju (czy podana osoba istnieje itd.) i tym samym czy jej podpis jest ważny. Dane są zbierane TYLKO na potrzeby tej konkretnej Inicjatywy Obywatelskiej i zostaną zniszczone po 18 miesiącach od momentu zarejestrowania Inicjatywy (12 miesięcy trwa Inicjatywa, następnie potrzebny jest czas na weryfikację podpisów i odpowiedź Komisji).

Dane są chronione. Narzędzie, za pomocą którego zbieramy podpisy przez Internet, musiało otrzymać wcześniej certyfikat krajowy, co wymagało sprawdzenia, czy zachowane są odpowiednie środki bezpieczeństwa. Rozporządzenie 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej gwarantuje także pełną ochronę danych osobowych na wszystkich etapach realizacji inicjatywy przez wszystkie uczestniczące w niej podmioty − organizatorów, państwa członkowskie i Komisję.

"Koniec Epoki Klatkowej" został oficjalnie zarejestrowany i widnieje w tym spisie aktualnie prowadzonych inicjatyw obywatelskich na stronie Komisji Europejskiej.

Tutaj dostępny jest certyfikat zgodności, wystawiony przez Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (dokument w języku niemieckim).