Search icon

Kampanie

Czym jest Europejska Inicjatywa Obywatelska?

Czytaj więcej

Rozpoczęliśmy największą kampanię na rzecz zwierząt hodowlanych w historii Europy. To początek końca Epoki Klatkowej dla zwierząt.

Stajemy ramię w ramię z ponad 120 organizacjami z 26 państw, które zdecydowały się do nas dołączyć - razem możemy pozbyć się wszystkich klatek z hodowli w UE. To nasza największa koalicja, która 25 września rozpoczyna Europejską Inicjatywę Obywatelską, której celem jest położenie kresu nieludzkiemu traktowaniu zwierząt gospodarskich trzymanych w klatkach. W Polsce dołączyły: Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva!, Otwarte Klatki, OTOZ Animals, Polskie Towarzystwo Etyczne, Fundacja Alberta Schweitzera, Basta! – Inicjatywa na rzecz zwierząt, Fundacja Res Severa, Klub Gaja.

To ważne, by mieć świadomość, że Europejska Inicjatywa Obywatelska to nie kolejna zwykła petycja. To narzędzie, za pomocą którego obywatele mogą wpływać na działania Komisji Europejskiej. Jak to działa? Po zebraniu co najmniej 1 miliona podpisów obywateli UE, Komitet przedstawicielski Europejskiej Inicjatywy będzie mógł zwrócić się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosku ustawodawczego. Wtedy poprosimy Komisję o zaproponowanie przepisów zakazujących stosowania wszystkich klatek w hodowli zwierząt gospodarskich: klatek dla kur niosek, królików, młodych kur, brojlerów hodowlanych, przepiórek, kaczek i gęsi; kojców porodowych i inseminacyjnych dla macior oraz indywidualnych zagród dla cieląt.

Hodowla klatkowa to koszmar, na który nie ma już miejsca w Europie. Razem możemy go zakończyć!

PODPISZ PETYCJĘ

MASZ PYTANIA? WYJAŚNIAMY!

Dlaczego wymagacie podania numeru PESEL i adresu?
Europejska Inicjatywa Obywatelska nie jest zwykłą petycją, a obywatelskim projektem ustawy UE i działa na nieco innych zasadach – to realne narzędzie do zmiany przepisów prawa unijnego. Wymagania, takie jak podanie numeru PESEL, są warunkiem stawianym przez Polskę jako państwo członkowskie UE. W całej Unii, we wszystkich krajach, obywatele proszeni są o konkretne dane. Po zakończeniu Inicjatywy zostaną one zweryfikowane przez Ministerstwo w danym kraju (czy podana osoba istnieje itd.) i tym samym czy jej podpis jest ważny. Dane są zbierane TYLKO na potrzeby tej konkretnej Inicjatywy Obywatelskiej i zostaną zniszczone po 18 miesiącach od momentu zarejestrowania Inicjatywy (12 miesięcy trwa Inicjatywa, następnie potrzebny jest czas na weryfikację podpisów i odpowiedź Komisji). Dane są chronione. Narzędzie, za pomocą którego zbieramy podpisy przez Internet, musiało otrzymać wcześniej certyfikat krajowy, co wymagało sprawdzenia, czy zachowane są odpowiednie środki bezpieczeństwa. Rozporządzenie 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej gwarantuje także pełną ochronę danych osobowych na wszystkich etapach realizacji inicjatywy przez wszystkie uczestniczące w niej podmioty − organizatorów, państwa członkowskie i Komisję.

Kiedy organizatorzy mogą rozpocząć gromadzenie deklaracji poparcia dla inicjatywy? Ile czasu mają na ich zebranie?
Deklaracje poparcia można zbierać od dnia otrzymania potwierdzenia, że Komisja zarejestrowała daną inicjatywę. Na zgromadzenie deklaracji poparcia organizatorzy mają rok od dnia zarejestrowania zaproponowanej inicjatywy.

Jaki jest minimalny wiek obywateli UE, którzy chcą poprzeć inicjatywę?
W niemal wszystkich państwach członkowskich trzeba mieć ukończone 18 lat. Wyjątkiem są obywatele lub osoby zamieszkałe na stałe w Austrii, gdzie wiek minimalny to 16 lat (wiek uprawniający do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego).

Czy aby poprzeć inicjatywę, obywatele UE muszą być wpisani na listę wyborców?
NIE – wystarczy osiągnąć wiek uprawniający do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Czy mieszkańcy UE będący obywatelami państw spoza UE mogą poprzeć inicjatywę?
NIE – podpisy mogą składać wyłącznie obywatele UE (obywatele państw członkowskich).

Czy obywatele popierający inicjatywę mogą mieć pewność, że ich dane osobowe nie zostaną wykorzystane do żadnych innych celów?
Rozporządzenie w sprawie inicjatywy obywatelskiej gwarantuje pełną ochronę danych osobowych na wszystkich etapach realizacji inicjatywy przez wszystkie uczestniczące w niej podmioty − organizatorów, państwa członkowskie i Komisję.

Czy obywatele mogą mieć pewność, że podpisanie inicjatywy w internecie jest bezpieczne?
Gromadzenie deklaracji online można rozpocząć dopiero wtedy, gdy internetowy system gromadzenia deklaracji otrzyma certyfikację odpowiedniego organu krajowego. Certyfikacja wymaga sprawdzenia, czy system spełnia minimalne wymogi w zakresie bezpieczeństwa.

Jakie informacje muszą podać osoby podpisujące deklarację poparcia?
Zależy to od państwa członkowskiego, z którego pochodzą. Wynika to z tego, że za weryfikowanie deklaracji poparcia i poświadczenie liczby ważnych deklaracji zgromadzonych na ich terytorium odpowiadają państwa członkowskie. Wymagane dane zależą zatem od tego, jakich informacji wymagają poszczególne państwa członkowskie, by móc zweryfikować deklaracje poparcia.

Jeżeli w odpowiedzi na inicjatywę obywatelską Komisja zdecyduje się przyjąć wniosek ustawodawczy, jaki jest kolejny etap?
Wniosek Komisji będzie musiał być przedmiotem właściwej procedury prawnej. Aby uzyskać moc prawną, będzie musiał zostać przeanalizowany i zatwierdzony przez ustawodawcę (z reguły Parlament Europejski i Radę, a w niektórych przypadkach tylko przez Radę).

Nie wszystko jest jasne? Napisz do nas na kontakt@ciwf.pl